Курсова робота «Заздрість як психолгічна реальність», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 12.05.2011 17:07 · від Lateralus · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретична частина 6 1.1. Теоретичний огляд історії заздрості та її моральна символіка 6 1.2. Сутність, функції, види заздрості, та її вікові особливості 20 1.3. Теоретичний погляд на причини виникнення заздрості та рекомендації щодо її подолання 25 Висновки по першому розділу 29 Розділ 2. Практична частина. Дослідження причин виникнення заздрості у студентів 31 2.1Практична частина. Дослідження соціально-психологічних особливостей студентів 31 2.2. Рекомендації щодо корекції заздрості та боротьби з нею 36 Висновки по другому розділу 39 Висновки 41 Список використаних джерел 42 Додатки 44

Висновок

Вступ

Актуальність дослідження заздрості обумовлена, перш за все, тим, що в даний час посилюється вплив на життя людей соціально-економічних процесів, які призводять до збільшення нерівності в суспільстві, актуалізуючим, на багатьох авторів філософських, психологічних, та психоаналітичних робіт, заздрісне ставлення як до окремої людини.

Безперечно, одна з найгірших людських вад — це заздрість, тобто ревносне ставлення до надбань і досягнень інших. Саме через заздрість у цьому світі коїться найбільша кількість злочинів, відомі навіть випадки, коли через заздрість брат вбив брата. Почуття заздрості виникає у людини, коли хтось із її знайомих здобуває собі

то, про що вона давно мріяла, аби ж коли хтось виявляється кращим, успішнішим. Людину одразу починає щось «гризти», примушуючи робити необдумані вчинки. Той, хто заздрить, не може контролювати свої дії, бо весь час думає про переваги і здобутки інших, забуваючи про власні. Заздрість — це ревносне ставлення до здобутків оточуючих, несвідоме прагнення мати щось, що є у інших.

У роботах філософів заздрість розглядається як глобальне, універсальне, загальнолюдське явище, акцентується увага на її деструктивних функціях, на представленості у різних сферах спілкування у вигляді «нестерпного» захоплення досягненнями іншої людини, в прагненні володіти тим, що належить іншому і є предметом заздрості, або в бажанні відібрати, привласнити досягнення іншого.

Про роль протиріч в системі відносин особистості як механізмах виникнення заздрості писали автори оригінальних психологічних концепцій особистості ( А. Адлер, У. Джемс, В. М. Мясищев, Е. Фромм, К. Хорні, К. Юнг). Вчені розвивали тезу про те, що поєднання завищеного рівня домагань, владолюбства, користолюбства за почуттям неповноцінності, приниженості, нікчемності, «посередності» призводить до формування системи відносин до іншого, що включає, поряд з ненавистю, ворожістю, агресивністю, заздрість. Даний висновок можна порівняти з дослідженнями психоаналітичного напряму, в який традиційно особливе значення надається протиріччям в дитячо-батьківских відносинах у виникненні і формуванні заздрості ( З. Фрейд, М. Кляйн, О. Кернберг ).

Тема курсової роботи не досить широко висвітлена в сучасних українських періодичних виданнях. Таким чином, мета цього дослідження полягає у виявленні заздрості у відносинах, відтворених в наративах суб'єктів, що зазнають труднощі спілкування і звернулися по психологічну допомогу.

Мета роботи: ознайомитися з історією заздрості, визначити індивідуальні особливості заздрості, дослідити феномен заздрості серед студентів і інших людей, розробити програму, направлену на використання заздрості у позитивному контексті: для розвитку особистості і самореалізації своїх природних задатків.

Предмет дослідження - суперечності в структурі патернів відносин (до іншого, очікувані відносини і відносини інших), актуалізуючи заздрість, і типи заздрості у суб'єктів, що зазнають труднощі спілкування, а об`єктом є люди, а саме студенти.

Задачі роботи:

1. теоретичний аналіз і обробка літератури;

2. проведення діагностики з метою дослідження соціально-психологічних особливостей студентів та визначення відмінностей між соціально-психологічними особливостями різних студентів;

3. розробка рекомендацій щодо викорінення заздрості, використання заздрості як стимулу.

Об’єкт дослідження: особистісна сфера студентів, індивідуальний стиль діяльності.

Гіпотеза: на початку дослідження ми висуваємо припущення, що кожна людина в ти чи іншій мірі відчуває заздрість до іншої людини і те що вона тісно пов`язана особистісними особливостями.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та 2 додатків. Список використаних джерел складається із 20 найменувань. Загальний обсяг 47 сторінок.

Методики, якими користувалися: під час проведення дослідження ми використовували методику діагностики заздрості, створену Щербатих Ю. В., Орлов Ю. М. для дослідження уявлень суб’єкта та типи відношень в малих групах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?