Курсова робота «Функції та роль комерційних банків в Україні», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 11.05.2011 20:13 · від Юрий · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Організаційно-правові засади функціонування комерційних банків: вітчизняний та зарубіжний досвід. 2. Динаміка розвитку комерційних банків в Україні за період 2005- 2009 рр. 3. Проблеми та перспективи розвитку комерційних банків в Україні Висновки Список використаної літератури

Висновок

Дослідження, проведене за темою „Функції та роль комерційних банків” дозволяє зробити наступні висновки.

По-перше, на мою думку, комерційний можна визначити як підприємство, що здійснює специфічні послуги, а саме три основних функції: а) залучення чужих грошей; б) надання кредиту; в) сприяння платіжному обігу

Комерційні банки — це автономні, незалежні комерційні підприємства. З одного боку, вони утворюються для задоволення інтересів власників банку (акціонерів або індивідуальних) і суспільних інтересів клієнтури — юридичних і фізичних осіб, що обслуговуються банком. А з іншого боку, комерційні банки — це підприємства особливого типу, які організовують та здійснюють рух позичкового капіталу для отримання прибутку власниками банку

По-друге, важлива роль комерційних банків в ринковій економії зумовлена основними функціями, які вони виконують, а саме: акумуляція і мобілізація тимчасово вільних коштів і перетворення їх у капітал; кредитування підприємств, держави і населення; здійснення розрахунків і платежів у господарстві; організація випуску і розміщення цінних паперів; створення платіжних засобів; довірче керування майном клієнтів(трастові операції); консультування і обслуговування клієнтів, надання їм економічної та фінансової інформації.

По-третє, компетенція комерційного банку — сукупність функцій, повноважень, предметів відання, прав і обов'язків юридичної особи. Дослідники зазначають, що поняття «компетенція банків» передбачає єдність трьох елементів: 1) можливість набуття банком прав і обов'язків за певними видами банківських операцій від свого або чужого імені; 2) визначення виду діяльності банку, тобто окресленого в часі та просторі, а також за допомогою спеціальних заборон господарського обороту певних об'єктів; 3) порядок набуття прав і обов'язків У конкретних правовідносинах

По-четверте, У практиці банківської діяльності існують два підходи побудови організаційної структури банку: функціональна і за видами надання тих чи інших банківських послуг. Більшість сучасних банків застосовують змішані організаційні структури, поєднуючи обидва підходи. Зважаючи на те, що вибір організаційної структури банку залежить від його стратегічних цілей і необхідності ефективного вирішення важливих завдань спеціалізації і концентрації, в практиці все частіше застосовується змішаний підхід до побудови організаційної структури банку.

По-п’яте, аналізуючи динаміку активів та статутного капіталу, доходимо до висновку що ми стикаємося з такою проблемою, як недостатній рівень капіталу комерційних банків, а також надто стрімке зростання активів комерційних банків порівняно з зростанням капіталів банку призводить до перекидання більшої частини ризиків з учасників банків на кредиторів та вкладників. Врешті-решт мова йде про наближення до критичного рівня нормативу адекватності капіталу комерційних банків. Від’ємний фінансовий результат по системі банків на 01.12.2009 досяг 27,6 млрд. грн., що пов’язано з подальшим зростанням банківських витрат вищими темпами у порівнянні з доходами. Найбільшу питому вагу у структурі витрат продовжують займати відрахування в резерви під активні операції банків, які порівняно з відповідним періодом минулого року зросли у 3,6 рази і на 01.12.2009 становили 64 млрд.грн. (40% витрат).

По-шосте, для нормального функціонування комерційних банків необхідно створити систему швидкого реагування на виникнення банківського ризику (щоденна оцінка стану банківської системи, можливість своєчасно оцінити фінансовий стан будь-яких банків України за допомогою офіційної методики оцінки стану банку на основі його звітної статистики). потрібно розробити і прийняти закон про банкрутство й ліквідацію банку (злиття, продаж загалом або частинами).

Все це зумовлює необхідність того, щоб всі члени суспільства були добре обізнані зі структурою, роллю та функціями комерційного банку

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали