Курсова робота «Закономірності та особливості інтеграційних процесів у сучасних умовах», 2010 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 26.04.2011 15:37 · від Кристина Подкопаева · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні основи, сутність і фактори міжнародної інтеграції 1.1. Міжнародні концепції економічної та політичної інтеграції 1.2. Теоретичні аспекти та основні передумови інтеграційних процесів 1.3. Методичні основи оцінки економічних наслідків інтеграційних процесів для їх учасників Висновки до розділу 1 Розділ 2. Сучасні тенденції участі країн в інтеграційних процесах 2.1. Основні результати, тенденції та орієнтири світової інтеграції 2.2. Визначення основних ефектів інтеграції у глобальному масштабі 2.3. Визначення економічного потенціалу та ефективності торгівельної політики об’єднань Висновки до розділу 2 Розділ 3. Основні шляхи та перспективи інтеграції України у світовий економічний простір 3.1. Визначення пріоритетів участі України у світових та регіональних інтеграційних процесах 3.2. Прогнозна оцінка впливу поглиблення та розширення інтеграційних процесів на економіку України Висновки до розділу 3 Висновки Додатки Список використаних джерел

Висновок

Формування як регіональних, так і глобальних управлінських структур-процес повільний і поступовий. Міжнародним інститутам передаються всі нові повноваження у міру поглиблення співпраці і зменшення відмінностей між учасниками інтеграції. Економічні досягнення інтеграційного об'єднання багато в чому залежать від створення ефективного інституційного механізму, механізму забезпечення виконання рішень органів управління інтеграцією та уніфікації економіко-правової сфери, що недостатньо враховувалася в практиці реалізації інтеграційних моделей.

Цілі інтеграції загальні для всіх інтеграційних моделей, мають різну мотивацію і ґрунтуються на різнотипних принципах, які визначаються історичними умовами економічного, валютно-фінансового, політичного, соціального розвитку та особливостями реально сформованої системи міжнародних відносин в специфічних правових умовах (розподіл ринків збуту, роль у міжнародному поділі праці і т.д.) - недостатньо узагальнені і систематизовані в економічній та правовій науках.

Спільність цілей і передумов свідчить про те, що моделі регіональної інтеграції представляють собою прояв на рівні регіонів загальної світової тенденції до інтернаціоналізації економіки, розвитку єдиної системи права, зміни функцій держав.

Регіональна інтеграція та загальний процес глобалізації показують необхідність ефективного економічного, валютно-фінансового і правового регулювання цих процесів на основі уніфікації та гармонізації.

Сучасні міжнародні відносини констатують, що діріжістская концепція, що враховує належною мірою значення ринкових законів у процесі регіональної інтеграції, і «ринкові» концепції, що розглядають стихійні ринкові сили та вільну конкуренцію як основу розвитку інтеграційних процесів, виявилися неспроможними. Очевидна необхідність створення нової концепції інтеграційного розвитку, розвитку додаткових і вдосконалення вже наявних інститутів та інструментів регулювання інтеграційних процесів у світовому масштабі.

Україна поки що несуттєво впливає на інтеграційні процеси, що відбуваються у світогосподарській системі, залишаючись протягом довгого часу осторонь головних світогосподарських зрушень.

Сьогодні Україну очікує два принципово різних підходи щодо можливості розвитку: західний та східний геоекономічний вектор у рамках вироблення єдиної стратегічної лінії участі. Партнерство в ЄЕП передбачає акцент на спільній інтеграції країн «четвірки», що з погляду орієнтації на самостійний розвиток України, незалежність у зовнішній політиці навряд чи може бути застосована при стратегічному розвитку. Останнім часом національна економіка довела свою здатність компенсувати втрати від режиму обмежень свого експорту на ринки СНД і в першу чергу Росії, просуванням продукції на інші ринки, включаючи технологічний ринок ЄС. Орієнтування переважно на ринок СНД буде обмежувати волю вибору України в пошуках нових ринків, призведе до втрати цих ринків, які були освоєні за роки незалежності, зашкодить інтересам українського виробника й створить в остаточному підсумку загрозу економіці України.

Отже, для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробника. Рух до ЄС вимагає активних структурних перетворень, підвищення якості продукції до рівня світових стандартів, забезпечення стабільних та високих темпів росту, що може бути частково здійснено за рахунок використання переваг міжнародного поділу праці, а також інтенсифікації зовнішньоторговельних зв’язків з країнами ЄС.

Стратегія інтеграції України в ЄС з урахуванням наявних макроекономічних показників – це комплексна економічна, політична і правова проблема. Її реалізація об’єктивно потребує ефективного державного управління, адаптації економічної, соціальної та політичної бази підтримки євроінтеграційного курсу та вимагає консолідації внутрішніх зусиль для забезпечення умов становлення конкурентноспроможної національної екнономікияк основи стабільного демократичного розвитку суспільства – базису взаємовигідного співробітництва та партнерства, а саме:

- підвищення ефективності державного регулювання у сфеі зовнішньоекономічної діяльності стосовно методичного, організаційно-економічного та інформаційного її забезпечення, що дасть збільшити обсяг експортно-імпортних операцій у європейському регіоні

- розробка методичних підходів до визначення прийнятних обсягів імпорту з урахуванням захисту вітчизняного виробника, а також поступово переходити від орієнтації на цінову конкурентноздатність, зумовлену порівняльними перевагами у використанні природних ресурсів та трудового потенціалу, до формування економіки високотехнологічного типу

- невідкладну розробку стратегії розвитку національного наукового та технічного потенціалу

- збільшення державного фінансування наукових досліджень та розвитку новітніх технологій до 10% ВВП

- розробку та запровадження ефективної державної політики зниження рівня залежності енергоємності виробничих галузей промисловості та залежності від імпорту енергоресурсів

- допомогу краї ЄС у створенні системи моніторингу якості продукції відповідно до європейських норм

- залучення України до реалізації галузевих програм ЄС у сфері енергетики, екології, освіти та науки

Таким чином, в даний час особливого значення набуває розробка комплексної міжнародної економіко-правової концепції та політики інтеграційної взаємодії, які орієнтують на розширення співробітництва, на органічне включення перших у світовій інтеграційний процес. Визначення ефективних інтеграційних моделей, організаційно-правових форм, економічних, валютно-фінансових і правових способів і методів міжнародного співробітництва та інтеграційного взаємодії держав - найважливіша проблема міжнародних економічної, валютно-фінансової та правової наук.

Коментар модератора

64 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?