Курсова робота «Розрахунок техніко-економічних показників роботи підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.04.2011 11:02 · від NezabuvaemaR · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вихідні дані 1. Розрахунок необхідної кількості обладнання та обсягів виробничої площі. 2. Розрахунок чисельності персоналу підприємства та офісної техніки. 3. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань та вартості основних фондів. 4. Розрахунок фонду заробітної плати працівників. 5. Розрахунок собівартості та ціни виробу. 6. Розрахунок показників товарної, валової та реалізованої продукції. 7. Розрахунок показників, які характеризують економічну ефективність підприємства. Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Отож, отримані показники дають уявлення про діяльність новоствореного АТ «Машсервіс», розкривають картину його майбутньої виробничої програми по виготовленню 160000 шт. комплектуючих деталей до машинобудівної галузі та показують основні показники ефективності роботи даного підприємства.

Згідно технологічного процесу на АТ «Машсервіс» деталь «А» проходить наступні операції: заготівельну, свердлильну, токарну, токарно-розточну та шліфувальну. Для його забезпечення підприємству потрібні верстати кількістю 14 шт., з яких 3 заготівельні, 3 токарні, 2 токарно-розточні, 2 свердлильні та 4 шліфувальні. При цьому дійсний фонд часу роботи кожного верстата становить 3348,75 год. Така кількість обладнання вимагає приміщення цеху площею 144,45 м2, де 40,5 м2 займатимуть заготівельні верстати, 36,45 м2 – токарні, 16,2 м2 – токарно-розточні, 13,5 м2 – свердлильні та 37,80 м2 – шліфувальні верстати. Виходячи із чисельності персоналу та обґрунтованих норм площі адміністрація розміститься в приміщенні загальною площею 24,3 м2. Звідси загальна площа приміщень АТ «Машсервіс» повинна становити 168,75 м2. Придбання будівлі такої площі обійдеться засновникам в 286875 грн. На меблі та офісну техніку потрібно витратити 22300 грн. Для виробничого процесу необхідне обладнання в вищезазначеній кількості, розрахована вартість якого склала 204703,20 грн., куди включаються витрати на доставку та монтаж. Ця сума включає 39780 грн. – на заготівельні верстати, 32510,40 грн. – на токарні верстати, 30846,40 грн. – на токарно-розточні, 26686,4 грн. – на свердлильні та 74880 грн. – на шліфувальні верстати. Вартість будівлі та устаткування становлять початкову вартість основних фондів АТ «Машсервіс» - 491578,20 грн. Середньорічна ж вартість основних засобів склала 821028,20грн. Вирахувавши звідси суму нарахованих податковим методом амортизаційних відрахувань, знаходимо залишкову вартість основних фондів підприємства – 537567,93 грн. Також визначено вартість введених основних фондів, що являє собою вартість придбаних 05.03 автомобілів, 01.08 – меблів та офісної техніки. Сума витрат на придбання перелічених об’єктів становить 404680 грн.

Провівши розрахунки амортизаційних відрахувань, встановлено, що вони складають 173607,56 грн. економічним методом, з яких 10212,75 грн. – для будівель і споруд, 84169,42 грн. – транспорту та меблів, 76313,35 грн. – верстатів, 2912 грн. – для офісної техніки. Сума амортизаційних відрахувань податковим методом становить 358690,27 грн.: для будівель – 22270,63 грн., для транспорту та меблів – 104976,8 грн., для верстатів – 219725,67 грн. і для офісної техніки – 11717,16 грн. Отож, вибираючи метод обрахування амортизації на АТ «Машсервіс», можна побачити, що доцільніше використовувати податковий, адже, згідно чинного законодавства, амортизація зменшує зобов’язання підприємства перед державою, тобто податковий платіж.

Розрахувавши трудомісткість по кожній операції та розділивши її на ефективний фонд часу роботи одного працюючого, який на АТ «Машсервіс» становить 1656,75 год., знаходимо кількість працюючих – 35 чол. Серед даного персоналу основні робітники складають – 22 чол., допоміжні – 10 чол. А також 1 керівник, 1 спеціаліст та 1 службовець.

Загальний фонд оплати праці підприємства на даному підприємстві розраховується з використанням відповідних тарифних ставок для робітників різного рівня кваліфікації та місячних посадових окладів для керівників, спеціалістів і службовців.

