Курсова робота «Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 26.04.2011 23:36 · від Дима · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.1. Основні підходи до визначення платоспроможності підприємства 5 1.2. Сутність та зміст аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 8 1.3. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства 10 Розділ 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності на прикладі економічних показників ват «електротермометрія» 16 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Електротермометрія» 16 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Електротермометрія» 18 2.3. Розрахунок та аналіз показників ліквідності та платоспроможності ВАТ «Електротермометрія» 27 Розділ 3. Можливі шляхи вдосконалення ліквідності Та платоспроможності ват «електротермометрія» 32 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Додатки 41

Висновок

Сучасний стан розвитку економіки України характеризується післякризовим періодом. За таких умов, щоб уникнути банкрутства та фінансової кризи, виникає потреба оцінити перспективу розвитку підприємства, спрогнозувати його майбутній фінансово-господарський стан та накреслити можливі шляхи попередження негативних явищ. У ринкових умовах кожен господарський суб'єкт повинен мати достовірну інформацію про ліквідність та платоспроможність як свого підприємства, так і своїх партнерів.

Аналіз ліквідності та платоспроможності має важливе значення в життєдіяльності підприємства, оскільки забезпечує підтримку фінансової рівноваги підприємства, а також дозволяє визначити, наскільки ефективно здійснюється фінансовий менеджмент на підприємстві. Проте, як свідчать дослідження, теорія і практика аналізу ліквідності та платоспроможності в Україні знаходяться на стадії свого становлення. Більшістю підприємств подібний аналіз практично не здійснюється, що робить тему дослідження своєчасною та актуальною.

Проаналізувавши основні фінансові показники ВАТ «Електротермометрія», можемо стверджувати, що підприємству необхідно здійснити оновлення основних виробничих фондів, розширити ринки збуту та проводити політику щодо залучення зовнішніх інвестицій. Це сприятиме покращенню діяльності та зростанню прибутку.

Що ж, стосовно аналізу ліквідності та платоспроможності ВАТ «Електротермометрія», можна зробити висновок про неабсолютну ліквідність балансу, а також про невідповідність деяких з відносних показників нормативним значенням. Все це може в майбутньому негативним чином відобразитися на діяльності даного суб'єкта господарювання. Задля уникнення можливих проблем слід звернути увагу на причини погіршення показників ліквідності та платоспроможності та розробити конкретні методи щодо їх усунення.

Але хоча розглянуті показники ліквідності й відіграють важливу роль в аналізі платоспроможності підприємства, вони мають певні недоліки:

– статичність – показники розраховують на підставах балансових даних, що характеризують майновий стан підприємства на певну дату;

– мала поінформованість для прогнозування майбутніх грошових надходжень і платежів, а саме це є одним із завдань аналізу платоспроможності.

Досліджуване підприємство є платоспроможним, але ряд показників ліквідності мають тенденцію до зменшення. Тому керівництву ВАТ «Електротермометрія» необхідно спрямувати курс на підвищення ліквідних активів та зростання платоспроможності, щоб не стати банкрутом. Ліквідність слід розглядати як стан активів у їхньому обороті, який закінчується отриманням грошових коштів, що є необхідною умовою платоспроможності. Враховуючи, що основу платоспроможності складають активи, яким притаманна різна ступінь ліквідності, можна вважати ліквідність якісною характеристикою платоспроможності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?