Курсова робота «Верховенство права», 2007 рік

З предмету Право · додано 21.04.2011 19:52 · від Дмитро · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права 5 1.1. Поняття принципу верховенства права 5 1.2. Позитивістська правова теорія та принцип верховенства права в Україні 11 Розділ 2. Утвердження та реалізація принципу верховенства права в Україні на сучасному етапі 14 2.1. Свобода вираження поглядів 14 2.2. Право на свободу та особисту недоторканність 18 2.3. Право на недоторканність приватного життя (приватність) 21 2.4. Право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання 24 2.5. Доступ до правосуддя 27 2.6. Публічна адміністрація в Україні: необхідність реформування 32 2.7. Протидія корупції. Сучасний стан та недоліки антикорупційного законодавства в Україні 37 Висновки 42 Література

Висновок

Дослідивши принцип верховенства права в Конституції України, можна зробити наступні висновки:

1. Принцип верховенства права є відносно новим для вітчизняної юриспруденції. І хоча цей принцип і офіційно закріплено в частині першій статті 8 Конституції України, він і досі залишається належним чином не осмисленим як правовою теорією, так і юридичною практикою, що породжує різні його інтерпретації. Це не сприяє активному використанню названого принципу практикуючими юристами-адвокатами, суддями тощо при розгляді складних юридичних справ, що стосуються, передусім, захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. На сьогодні актуальною є постановка питання про розробку та впровадження нових механізмів реалізації принципу верховенства права та приведення до ладу вже існуючих "складових" принципу верховенства права, що у сукупності складають як механізм забезпечення цього принципу так і його гарантію.

3. Не викликає сумнівів, що головним принципом правової демократичної держави є закріплений частиною першою ст. 8 Конституції України принцип верховенства права. В той же час навіть нині нагальною є потреба напрацювання чіткого і нескладного до сприйняття визначення верховенства права, встановлення його зв'язків з принципами верховенства Конституції та законів, правами людини тощо.

4. Поняття верховенства права може бути розкрито лише за умови розрізнення права і закону та у зв'язці з правами людини. Право як універсальний регулятор суспільних відносин панує над державою, адже право є первинним, а держава вторинною. Держава не створює і не змінює право, вона лише здатна надавати йому формальної визначеності.

5. Для того, щоб віднайти нові та запустити вже існуючі механізми забезпечення принципу верховенства права, слід відійти від застарілого правового мислення та сформувати сучасне непозитивне мислення, що базується на природному типі праворозуміння, яке не обмежується трактуванням права як системи норм, встановлених або санкціонованих державою, а розглядає його як загально гуманістичну цінність, інститут, що стоїть на сторожі особистості, її прав і свобод, силу, здатну "приборкати" саму владу, захистити громадянина від її свавілля. Лише за цієї умови втілення принципу верховенства права стане можливим.

6. Принцип верховенства права є "мегапринципом", що можна розглядати як верховенство загальновизнаних принципів і норм, верховенство правового закону, а характеризуючи його за призначенням як верховенство прав людини в їх природному розумінні

7. Забезпечення в Україні верховенства права стає останнім часом однією з найнагальніших проблем вітчизняної юриспруденції — як практичної, так і теоретичної.

Відчутним імпульсом для її актуалізації стало, як констатується у літературі, рішення Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 3 грудня 2004 року стосовно результатів голосування по виборах Президента України. Чимало коментаторів цього акта вважають його яскравим прикладом юридичного рішення, ухваленого безпосередньо на підставі принципу верховенства права.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?