Курсова робота «Вільні економічні зони. Сутність та досвід створення», 2007 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 10.05.2011 14:55 · від koza4ok · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Характеристика вільних економічних зон як феномену сучасних міжнародних економічних відносин 6 1.1. Поняття ВЕЗ, їх функції у економіці країни 6 1.2. Класифікація ВЕЗ 11 1.3. Еволюція підходів до створення та функції ВЕЗ у світі 15 Розділ 2. Счасні етапи формування ВЕЗ у світі 19 2.1. Особливості створення та функціонування ВЕЗ у країнах Європи та США 19 2.2. Оцінка ефективності функціонування ВЕЗ 31 2.3. Проблеми функціонування ВЕЗ в Україні та перспективи їх розв’язання 38 Розділ 3. Перспективи розвитку ВЕЗ у світі 42 3.1. Оцінка негативних сторін діяльності ВЕЗ для країн-членів СОТ 42 3.2. Шляхи подальшого розвитку ВЕЗ у світі 45 Висновки 47 Список використаних джерел 49 Додатки 54

Висновок

Соціально-економічні трансформації в Україні обумовили суттєві зміни у структурі національної економіки. Одним із проявів такого є формування вільних економічних зон (ВЕЗ), або зон спеціального режиму інвестування. У якості найбільш загальних підсумків проведеному дослідженню, слід виокремлювати наступні.

1. Світова практика показує, що створення ВЕЗ – важливий напрямок розвитку економіки окремих територій і регіонів. В основному, створення і розвиток вільних економічних зон орієнтовано на вирішення конкретних пріоритетних економічних завдань, реалізацію стратегічних програм і проектів.

2. Території, найбільш сприятливі для розміщення ВЕЗ, мають, як правило, прикордонне положення, а також мають у своєму розпорядженні розвинуту транспортну, виробничу і соціальну інфраструктуру. В окремих випадках створення ВЕЗ виявляється доцільним і в районах нового господарського освоєння, які ще не володіють зазначеними перевагами, але мають привабливу високу концентрацію цінних природних ресурсів, що дозволяють вирішувати важливі довгострокові загальнодержавні завдання.

3. Питання про вільні економічні зони в Україні дотепер вирішувалося недостатньо послідовно, при відсутності конструктивної концептуальної основи і достатньої правової бази. Основною рисою цього процесу була його жорстка політизованість на шкоду економічної суті.

Як видно, тут немає принципово нездійсненних умов. Мені здається, що проблеми вільних економічних зон можуть бути вирішені при погоджених діях усіх зацікавлених сторін. Розвиток ВЕЗ в Україні може стати, як і в більшості країнах світу, одним з ефективних засобів залучення іноземних інвестицій, каталізатором розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і економіки країни в цілому. Але для цього політика їхнього формування повинна бути продуманою і послідовною.

Проведене дослідження, як видається, дає всі підстави підкреслити те важливе значення мікро- і макроекономічних умов у здійсненні державної політики, що її успіхи й поразки залежать не лише від відповідних економічних умов, але й від сприйняття державної доктрини економічного й соціального розвитку широкими народними масами, їх співчування, підтримки й мотивації трудової та інноваційно-інвестиційної діяльності, стимулювання інтенсифікації праці, перспективи зростання матеріального благополуччя та ін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?