Курсова робота «Прибуток і рентабельність і чинники їх зростання на прикладі підприємства», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.05.2011 20:47 · від лета · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Грошові надходження підприємства. Формування і розподіл прибутку 5 1.1. Сутність і значення виручки від реалізації та прибутку підприємства 5 1.2. Грошові надходження ВП «шахта Прогрес» ДП «Торезантрацит». Формування і розподіл прибутку на підприємстві 7 1.3. Шляхи збільшення грошових надходжень на підприємстві 14 2. Аналіз фінансового стану підприємства 17 2.1. Сутність аналізу фінансового стану підприємства 17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 18 2.3. Висновки і пропозиції щодо укріплення фінансового стану підприємства 28 3. Прибуток і рентабельність і чинники їх зростання на прикладі підприємства 30 Висновки 36 Список використаної літератури 39 Додатки 42

Висновок

В результаті проходження передвипускної практики в якості дублера бухгалтера я оволоділа навичками фінансової роботи відповідних фахівців: з обліку, фінансового аналізу, прогнозування, планування, техніки складання фінансово-розрахункових документів, форм фінансової звітності, оцінки фінансового стану підприємства і його кредитоспроможності.

У сфері фінансової діяльності підприємства я набула вміння читати бухгалтерський баланс, розбиратися в статистичній, фінансовій і бухгалтерській інформації на основі звітності підприємства, упорядковувати й опрацьовувати документи статистичної звітності й бухгалтерського обліку.

При проходженні практики я ретельно ознайомилась з організацією фінансової роботи, з діючою практикою формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві в умовах ринкових відносин. Вивчила організаційні та інформаційні зв'язки підприємства з партнерами, структурами фінансового ринку, фінансовими установами. Також я ознайомилась з методами фінансового управління у сукупності з питаннями виробничо-господарської та соціально-економічної діяльності, контролю виконання фінансових рішень.

Розглянувши загальні питання діяльності підприємства і провівши його аналіз у своєму звіті, я можу зробити висновки про ефективність роботи підприємства.

При аналізі фінансового стану підприємства я використала певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства і джерел їх формування, фінансову структуру капіталу, ліквідність і фінансову стійкість, прибутковості та рентабельності, а також ділову активність підприємства.

Аналіз підприємства показав, що хоча фінансова стійкість та прибутковість підприємства і зростає, але його ще не можна вважати достатньо стійким та платоспроможним.

Тому я запропонувала наступні шляхи для підвищення фінансової стійкості підприємства:

• підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;

• підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;

• підвищення продуктивності праці;

• подальше збільшення обсягів реалізації товарів;

• зниження матеріальних операційних витрат;

• розширення ринку збуту продукції;

• залучення інвестицій (кредитів) та ін.

Аналіз структури балансу виявив значне зростання дебіторської заборгованості.

Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:

• ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;

• своєчасного оформлення розрахункових документів;

• застосування попередньої оплати;

• застосування вексельної форми оплати;

• удосконалення розрахунків.

Аналіз ліквідності виявив, що підприємство не є абсолютно ліквідним. Воно не в змозі погасити всі свої поточні зобов’язання негайно. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.

Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.

Одним з напрямків покращення фінансової стійкості є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.

Підвищення рентабельності можливе за рахунок:

• реконструкції підприємств;

• удосконалення фінансового менеджменту на підприємстві;

• зниження собівартості продукції;

• збільшення об'ємів виробництва і реалізації продукції;

• поліпшення якості продукції і підвищення цін на неї.

Аналіз фінансової структури капіталу показав, що частина власного капіталу в загальній сумі його фінансових ресурсів складає тільки 44% (на відміну від прийнятих 50%). Але вагома частина притягнутих коштів у фінансуванні підприємства поступово зменшується, що є позитивною тенденцією.

Ділова активність підприємства зростає, про що свідчить прискорення обертання дебіторської та кредиторської заборгованості, активів, запасів.

Проаналізувавши динаміку показників прибутку підприємства можна запропонувати наступні резерви його збільшення:

• за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

• за рахунок підвищення цін;

• за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

• за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;

• за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?