Реферат «Збір та обробка статистичної інформації для оцінки виконання плану таксомоторних перевезень», 2010 рік

З предмету Статистика · додано 26.04.2011 10:03 · від wqefdgh · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Збір статистичної інформації 1.1. План статистичного спостереження 1.2. Результати статистичного спостереження 2. Зведення та групування статистичних даних 2.1. Статистичне зведення 2.2. Статистичне групування 3. Обробка статистичної інформації 3.1. Визначення відносних величин 3.2. Середні величини та показники варіації 3.3. Структурні середні: мода та медіана 3.4. Характеристика рядів розподілу 3.5. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 3.6. Визначення показників та середніх показників ряду динаміки 3.7. Визначення трендових рівнянь 3.8. Виявлення взаємозв’язку між результативною і факторною ознакою 4. Аналіз отриманих результатів, висновки Література

Висновок

Під час виконання курсової роботи було виконано оцінку виконання плану на таксомоторних перевезень. З 184 водія було проведено безповторну вибірку у 24 водії.

Було виконано зведення, в якому відображено впорядкування статистичних даних.

У процесі обробки статистичної інформації були виконані типологічні, структурні та аналітичні групування за кількісними ознаками – час простою, виручка.

Були розраховані відносні величини динаміки, структури та координації за даними таблиці зведення для наступних ознак: час простою виручка.

Було проведено визначення середніх показників та показників варіації для часу простою та виручки, отримано такі результати:

1) час простою, nїзд:

а) середня арифметична 436,9 ;

б) модальне значення Мо =42,8 ;

в) медіанне значення Ме = 43,52 ;

г) розмах варіації R =10,16 ;

д) середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 1,99;

є) квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення  = 2,4;

ж) відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2 = 5,6

2) виручка:

а) середня арифметична 1036,56;

б) модальне значення Мо = 1470,2;

в) медіанне значення Ме = 1484;

г) розмах варіації R = 602 км;

д) середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 465;

є) квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення  = 476,5км;

ж) відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2 = 227142,8 км.

За результатами дослідження рядів розподілу було встановлено наступне:

Для часу простою крива розподілу туповершинна та скошена вправо відносно осі ОХ.

Для виручки крива розподілу туповершинна та скошена вліво відносно осі ОХ.

Розраховані помилки репрезентативності стандартні та граничні, як для вибіркової, так і для генеральної сукупності. Граничні помилки репрезентативності становлять – 0,45 для часу прстою, 210,9 – для виручкиї, відповідно при ймовірності 0,954. Тобто у 24 водіїв час простою коливається в межах 42,79   44,59, а виручки в межах 614,86.   1458,25).

Розраховані показники динаміки по часу простою та виручці, отримали рівняння Тренду.

Взаємозв’язок між факторними і результативними ознаками досліджувався двома методами – аналітичним методом та кореляційно-регресійним аналізом. Спочатку був досліджений взаємозв’язок між часом простою та виручкою потім між стажом і виручкою. Значення коефіцієнту кореляції (p=0,2) свідчить про те, що взаємозв’язок між стажом та виручкою слабкої щільності. Знак коефіцієнту кореляції свідчить про те, що при зростанні стажу обсяги виручки збільшуються (тобто наявний зворотній зв’язок).

Коментар модератора

20 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?