Курсова робота «Звіт з виробничої практики (ТОВ "Хюндай Моторс Україна")», 2010 рік

З предмету ЗЕД · додано 10.05.2011 18:15 · від koza4ok · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Загальне ознайомлення з ТОВ «Хюндай Моторс Україна» 5 1.1. Характеристика статусу підприємства 5 1.2. Характеристика управління діяльністю підприємства з боку власників 7 1.3. Характерисика внутрішнього та зовнішьного середовищ підприємства 10 1.4. Характеристика господарської діяльності підприємства 11 1.5. Характеристика організаційної структури підприємства 14 1.6. Характеристика організації управління підприємства 24 1.6.1. Планово-економічна діяльність підприємства 24 1.6.2. Управління персоналом підприємства 25 1.6.3. Маркетингова і комерційна діяльність підприємства 27 1.6.4. Обліково-фінансова діяльність підприємства 31 1.6.5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 35 2. Дослідження організації менеджменту ЗЕД ТОВ «Хюндай Моторс Україна» 36 2.1. Мета та завдання менеджменту ЗЕД 36 2.2. Аналіз стратегії ЗЕД підприємства 37 2.3. Дослідження механізму організації операцій ЗЕД підприємства 40 3. Дослідження економічних засад управління зовнішньоторгівельноим обігом ТОВ «Хюндай Моторс Україна» 44 3.1. Дослідження асортиментної структури зовнішьоторгівельного обігу підприємства 44 3.2. Аналіз виконання зовнішньоторгіваельних угод 47 3.3. Оцінка ефективності виконання зовнішньоторгівельних угод підприємства 50 4. Аналіз фінансових результатів від ЗЕД ТОВ «Хюндай Моторс Україна» та оцінка його фінансового стану 52 5. Дослідження механізму проведення міжнародних розрахунків ТОВ «Хюндай Моторс Україна» при здійсненні ЗЕД 61 5.1. Система нарахування податків, митних платежів, санкцій та штрафів, що застосовуються при імпорті товарів в Україну 61 5.2. Методологія визначення митної вартості автомобілів 62 5.3. Умови зовнішньоекономічних угод ТОВ «Хюндай Моторс Україна» 69 5.4. Механізм страхування зовнішньоторговельних угод 72 6. Дослідження механізму здійснення міжнародних перевезень 84 6.1. Водний транспорт 74 6.2. Автомобільний транспорт 75 7. Дослідження маркетингової діяльності ТОВ «Хюндай Моторс Україна» 76 8. Організація охорони праці в ТОВ «Хюндай Моторс Україна» 86 9. Висновки та пропозиції щодо удосконалення діяльності ТОВ «Хюндай Моторс Україна» 89 Список використаної літератури 93 Додатки

Висновок

Проект удосконалення організації операцій з імпорту ТОВ «Хюндай Моторс Україна» передбачає створення відділу ЗЕД, а у його межах відокремленої служби Маркетинг – ЗЕД (рис. 9.1).

В рамках створеного відділу ЗЕД передбачається здійснювати усі зовнішньоторговельні операції підприємства, а у межах служби Маркетинг – ЗЕД передбачається сформувати маркетингову зовнішньоекономічну стратегію підприємства, розраховану на довгострокову перспективу. Необхідність цього заходу, обумовлюється тим, що в сучасних умовах недостатньо просто закупити високоякісну продукцію: для досягнення ефективності необхідно успішно реалізувати її на ринку покупцям. Для того, щоб забезпечити реалізацію, необхідно перш за все провести комплексне дослідження ринку, визначити існуючий попит, потреби споживачів, цінові тенденції, діяльність конкурентів та ін.

Основними функціями служби Маркетинг – ЗЕД мають бути: дослідження ринку, SWOT-аналіз діяльності підприємства, пошук оптимальних варіантів щодо закупівлі та збуту продукції, реклама, організація виставок, ярмарок, розробка проектів перспективних та річних планів, розрахунок рекламного бюджету та інше.

Одним з найбільш важливих та складних етапів управління товарним забезпеченням підприємства є оптимізація обсягу та структури імпорту товарів. Оптимізація обсягу та структури закупівлі являє собою процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов та особливостей здійснення його господарської діяльності.

