Дипломна робота «Вклади населення як джерело формування ресурсного потенціалу банку», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 05.05.2011 18:25 · від Zyf · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1.Вклади населення як основне джерело формування ресурсів банку с.5 1.1. Вклади населення: сутнісна характеристика та роль у формування ресурсної бази банку с.5 2.1. Класифікація депозитів фізичних осіб с.11 3.1. Організація системи захисту вкладів населення в Україні с.17 Розділ 2. Практичні аспекти розвитку вітчизняного ринку банківських вкладів населення с.23 2.1. Аналіз основних тенденцій формування ринку банківських вкладів в Україні с.23 2.2. Аналіз структури депозитного портфеля Публічного акціонерного товариства «Дельта банк» с.33 Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення ринку вкладів населення с.42 3.1. Проблеми розвитку ринку вкладів населення в Україні с.42 3.2. Нові підходи до залучення вкладів населення у банку Публічного акціонерного товариства «Дельта банк» с.48 Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, можна стверджувати, що банківські вклади населення є основним джерелом ресурсів банківських установ України. Вони мають стратегічне значення для останніх, оскільки є прогнозованими, стабільними, з тривалим строком розміщення, що й зумовлює актуальність даної теми курсової роботи.

В результаті написання даної курсової роботи було:

- охарактеризовано теоретичні аспекти вкладів населення

- визначено роль вкладів населення у формуванні ресурсної бази банку;

- систематизовано види депозитів фізичних осіб;

- обґрунтовано організацію системи захисту вкладів населення в Україні;

- проаналізовано основні тенденції формування ринку банківських вкладів в Україні;

- досліджено структуру депозитного портфеля Публічного акціонерного товариства «Дельта банк»;

- охарактеризовано проблеми на ринку вкладів населення в Україні;

- розроблено шляхи їх подолання;

- обґрунтовано нові підходи до залучення вкладів населення до Публічного акціонерного товариства «Дельта банк».

Депозити фізичних осіб є найбільш значущим регульованим джерелом ресурсів банку, а також найбільш суттєвим і важливим джерелом формування та збільшення ресурсної бази банків другого рівня.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Існує багато ознак, за якими можна класифікувати депозити населення, проте основним є їх поділ на строкові та поточні (до запитання).

Дослідження організації системи захисту вкладів населення в Україні виявило невідповідність Фонду гарантування вкладів теперішнім реаліям. Зокрема, як в обсязі фінансових ресурсів – так і в процедурі повернення коштів громадянам.

Дослідження ролі депозитів фізичних осіб у формування ресурсної бази банків України показало, що депозити населення протягом останніх років стали основною складовою банківських ресурсів – за рахунок них формувалося – 27,5% - 32,7% банківських пасивів. Слід зазначити, процес зростання вкладів населення супроводжується зміною у валютному розрізі: більшого поширення набувають депозити в іноземній валюті. Позитивні очікування населення щодо збереження та примноження вкладів знайшли відображення в щомісячному прирості коштів фізичних осіб в загальних пасивах банків. В структурі депозитних вкладів населення строкові кошти переважали над коштами на вимогу, проте в останні роки спостерігається тенденція до збільшення обсягу коштів до запитання фізичних осіб під впливом поширення перерахування заробітної плати, пенсій, інших доходів на поточні рахунки вкладників. Безперечними лідером із залучення заощаджень населення тривалий час є Приватбанк, Ощадбанк та Райффайзен банк Аваль. Ці 3 банки станом на 1 жовтня 2010 року залучили 32,6 % депозитів фізичних осіб від загальної суми депозитів, залучених банківською системою. У поточному році відбувалося зниження процентних ставок і головна причина цього пов’язана з тим, що на тлі триваючого припливу депозитів та обмежених обсягів кредитування у більшості банків сформувалася надлишкова ліквідність. Проте на сучасному етапі розвитку української економіки, існує великий потенціал щодо нарощування банками обсягів депозитів фізичних осіб, про що свідчить великий обсяг готівки на руках у населення. Тому банка доцільно вибудовувати ефективні депозитні політки щодо залучення даних коштів якомога дешевше.

Аналізуючи зобов’язання ПАТ «Дельта банк» треба відмітити, що депозити фізичних осіб банку є одним з основних джерел формування його ресурсного потенціалу. Тому менеджери банку приділяють значну увагу до процесу управління вкладами фізичних осіб.

У процесі дослідження депозитного портфелю банку у розрізі вкладів населення було виявлено:

- зростання обсягу вкладів населення до банку;

- спочатку збільшення, а у 2009 році зменшення питомої ваги вкладів населення у структурі загальних зобов’язань банку;

- високу частку вкладів населення у загальних зобов’язаннях банку;

- переважна кількість вкладів була строковими;

- збільшення витратності за даним видом залучених ресурсів;

- зниження ефективності використання залучених вкладів від населення.

Для вдосконалення управління депозитами населення ПАТ «Дельта банк» був запропонований такий захід: для вдосконалення процесу ціноутворення депозитів населення було обґрунтовано використання методу процентних ставок на депозити за граничними витратами. Ця методика ціноутворення може допомогти менеджерам ПАТ «Дельта банк» отримувати інформацію стосовно того, до якого моменту банк в змозі розширяти депозитну базу, перш ніж додаткові витрати зростання депозитів призведуть до зниження додаткових доходів й сукупного прибутку.

На наш погляд, використання даних пропозицій нададуть можливість покращити рівень менеджменту депозитів фізичних осіб в ПАТ «Дельта банк» й сформувати більш стабільну та ефективну ресурсну базу.

З метою збільшення ресурсної бази банків, як джерела їх активних операцій, потрібно і надалі підвищувати надійність банківської системи, зміцнювати довіру до неї з боку населення, необхідно вдосконалити систему гарантування вкладів, необхідно працювати над вдосконаленням процесу залучення коштів населення, особливо створенням позитивного іміджу банку як одного із найперспективніших щодо збільшення частки на ринку депозитів фізичних осіб, проводити ефективну відсоткову політика тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?