Курсова робота «Операції з валютою на ринку фінансових послуг( на прикладі банківської установи)», 2010 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 25.04.2011 06:52 · від wild cat · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади валютних операцій на ринку фінансових послуг 5 1.1. Сутність та види валютних операцій 5 1.2. Механізм операцій банку з валютними цінностями 11 1.3. Характеристика нормативно правової бази валютних операцій банків 16 Розділ 2. Дослідження валютних операцій акб «інтеграл-банк» 24 2.1. Організаційно-економічна характеристика АКБ «Інтеграл-банк» 24 2.2. Аналіз валютних операцій АКБ «Інтеграл-банк». 30 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності валютних операцій акб «інтеграл-банк» 40 3.1. Напрями вдосконалення механізму валютних операцій АКБ «Інтеграл-банк» 40 3.2. Оцінка перспектив розвитку валютних операцій банків в Україні 45 3.3. Проблеми та перспективи розвитку факторингових послуг в Україні 56 Висновки 62 Список використаної літератури 65 Додаток а 69 Додаток б 70 Додаток в 71

Висновок

Об'єктом валютного контролю виступають валютні операції, чітке визначення та класифікація яких має важливе теоретичне й практичне значення. Необхідно виділити різні критерії розподілу валютних операцій на окремі групи зокрема, такі як: об'єкт, суб'єкт валютних операцій, зв'язок валютних операцій з рухом капіталу, територія здійснення валютних операцій, форми розрахунків при здійсненні валютних операцій, порядок ліцензування.

Розглядаючи поняття валюти, потрібно неодмінно пов'язувати її зі сферою міжнародних відносин. Іншими словами, до валюти можна віднести кошти, виражені у грошових одиницях певних держав, що використовуються у процесі зовнішньоекономічної діяльності. При цьому не обов'язково, щоб ці грошові одиниці були вільно конвертованою валютою, тобто під поняттям валюти не слід розуміти лише міжнародні грошові одиниці та платіжні засоби.

До валютних цінностей традиційно відносять іноземну валюту, платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви) і фондові цінності (акції, облігації) в іноземній валюті, коштовні метали та коштовні камені (за винятком ювелірних та побутових виробів них).

Згідно з чинним законодавством України до валютних цінностей віднесено: валюту України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України; іноземну валюту; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах; банківські метали.

Організаційно-правові засади управління валютним ринком України закладено в Конституції України, яка визначає необхідність забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Метою діяльності АКБ „Інтеграл-банк" є отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштів, надання банківських послуг суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам для забезпечення виплати дивідендів акціонерам банку та розвитку банківської справи.

АКБ „Інтеграл-банк" є універсальною кредитно - фінансовою установою, спеціалізується на комплексному обслуговуванні юридичних та фізичних осіб, а саме: кредитування, розрахунково-касове обслуговування, залучення коштів фізичних та юридичних осіб, випуск та обслуговування платіжних карток, прийом комунальних платежів, оренда індивідуальних сейфів, обмін валют та інше.

Діяльність банку в 2009 році, у порівнянні з 2008 роком, характеризується приростом доходів з більшості видів операцій, а саме: процентні доходи зросли на 7 091 тис. грн. і займають найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів, що є результатом ефективної роботи банку. Чистий прибуток за 2009 рік після сплати податків становить 775 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2009 року платоспроможність банку (покриття регулятивним капіталом ринкових ризиків активів) становила 26,32 % (при нормативі не менше 10%), що свідчить про достатність регулятивного капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різних видів банківської діяльності.

Видачею валютних кредитів АКБ «Інтеграл - банк» почав займатися ще в 2004 р., і на початку своєї діяльності банк задовольняв практично всі потреби клієнтів у валютних засобах.

В даний час клієнти АКБ «Інтеграл - банк» не використовують хеджування. Основне завдання банку підтримувати і розвивати своїх клієнтів, оскільки від їх добробуту залежить і стійкість, і розвиток самого банку.

Незважаючи на триваючу в Україні фінансову кризу, що викликана світовою економічною кризою протягом 2009 року АКБ "Інтеграл-банк" вів прибуткову діяльність, активно діяв по розширенню клієнтської бази, нарощуванню кредитного портфелю. Показники концентрації ринку банківських послуг в Україні у розрізі депозитних та кредитних операцій свідчать про слабку концентрацію українського ринку банківських послуг, що стосується задоволення потреб клієнтів банків у депозитних та кредитних операціях. Протягом десяти років - з 2000 р. до 2009 р. - частка трьох найбільших банків за обсягами наданих кредитів не перевищила 32,67 %.

Стосовно ж обсягу залучених банками коштів, то сумарна частка трьох найбільших банків максимального значення набула у 2002 р. і становила 33,73 %. Найменша питома вага трьох найбільших банків у загальному обсязі наданих кредитів спостерігалась на початку 2009 р. (23,99 %), а у загальному обсязі наданих депозитів у 2008 р. (25,78 %).

Динаміка індексу Герфіндаля-Гір-шмана протягом десяти років стосовно ринку кредитів дало змогу виявити періодичне зниження та зростання згаданого індексу, але загалом у 2009 р. порівняно з 2000 р. ННІ знизився на 130,88 пункти, що свідчить про зниження рівня концентрації кредитного ринку та зростання рівня конкуренції на ньому.

Протягом 2002-2008 рр. спостерігалась стійка тенденція до зменшення індексу Герфіндаля-Гіршмана на ринку залучених банками коштів. Так, у 2008 р., порівняно з 2002 р. відбулось зниження ННІ на 183.7 пункти, що відображає зниження концентрації депозитного ринку і зростання рівня конкуренції на ньому. У 2009 р. на цьому ринку відбулось незначне зростання ННІ, що у кількісному вираженні складає 14.2 пункти. Отже, ринок банківських послуг в Україні вважаємо слабоконцентрованим.

На сьогодні через обслуговування проблемної заборгованості немає змоги для нарощування портфелів під факторингові операції. Велика частина проектів з міжнародного факторингу була призупинена. Також зменшились ліміти та частина авансування, а процентна ставка виросла, незважаючи на те, що сумарна дебіторська заборгованість у 2009 р. зменшилась на 20% порівняно з минулим аналогічним періодом.

В діяльності банків з операцій факторингу часто можна було спостерігати факти надання фінансування у випадку наявності невиконаних кредиторських зобов'язань підприємством у минулому, тому що головним критерієм для прийняття рішення була якість саме дебіторської заборгованості.Через таку позицію виникали проблеми із поверненням боргів, що в свою чергу спричинило не тільки неможливість проведення подальших факторингових операцій через брак коштів у банку-фактора, але і підвищення процентної ставки до рівня кредитної, через що вигідна послуга факторингу втрачала свій сенс.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?