Оптимізація асортименту передбачає виявлення високорентабельних товарів і переважну концентрацію уваги на роботі саме з такими (тобто високоприбутковими) асортиментними позиціями.

При формуванні асортименту в ТОВ «Хюндай Моторс Україна» необхідно:

- дотримуватись установленого асортиментного профілю підприєства і споживчого комплексу;

- систематично, максимально розширювати і поновлювати асортимент товарів, який ураховує зміни попиту, стимулює ріст товарообороту і підвищення ефективності роботи підприємства;

- забезпечувати стабільність асортименту, а також періодично змінювати його у залежності від особливостей сезонного, передсвяткового та іншого попиту.

Головну роль у забезпеченні підприємства широким і постійним асортиментом відіграє чітке і регулярне постачання товарів, його досконалість, уміння маневрувати ним. Позитивно впливає на формування товарного асортименту і задоволення попиту покупців.

Вирішуючи питання товарного забезпечення, комерційним службам ТОВ «Хюндай Моторс Україна» у своїй роботі бажано:

- чітко керуватись матеріалами з вивчення товарних ринків і попиту покупців на товари та їх асортимент;

- здійснювати закупку товарів у обсязі та асортименті відповідно до попиту населення;

- забезпечувати своєчасну подачу необхідних комплектуючих.

Для ефективної діяльності на авторинку ТОВ «Хюндай Моторс Україна» необхідно дуже гнучко використовувати різні маркетингові прийоми з урахуванням кон'юнктурних коливань і прогнозу розвитку ринків, торговельних порядків, особливостей навколишнього маркетингового середовища.

Стратегічними напрямками розвитку діяльності ТОВ «Хюндай Моторс Україна» є:

1) зміцнення поточних ринкових позицій підприємства на внутрішньому ринку, активне позиціонування пропонованих автомобільних торгових марок, розширення асортименту продукції і поліпшення якісних показників продукції, активізація заходів щодо стимулювання збуту.

2) активний ріст обсягів збуту на внутрішньому ринку за рахунок витіснення конкурентів, а також агресивна маркетингова політика, спрямована на захоплення нових ринків збуту (цього планується досягти за рахунок активного проникнення в нові регіони), за рахунок проведення систематичних маркетингових досліджень, ретельного аналізу потреб споживачів, високих якісних показників продукції, створення ефективних ринкових новинок та гнучкої цінової політики.

Доцільним також є розвиток ТОВ «Хюндай Моторс Україна» за напрямами:

- впровадження системи управління товарними ризиками;

- стратегічне спрямування розвитку маркетингової товарної політики;

- удосконалення товарно-інноваційної політики підприємства.

Товарні ризики є складовою ризиків діяльності підприємства в цілому та стосуються його товарної політики, яка в свою чергу, являється основою функціонування ТОВ «Хюндай Моторс Україна». Тому підприємству доцільно впроваджувати та розвивати ефективні заходи управління товарними ризиками з метою ефективного управління товарною політикою.

Система управління товарними ризиками є однією з систем комплексної системи управління маркетинговою товарною політикою, яка повинна охоплювати наступні підсистеми: аудит товарних ризиків; організація, контроль та регулювання управління товарними ризиками; формування стратегій управління товарними ризиками.

ТОВ «Хюндай Моторс Україна» в системі проведення ефективної товарної політики аудит товарних ризиків доцільно проводити за наступними етапами: ідентифікація товарних ризиків, їх оцінка, визначення рівня товарних ризиків. Ідентифікація товарних ризиків припускає виявлення основних факторів, що мають великий вплив на появу негативних моментів у реалізації товарної політики. Фактори товарного ризику можна поділити на дві групи: фактори безпосереднього товарного ризику та фактори, що мають опосередкований вплив на рівень товарного ризику.

Управління маркетинговою товарною політикою повинно бути спрямовано на довгострокові перспективи, що обумовлено необхідністю формування стійких переваг товарного потенціалу підприємства з урахуванням характеру та сили впливу на нього товарного клімату.

Також пропануємо впровадити у практику ТОВ «Хюндай Моторс Україна» складання конкурентного листа, що на сьогоднішній день не проводиться. Складання конкурентного листа, дасть змогу ТОВ «Хюндай Моторс Україна» придбавати продукцію за конкурентними цінами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?