Дипломна робота «Фінансовий лізинг та його розвиток в Україні», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 22.04.2011 15:10 · від Наталия · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансового лізингу 1.1. Економічна сутність, класифікація та значення фінансового лізингу 1.2. Організаційно-правові засади здійснення лізингових операцій 1.3. Зарубіжний досвід розвитку лізингових послуг Розділ 2. Розвитку фінансового лізингу в Україні 2.1. Інвестиційне кредитування шляхом лізингу та його ефективність 2.2. Аналіз ринку фінансового лізингу України 2.3. Проблемні аспекти розвитку фінансового лізингу в Україні Розділ 3. Шляхи розвитку та підвищення ефективності лізингових операцій 3.1. Напрямки зниження інвестиційних ризиків при фінансовому лізингу 3.2. Необхідність вдосконалення нормативно-правового регулювання лізингових операцій 3.3. Перспективи розвитку фінансового лізингу в Україні Висновки Список використаних інформаційних джерел Додатк

Висновок

В цій роботі вивчено теоретико-методологічні засади фінансового лізингу, узагальнено світовий досвід розвитку лізингових відносин, зроблено оцінку ефективності фінансового лізингу як форми інтегрованих фінансових послуг, що дозволило зробити такі основні висновки:

1. Обґрунтовано необхідність, функціональне, виробниче призначення лізингу; джерела, форма організації, розрахунків, строк лізингу; надання пільг при здійсненні лізингових операцій і рівень ризику. Вивчення даних категорій, на нашу думку, полегшить розуміння економічної природи лізингу і дозволить виробити ефективні заходи регулювання лізингових операцій з урахуванням його різновидів, що має важливе науково-теоретичне, так і практичне значення.

2. На основі узагальнення досвіду зарубіжних країн та аналізу вітчизняної практики здійснення лізингових операцій зроблено висновок, що доцільно чітко розмежовувати два види лізингу – фінансовий і оперативний та значну кількість лізингових форм, що виправдали себе на практиці. При цьому під фінансовим лізингом слід розуміти сукупність лізингових відносин, що здійснюються зі спеціально придбаним майном у власність, котре потім передається у тимчасове користування на термін, що майже дорівнює терміну експлуатації усієї або більшої частини вартості майна. Відповідно, під оперативним лізингом слід розуміти сукупність лізингових відносин, при яких витрати лізингодавця, що стосуються купівлі й утримання лізингового майна, не покриваються лізинговими платежами протягом терміну дії лізингового договору.

3. Доцільність активного розвитку лізингового бізнесу в Україні викликана тим, що: 1) лізинг дозволяє краще управляти оборотним капіталом, що пояснюється невеликою першою виплатою або її відсутністю; 2) можна забезпечити до 100% фінансування, а це зберігається оборотний капітал лізингоодержувача; 3) забезпечує фіксовані виплати, що базуються на фіксованому відсотку, тобто ризик в отриманні відсотків покладуться не на лізингоодержувача, а на лізингодавця (лізингодавці звичайно знаходяться у набагато кращому становищі, оскільки мають доступ до інструментів, які діють змогу управляти такими ризиками); 4) є гнучкою формою фінансування, адже зазвичай він набагато менше регулюється; 5) лізинг забезпечує страхування від інфляції, тому що лізингові платежі переважно фіксовані на характерний для лізингу термін (від трьох до п’яти років), а це є гарантією проти впливу інфляції протягом цього періоду; 6) розширює джерела кредитування, тобто лізинг є альтернативою банківського кредитування, а не його заміною; 7) за допомогою лізингового механізму зазвичай швидше можна отримати потрібні кошти, ніж отримати їх як кредит у банку; 8) може надавати нефінансові послуги (наприклад, технічне обслуговування обладнання), які не можна отримати з інших джерел кредитування; 9) страхує від технічної відсталості; 10) лізинг може сприяти лізингоодержувачеві заощадити кошти завдяки великому масштабу операцій лізингодавця; 11) сприяє розвитку вторинних ризиків. Всі ці чинники мають особливе значення на сучасному етапі в умовах світової фінансової кризи.

4. Аналіз стану лізингових відносин в Україні показав, що попит на лізингові операції та послуги в Україні зумовлений, насамперед, несприятливим станом парку устаткування; в Україні нині панує сприятливе середовище для здійснення лізингових операцій та надання лізингових послуг; найбільш реальними господарюючими суб’єктами, які мають тимчасово вільні кошти чи мають доступ до них, є банківські установи; частка лізингових операцій у діяльності українських банків незначна; активізація лізингової діяльності комерційних банків необхідна для фінансового забезпечення лізингового бізнесу; потрібно переглянути нормативні та законодавчі акти, які регулюють лізингові відносини, а також діяльність комерційних банків у цій сфері.

5. В роботі визначено, що для стимулювання інвестицій у виробничу сферу, для відновлення промислового потенціалу, для підвищення конкурентоздатності вітчизняних виробників, потрібно створювати умови, при яких вони прагнули б розвивати лізингові відносини. Для цього, у першу чергу, варто домагатися лізингових угод з досить тривалими термінами дії (не менш трьох років), тому що саме такі договори будуть нести реальні інвестиції в економіку. Необхідно якщо не звільнити, то хоча б знизити податок на прибуток, отриману лізингодавцями від реалізації договорів по лізингу з терміном дії три і більше років. Також, не зважаючи на скрутну ситуацію в банківській сфері, варто стимулювати банки надавати кредити лізинговим компаніям, що укладають тривалі договори.

6. На основі вивчення та узагальнення літературних джерел, нами зроблено висновок про необхідність лізингу як актуальної форми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, яка дозволяє вирішувати сучасні проблеми в промисловому комплексі, що пов’язані з недосконалістю складу промисловості, низьким рівнем інноваційної активності, зношеністю основних виробничих фондів та консервативним технологічним укладом.

7. Проведені в роботі дослідження ринку лізингу в Україні дають змогу стверджувати, що впродовж кількох останніх років популярність лізингу, як альтернативного інвестиційного механізму, зросла. Разом із тим представники влади і бізнесу ще не в повній мірі усвідомлюють його переваги для економіки країни в цілому та для кожного підприємства зокрема. В Україні на сьогоднішній день не існує діючих економічних і податкових стимулів, які сприяли б розвитку лізингу.

Коментар модератора

Аналіз ринку лізингу слабенький, тай в цілому робота нижче середнього.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Оренда та лізинг як засіб залучення інвестицій — Шлійко А.В.