Дипломна робота «Покращення ліквідності та платоспроможнсті підприємства», 2009 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 30.04.2011 17:21 · від lena36a · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи ліквідності та платоспроможності підприємства 1.1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності підприємства 1.2. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності 1.3. Політика управління оборотними коштами 2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.1. Загальна характеристика ВАТ «Завод Палмаш» 2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 2.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства як основи його платоспроможності 2.4. Оцінка ділової активності підприємства 2.5. Оцінка рентабельності підприємства 3. Шляхи покращення ліквідності та платоспроможності підприємства за допомогою оборотних коштів підприємства 3.1. Основні показники стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства 3.2. Аналіз оборотних коштів і джерел їх формування 3.3. Заходи щодо раціонального використання оборотних коштів 4. Охорона праці та навколишнього середовища 4.1. Загальні питання охорони праці 4.2. Організація управління охороною праці на підприємстві 4.3. Організація безпечних умов праці на робочому місці 4.3.1. Виробнича санітарія 4.3.2. Мікроклімат 4.3.3. Освітлення 4.3.4. Шум 4.3.5. Випромінювання від екрана ПЕОМ 4.4. Електробезпека 4.5. Пожежна безпека 4.6. Охорона навколишнього середовища Висновки Список літератури Додаток А Додаток Б

Висновок

У бакалаврській роботі був проведений аналіз фінансово-господарської діяльності, який показав, що фінансовий стан такого підприємства є стійким.

В процесі аналізу фінансової автономії (незалежності) спостерігається, що з 2006 по 2007 роки частка власних коштів у загальній сумі коштів підприємства досить велика, що свідчить про незалежність підприємства від запозичених коштів, але в аналізуємому періоді спостерігається спад. При аналізі фінансової частка власних коштів в проміжку з 2006 по 2008 знаходиться в межах допустимих значень, але спостерігається поступове збільшення показника залежності (1,2-1,7). По всім трьом рокам спостерігається така тенденція: фінансовий стан підприємства стабільний, тобто підприємство фінансово стійке

Проаналізувавши показники ліквідності можна зазначити, що баланс підприємства є абсолютно ліквідним. Коефіцієнти ліквідності значно перевищують нормативні значення, це означає що підприємство неефективно використовує свої оборотні кошти. Дуже велика частка запасів знаходиться на складі.

При оцінці ділової активності було виявлено, що адміністрація успішно використовує ресурси компанії і за короткий проміжок часу – 80 днів. Що стосується тривалості операційного циклу, він свідчить про ефективну діяльність, він скоротився від 122 дня у 2006 році до 108 днів у 2008 році.

З розрахунків видно, що показники рентабельності знаходяться в межах допустимих значень.

На основі отриманих даних, доцільно проаналізувати зміни показників в динаміці. Простежується незначне збільшення показника чистої рентабельності виробництва, який показує, що темпи росту чистого прибутку більші від темпів росту собівартості продукції.

Проаналізувавши структуру оборотних активів, видно, що частка грошових коштів у оборотних активах складає 20%, частка дебіторської заборгованості –– 33,5%, частка запасів –– 44,7%. Це означає, що підприємство має велику частину готової продукції, що не реалізується. Задля ефективного використання оборотних коштів, було запропоновано такі рекомендації:

– знизити ціну на готову продукцію на 50%, а отримані гроші вкладемо у випуск нової технологічної лінії по випуску більш вдосконаленої продукції;

– візьмемо кредит на суму 3476, 5тис.грн;

– надлишки грошових коштів у касі вкладемо у акції успішно функціонуючого підприємства.

На основі отриманих результатів було визначено шляхи покращення аналізуємих показників. Підприємству треба активно вести боротьбу з дебіторською заборгованістю, раціонально використовувати запаси, основні фонди та виробничі потужності, також зменшувати собівартість послуги.

Завдяки вищезазначеним рекомендаціям, на підприємстві покращиться ефективність використання оборотних коштів, що дозволить йому досягти стабільного положення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?