Курсова робота «Економічна система: суть, структура і типи», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 21.04.2011 18:17 · від Виталий · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Поняття економічної системи, її суть та складові елементи 6 1.1. Суть економічної системи 6 1.2. Класифікація економічних систем 10 1.3. Моделі економічних систем 13 2. Класифікація економічних систем та їх загальна характеристика 16 2.1. Командно-адміністративна економічна система 16 2.2. Ринкова економічна система 18 2.3. Змішана економічна система 23 3. Проблеми формування економічної системи України 27 Висновок 33 Список літератури 36 Додатки 37

Висновок

Економічну систему визначають по-різному. В одному випадку її характеризують як сукупність економічних відносин, що історично виникли, складалися в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ. В іншому — як сукупність юридично закріплених норм, правил, принципів, що визначають характер взаємин між людьми. У третьому — економічна система — сукупність економічних відносин між суб'єктами, що хазяйнують, які здійснюють вибір способів оптимального використання обмежених ресурсів з метою задоволення індивідуальних і суспільних потреб.

Дана категорія є складною, тому важко дати її характеристику за допомогою одного визначення.

Економічним системам притаманні такі риси, як цілісність, організованість, керованість, цілеспрямованість.

Основними структурними елементами економічної системи є продуктивні сили, економічні відносини і механізм господарювання.

Серед різноманітних методів класифікації найпоширенішими є такі:

— в залежності від того, в чиїх інтересах здійснюється розподіл обмежених ресурсів;

— в залежності від того, який механізм регулює розподіл обмежених ресурсів;

— в залежності від того, які саме економічні інститути існують в даній системі;

— в залежності від рівня індустріального розвитку.

Основними моделями економічних систем є:

1. Командно-адміністративна - система, що базується на пануванні державної власності, одержавленні та монополізації народного господарства, централізованому і жорсткому плануванні виробництва і розподілі ресурсів, відсутності вільного ціноутворення і конкуренції.

2. Ринкова - система, що базується на пануванні приватної власності, свободі підприємницької діяльності, однаковому доступі до ресурсів

всіх економічних суб'єктів. Економічні процеси регулюються ринковим механізмом на основі вільної конкуренції.

3. Змішана - система, що базується на поєднанні державної і приватної форм власності, державного та ринкового регулювання. Щодо економічної системи України, то вона перебуває в процесі трансформації, який характеризується як перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки. Для успішності цього процесу необхідно провести ряд реформ, пов'язаних зі створенням сприятливих умов для розвитку різних форм підприємницької діяльності, наданням рівних можливостей для реалізації всіх форм власності та правовим захистом цього процесу, демонополізацією економіки та створенням умов для добросовісної конкуренції, здійсненням активної інвестиційної політики, створенням сучасної системи соціального захисту населення.

Результат формування ринкової економіки також залежить від послідовності та рішучості дій влади, від механізму їх реалізації, від міри готовності суспільства сприйняти їх як такі, що відповідають його інтересам.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?