Курсова робота «Попит на економічні ресурси відповідно до теорії граничної продуктивності», 2010 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 26.04.2011 16:24 · від wild cat · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Сутність економічніх ресурсів суспільства і ринкового попиту на них 1.1. Поняття економічних ресурсів суспільства 1.2. Поняття ринкового попиту та його еластичність Розділ 2. Утворення попиту на економічні ресурси Відповідно до теорії граничної продуктивності 2.1. Теорія граничної продуктивності та попит на економічні ресурси суспільства 2.2. Зміни у попиті на економічний ресурс 1 2.3. Оптимальне співвідношення ресурсів Розділ 3. Утворення ціни на економічні ресурси суспільства 3.1. Механізм формування заробітної плати та її вплив на ціну ресурсу 3.2. Економічна рента в ціноутворення ресурсу 3.3. Роль позичкового відсотка в формуванні ціни на ресурс Висновки Література Практична частина

Висновок

Економічні ресурси - це елементи, що можуть бути використані для виробництва економічних благ.

До числа найважливіших ресурсів у сучасному суспільстві відносяться земля, праця, капітал (у тому числі його організація), підприємницька здатність і інформація.

Попит - це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки. Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості і, з іншого боку, можливість сплатити за покупку по цінах, що знаходяться в межах «доступного» діапазону.

Ринковий попит на ресурс – сума всіх кривих індивідуального попиту, або всіх кривих ГПГВ, для всіх фірм, які використовують даний ресурс.

Оскільки попит на ресурс є похідним від попиту на продукт, то будь –яка зміна в попиті на продукт буде впливати на ціну продукту і, отже, на ГПГВ даного ресурсу. Звідси, при інших рівних умовах, зміни в попиті на продукт, який виробляється певним видом праці, приведе до зрушення (зсуву) в попиті на працю в тому ж самому напрямку (попит на продукцію зросте – більше працівників потрібно, впаде – менше). Також, слід відмітити, що при незмінності інших факторів, зміна в продуктивності праці приведе до однонаправленої зміни кривої попиту на працю.

Продуктивність любого ресурсу можна змінювати декількома шляхами. Дані про граничну продуктивність, наприклад праці, будуть залежати від кількості інших пов’язаних з нею ресурсів. Чим більша величина таких пов’язаних із працею ресурсів, як капітал і земля, тим більша буде гранична продуктивність та попит на працю.

Технологічні вдосконалення здійснюють той самий ефект. Чим вища якість капіталу, тим більша продуктивність праці.

Збільшення якості самого перемінного ресурсу – праці – викличе збільшення граничної продуктивності і, відповідно, попиту на працю.

Аналогічно, як зміна в цінах на інші продукти викликає зміну в попиті на якийсь інший певний товар, так і зміна в ціні на інші ресурси може змінити попит на якийсь конкретний ресурс.

Як ефект впливу зміни ціни одного продукту на попит на інший продукт залежить від того чи є ці продукти замінниками чи взаємодоповнюючими один одного товарами, так і ефект впливу зміни ціни на один ресурс на попит на інший буде залежати від їх взаємозалежності та ступеня їх доповнюваності.

Закон спадної граничної продуктивності сформулював Давид Рікардо, що наголошує: якщо величина одного змінного фактора зростає відносно всіх інших сталих факторів, то додатковий випуск продукції може спочатку зростати, але рано чи пізно почне спадати та в кінці стане від’ємним значенням.

Еластичність - це міра чутливості функціонально пов’язаних величин. Вона визначається як співвідношення процентних змін залежної і незалежної змінних. У мікроекономіці застосовується багато різних показників еластичності в залежності від чинників, що викликають зміну досліджуваного явища - попиту, пропонування чи виробництва.

Чутливість попиту на ресурси на зміну його цінових та нецінових факторів визначається показниками еластичності.

Факторами, що впливають на еластичність є:

- Наявність замінників: чим більше товарів-субститутів, тим еластичніше попит на товар.

- Питома вага товару в бюджеті споживача (звичайно, чим вище питома вага, тим вище цінова еластичність попиту).

- Якість товару: попит на предмети розкоші, як правило, еластичний, а на предмети першої необхідності, як правило, нееластичний.

- Розміри запасу: чим більше запас, тим більше еластичний попит.

- Період часу, наявний у споживача для ухвалення рішення. Для більшості товарів еластичність попиту від ціни вище в довгостроковому періоді, чим у короткостроковому.

У ринковій економіці, заробітна плата - це ціна, що виплачується за використання праці. Отже, як і ціну будь-якого іншого товару, її можна досліджувати за допомогою попиту й пропозиції.

Рента, або "власне економічна рента", являє собою ціну економічного ресурсу з абсолютно нееластичною пропозицією. Яскравим прикладом такого ресурсу є земля.

На підставі досліджень еволюції поглядів на земельну ренту представників різних економічних шкіл можна конкретизувати це поняття. Земельна рента - це економічна категорія, що виражає особливий вид стабільного доходу від реалізації власності на землю. Однак питання земельної ренти досі залишається надзвичайно складним і актуальним. Його вирішення дасть змогу вирішити проблему спаду сільськогосподарського виробництва та покращення існуючого стану економіки загалом.

Позичковий відсоток - це ціна, що сплачує власникові капіталу за використання його засобів (грошей) протягом певного періоду часу. При аналізі звичайно розглядають капітал винятково в грошовій формі, маючи на увазі, що на гроші купують фізичний капітал.

Таким чином, в економіці існує чимало різновидів процентних ставок: довгострокові й короткострокові процентні ставки, що залежать від тривалості позички або з випуску облігації, позички з фіксованими процентними ставками, позички зі змінними процентними ставками тощо.

Коментар модератора

45 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?