Дипломна робота «Організація та методика бухгалтерського обліку, аналізу та контролю розрахунків підприємства з оплати праці», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 04.05.2011 10:20 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні аспекти та економічна сутність оплати праці 1.1. Економічна суть оплати праці 1.2. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку та контролю розрахунків з оплати праці 1.3. Нормативно-правові аспекти обліку та контролю розрахунків з оплати праці Висновки до розділу 1 Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика та облік і контроль розрахунків з оплати праці у відкритому акціонерному підприємстві «миколаївхліб» 2.1. Фінансово-економічна характеристика ВАТ «Миколаївхліб» 2.2. Первинний і зведений облік оплати праці 2.3. Порядок обчислення заробітної плати та інших нарахувань 2.4. Аналітичний та синтетичний облік оплати праці 2.5. Методика проведення контролю з розрахунків з оплати праці Висновки до розділу 2 Розділ 3. Шляхи поліпшення обліку та аудиту з розрахунків оплати праці 3.1. Шляхи вдосконалення обліку з оплати праці 3.2. Методи поліпшення проведення контролю з розрахунків оплати праці Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

. В сучасних умовах розвитку економіки та лібералізації соціально-трудових відносин в Україні ринкові регулятори ще не працюють на повну силу, а держава вже не здійснює повного контролю за розмірами заробітної плати. Внаслідок деформацій і диспропорцій заробітна плата фактично перетворилася у різновид соціальних виплат, не пов'язаних із кількістю, якістю і кінцевими трудовими результатами. Тому, що праця є однією з найскладніших і найважливіших економічних категорій, що має виконувати життєво необхідні для людини відтворювальну, регулюючу, стимулюючу та соціальну функції й відповідати своєму соціально-економічному призначенню. Праця та її оплата як ціннісні орієнтири, втрачають своє соціально-економічне призначення, що руйнує основи економічного й соціального розвитку суспільства.

2. Досліджуючи фінансово-економічний стан ВАТ «Миколаївхліб», доцільно сприяти зменшенню поточних зобов’язань підприємства, що негативно впливає на його фінансовий стан.

3. У 2009 році основна оплата праці становила 10845,6 тис. грн., що на 57,92% більше ніж у 2007 році, додаткова оплата праці – 2718,5 тис. грн., заохочувальні виплати 668,9 тис. грн.. В структурі фонду оплати праці найменшу питому вагу займають заохочувальні виплати, тому що підприємство не має вільних грошових ресурсів. Щодо організації оплати праці, то рекомендовано перейти на систему стимулювання та матеріального заохочення працівників підприємства, що сприятиме підвищенню продуктивності, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт і послуг.

4. У ВАТ «Миколаївхліб» первинний облік оплати праці відповідає загальним вимогам ведення. Господарство дотримується основних нормативних актів щодо ведення бухгалтерського обліку оплати праці.

5. Для визначення середньоденного заробітку, заробітна плата за відпрацьований час в розрахунковому періоді ділиться на кількість календарних днів в цьому періоді за винятком святкових і неробочих днів згідно законодавства, а також робочих днів, впродовж яких працівник не працював при скороченому робочому тижні і одержаний результат множиться на тривалість відпустки в календарних днях.

6. У ВАТ «Миколаївхліб» щороку проводиться незалежний фінансовий контроль за ініціативою керівника. Слід відмітити, що жодного разу підприємство не порушувало законодавство з приводу бухгалтерського обліку оплати праці. Для забезпечення обліку вказаних об’єктів запропоновано відкриття додаткових рахунків та субрахунків синтетичного обліку до передбачених Планом рахунків і внесення певних змін до методики обліку розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам.

7. У процесі дослідження встановлено, що уточнення вимагають методичні підходи до відображення безготівкової виплати зарплати. Немає необхідності відображати такі виплати через рахунок 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» (Дт 313 Кт 311; Дт 661 Кт 313) – транзитний рахунок відкривається в обліку банку і не належить підприємству. Безготівкову виплату необхідно закривати кореспонденцією Дт 661 «Розрахунки за виплатами працівникам» Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

8. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці важливо будувати за напрямами контролю дотримання податкового й соціального законодавства та відповідності формування кореспонденцій у системі наступних субрахунків другого порядку до рахунку 661 «Розрахунки за виплатами працівникам»: 6611 «Заробітна плата»; 6612 «Натуральна заробітна плата»; 6613 «Виплати за цивільно-правовими договорами»; 6614 «Зарплатні додаткові блага».

9. Підприємству рекомендовано перейти на автоматизовану систему ведення бухгалтерського обліку «1С: Підприємство», що дозволить у свою чергу забезпечити поєднання синтетичного обліку (електронні проводки) й аналітичного обліку (журнал розрахунків), та створить умови для проведення оперативного контролю й моніторингу заробітної плати.

10. З метою удосконалення бухгалтерського обліку на підприємстві, необхідно здійснити відкриття додаткових рахунків та субрахунків синтетичного обліку і внести певні зміни до методики обліку розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці важливо будувати за напрямами контролю дотримання податкового й соціального законодавства.

11. Для автоматизації обліку на досліджуваному підприємстві пропонується використовувати програму «1С: Підприємство», яка сприятиме полегшенню роботи бухгалтерії в цілому та кожного бухгалтера окремо.

Коментар модератора

110 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?