Згідно цієї системи визначено, що фонд оплати праці основних робітників (відрядників) на АТ «Машсервіс» повинен становити 294388,24 грн. і, відповідно, 64,90 % від загального фонду заробітної плати. Якщо розглянути цю суму поелементно, то визначено, що тарифний фонд заробітної плати для заготівельної операції становить 47203,20 грн., для свердлильної – 37011,60 грн., для токарної – 51494,40 грн., для токарно-розточної – 51399,04 грн. та для шліфувальної – 107280,00 грн. При цьому середня місячна заробітна матиме розмір 1101,67 грн. Для допоміжних робітників (погодинників) фонд заробітної плати повинен складати 120109,65 грн. (26,48%). А всього для робітників – 414497,89 грн. (91,38 %). Для оплати праці адміністративного персоналу протягом року необхідно 39109,08 грн., з яких 13636,32 грн. – для спеціалістів, 18600 грн. – для керівників та 6872,76 грн. – для службовців.

Кошторис витрат на утримання і експлуатацію встановленого устаткування на АТ «Машсервіс», який включає витрати на електроенергію (37169,95 грн.), відрахування на обов’язкове соціальне страхування (110395,59грн.), амортизацію обладнання (219725,67 грн.), поточний ремонт (7345,82 грн.), та інші витрати (14985,48 грн.), склав 389622,52 грн. Відсоток даного виду витрат в заробітній платі основного персоналу становить 132,35%. Загальновиробничі витрати АТ «Машсервіс» складають, згідно розрахунків, 239707,90 грн., де містяться витрати на утримання будівель, споруд (7721,89грн.), їх амортизація (22270,63 грн.), заробітна плата допоміжних робітників і спеціалістів (133745,97 грн.), відрахування на обов’язкове соціальне страхування (50154,739 грн.), інші витрати (11414,68 грн.). Цей вид витрат становить 81,42% заробітної плати основних робітників. Необхідні умови праці адміністрації на АТ «Машсервіс» повинні забезпечитись витратами в сумі 41550,35 грн., включаючи заробітну плату її персоналу (25472,76 грн.), відрахування на обов’язкове соціальне страхування (9552,29грн.), електроенергію (246,72 грн.) та інші витрати (1978,59 грн.). Адміністративні витрати складають 14,11% фонду заробітної плати основного персоналу.

Прорахувавши калькуляцію, визначено, що прямі витрати матеріалу на виготовлення одиниці продукції, а саме деталі «А», становитимуть 39,14 грн., які зменшаться на прибуток від реалізації зворотних відходів, сума яких на одну деталь складатиме 0,87 грн. Врахувавши всі необхідні статті калькуляції розраховано, що всього виробнича собівартість буде 44,73 грн., всього повна собівартість – 44,99 грн., а відпускна ціна – 67,49 грн.

Отож, зробивши необхідні розрахунки, визначено, що випуск валової продукції зростатиме в усіх кварталах і становитиме в першому кварталі 27000шт., другому – 32000шт., в третьому – 49000шт.., четвертому – 52000 шт.

Реалізована продукція нашого підприємства матиме, відповідно до розрахунків, такий розмір: в першому кварталі – 15000шт., в другому – 40000шт., в третьому – 43000шт. та 62000шт. – в четвертому. В першому кварталі спостерігається низький рівень реалізації продукції, але в подальшому відбувається значне зростання обсягів реалізації, що, можливо, спричинено розширенням випуску валової продукції.

Операційний прибуток даного підприємства становитиме 1799712 грн., з яких в першому кварталі 168723 грн., в другому – 449928 грн., в третьому – 483672,6грн. і в четвертому – 697388,4 грн.. Фондовіддача на АТ «Машсервіс» становить 10,96 грн., тобто з 1 грн. вартості основних фондів даного підприємства виготовляється 10,96 грн. готової продукції. Також визначено, що в 1 грн. вартості виробленої продукції міститься 0,09 грн. основних фондів. Це показує фондомісткість. Фондоозброєність показує, що на одного працівника підприємства припадає 23609,49 грн. вартості основних фондів.

Рентабельність продукції, тобто дохідність (прибутковість) складає 55,24%, що свідчить про досить високу ефективність виготовлення деталі «А» на АТ «Машсервіс».

Сучасні умови ринкового способу ведення господарювання вимагають від підприємства постійного спрямування частини одержаного прибутку в розширене відтворення. Також, дуже важливу роль, враховуючи сучасні темпи розвитку науково-технічного прогресу, відіграє саме втілення його досягнень в практику діяльності суб’єкта господарювання, автоматизація, механізація технологічного процесу, тобто, всеможливе зниження собівартості власної продукції поряд із постійним підвищенням її якості. Тільки за такої умови воно зможе вистояти жорстоку конкуренцію зі сторони інших підприємств.

Коментар модератора

39 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?