Курсова робота «Фінансові аспекти реструктуризації державних підприємств», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.05.2011 22:41 · від Мирослава · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1.Теоретичні аспекти реструктуризації державних підприємств 6 2.Аналіз реструктуризації державного підприємства на прикладі Укртелеком. 16 3.Проблеми та перспективи реструктуризації державних підприємств в Україні. 27 Висновок 35 Список використаної літератури 38 Додатки 41

Висновок

Аналіз фінансових аспектів реструктуризації показав, що поняття реструктуризації різні вчені визначають по різному, проте в Україні Міністерством Економіки визначено, що реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентноспро-можної продукції, підвищення ефективності виробництва.

Єдиного підходу до проведення реструктуризації нема, все залежить від її мети, завдання, форми власності підприємства та інших факторів.

Саме тому існує і декілька видів реструктуризації, наприклад: часткова чи повна, управлінська, технічна, економічна, фінансова, організаційно-правова, оперативна чи стратегічна. На практиці реструктуризацію поділяють на активну та пасивну. За пасивної відсутні стратегічні орієнтири, а відповідні заходи мають захисний характер та спрямовані на забезпечення виживання підприємства в короткостроковому періоді. Активна реструктуризація характеризується наявністю обгрунтованої стратегії розвитку, спрямована на досягнення життєздатності в довгостроковому періоді та передбачає широке використання інновацій, що мають забезпечити безперервне зростання ефективності.

Особливістю реструктуризації приватизованих підприємств є те, що в основному приватизуються підприємства які організаційно та економічно є в незадовільному стані і визнані банкрутством, крім того поряд із економічними проблемами підприємство має і проблеми організаційного та управлінського характеру.

Об'єктом дослідження курсової роботи є діяльність Укртелекому, реструктуризація якого здійснилася в 1998 році.

Недосконала система управління позначилася на ефективності взаємозв'язку її елементів, і призвела до паралелізму та дублювання функцій на різних рівнях.

Через неефективну організаційну структуру Укртелекому значні накладні витрати та надмірну кількість працівників її трансформували в окреме державне підприємство, яке з 1998 році було перетворене в об'єднання "Укртелеком".

Реструктуризація Укртелекому здійснювалась з огляду на подальше:

- перетворення форм власності;

- активізацію виробничих факторів;

- реалізацію соціальних проблем суспільства.

При цьому перетворення відносин власності розвивалось у відповідному правовому, економічному та організаційному колі. Підсумки проведеної в Україні приватизації прямо впливали на закінченість правової бази, методів та ефективності організаційної роботи щодо її проведення.

Програмою передбачалося два етапи реструктуризації Укртелекому.

Перший етап (1998 рік) - підготовка і проведення реорганізації об'єднання у підприємство шляхом створення в його складі вертикальних організаційних спеціалізованих структур.

Другий - акціонування та перетворення Укртелекому у державне акціонерне товариство.

Проведена реструктуризація дала можливість посилити фінансову привабливість і стабільність підприємства та прискорити темпи розвитку телекомунікаційних мереж України.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2009 рік складає 36,1 млн. грн. збитків, проти 127,5 млн. грн. у попередньому році. Підприємство готують до приватизації в 2010 році.

Основними проблемами реорганізації приватизованих підприємств в Україні є проблеми із передачею власності та її оцінки та питання рейдерства.

Враховуючи викладене, систематизуємо пріоритетні заходи в рамках внутрішньої й зовнішньої реструктуризації підприємства, спрямовані на запобігання недружньому поглинанню й рейдерству. Це:

— консолідація капіталу, в тому числі через залучення партнера для цього;

— реструктуризація активів на основі переведення найзначніших із них у пов'язані підприємницькі структури;

— спільне використання активів як компенсація за відмову від недружнього злиття;

— реструктуризація пасивів на основі проведення закритої емісії акцій із за критим розміщенням.

Місце реструктуризації підприємств у системі корпоративних фінансів визначається фінансовими домінантами реструктуризації, якими в загальному вигляді є:

— вдосконалення внутрішньогосподарських фінансових відносин та децентралізація фінансової відповідальності;

— переорієнтація систем мотивації й оцінки ефективності діяльності на вартісні оціночні показники;

— створення стратегічних передумов для залучення капіталу на зовнішніх ринках;

— підвищення рівня концентрації капіталу бізнес-структур;

— забезпечення формування доданої вартості за результатами реструктуризації;

— вдосконалення фінансових відносин між підприємством і стейкхолдерами, зокрема власниками, кредиторами, конкурентами, державою;

— формування фінансово-економічного резерву для недопущення (ворожого) поглинання, в тому числі за рейдерськими схемами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?