Дипломна робота «Аналіз та оцінка фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності», 2005 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 05.02.2007 11:52 · від fishkiller · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу і оцінки фінансової стійкості,платоспроможності і ліквідності. 1.1. Сутність фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності та їх роль в оцінці фінансового стану підприємства 1.2. Методика оцінки фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємства 1.3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансових показників підприємства Розділ 2. Оцінка фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності ТОВ „Континент” 2.1. Техніко – економічна характеристика діяльності підприємства 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 2.3. Аналіз та оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства Розділ 3. Шляхи покращення фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства ТОВ „ Континент” 3.1. Заходи щодо підвищення показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства 3.2. Економічне обґрунтування запропонованих заходів Висновки Література Додатки

Висновок

Дослідження проведене в дипломній роботі присвячено актуальному питанню аналізу фінансової стійкості. Ліквідності і платоспроможності та їх впливу на фінансовий стан підприємства.

В теоретичній частині дослідження було окреслено теоретичні поняття функцій, об’єктів та суб’єктів фінансової діяльності. Важливе значення в управлінні фінансами підприємства має планування, його основні елементи, а також інструментарій фінансового управління.

В процесі виконання роботи був проведений аналіз фінансової діяльності підприємства ТОВ “Континент”, а були визначені основні закономірності його розвитку, виявлені недоліки в фінансовій діяльності, що пов’язані з відсутністю фінансового аналізу.особлива увага була приділена методиці аналізу фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємства. За даними проведеної оцінки фінансово-майнового стану підприємства, аналізу показників платоспроможності, фінансової стійкості, ліквідності та ефективності фінансової діяльності підприємства, можна зробити загальний висновок про неефективну та не досить прибуткову роботу підприємства. Не зважаючи на загальне збільшення вартості активів та капіталу підприємства, а також на збільшення реалізації та прибутку підприємства, відбулось зменшення відносних показників, які характеризують ефективність фінансової діяльності підприємства.

Отже, для підвищення ефективності використання фінансових коштів підприємства необхідно впровадити заходи, які сприятимуть збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства.

Для покращання показників фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємства було запропоновано такі заходи:

1.З метою підвищення показників ліквідності та платоспроможності підприємства пропонується ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів.

2.Аналіз активів підприємства дозволив виявити негативне явище збільшення дебіторської заборгованості підприємства. Для усунення впливу збільшення дебіторської заборгованості на зменшення показників ліквідності та платоспроможності пропонується ввести на підприємстві менеджмент дебіторської заборгованості, метою якого є відслідковування простроченої дебіторської заборгованості та вжиття всіх можливих заходів для її усунення. В результаті введення менеджменту дебіторської заборгованості очікується зменшення її розміру та відповідне збільшення розміру грошових коштів підприємства, що має призвести до підвищення показників платоспроможності підприємства

3.Крім того для більш підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємству необхідно планувати свою фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.

Для впровадження системи управління запасами, менеджменту дебіторської заборгованості та системи фінансового планування на підприємстві необхідно ввести до його системи управління додаткову посаду фінансового менеджера, який має вирішувати питання стратегічного та оперативного фінансового планування, а також має здійснювати менеджмент дебіторської заборгованості та виробничих запасів підприємства.

Створені на підприємстві структурні підрозділи з дебіторської заборгованості зможе реалізувати поставлені перед ним завдання і повною мірою виконати свої функції за наданням йому відповідних прав. Ефективність діяльності управління менеджерів може бути забезпечена за суворої відповідальності працівників за виконання своїх функцій при диференціації її на персональну і загальну, що має бути чітко визначено Положенням про структурний підрозділ підприємства з дебіторської заборгованості. Така організація роботи з дебіторською заборгованістю дасть змогу здійснювати необхідне управління нею.

В результаті впровадження запропонованих заходів обсяг реалізації підприємства збільшиться на 1704,1 тис.грн., а додатковий прибуток від реалізації продукції складе 18,4 тис.грн. Тобто підприємство додатково отримає 0,511 грн. прибутку на кожну гривню вкладених коштів. Витрати на впровадження заходів окупляться через 2 роки.

Розрахунок економічної ефективності впровадження заходів фінансового планування, менеджменту дебіторської заборгованості та управління матеріальними запасами дозволяє зробити висновок про те, що запропоновані заходи не тільки покращили структуру активів та капіталу підприємства, а й викликали покращання показників, які характеризують фінансовий стан підприємства. Отже запропоновані заходи економічно обґрунтовані, доцільні, а отже можуть бути реалізовані в практичній діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення