Курсова робота «Аналіз ліквідності балансу підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 20.04.2011 17:42 · від Діана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності балансу підприємства 1.1. Сутність ліквідності та її значення для оцінки фінансового стану підприємства 1.2. Поняття ліквідності балансу Розділ 2. Техніко-економічна характеристика та аналіз основних фінансових показників 2.1. Організаційно-правовий статус, напрями діяльності та основні показники діяльності ЗАТ «Житомирські ласощі» 2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності ЗАТ «Житомирські ласощі» 2.3. Комплексна оцінка фінансового стану ЗАТ «Житомирські ласощі» 2.4. Аналіз ліквідності балансу ЗАТ «Житомирські ласощі» Розділ 3. Розробка шляхів покращення ліквідності та заходів щодо покращення фінансового стану підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Дослідження проведене в курсовій роботі присвячено актуальному питанню аналізу ліквідності і платоспроможності та їх впливу на фінансовий стан підприємства. В теоретичній частині дослідження було окреслено теоретичні поняття ліквідності та платоспроможності. Важливе значення в управлінні фінансами підприємства має планування, його основні елементи, а також інструментарій фінансового управління. В процесі виконання роботи був проведений аналіз фінансової діяльності підприємства ЗАТ «Житомирські ласощі», та були визначені основні закономірності його розвитку, виявлені недоліки в фінансовій діяльності, що пов’язані з відсутністю фінансового аналізу. Особлива увага була приділена методиці аналізу фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємства. За даними проведеної оцінки фінансово-майнового стану підприємства, аналізу показників платоспроможності, фінансової стійкості, ліквідності та ефективності фінансової діяльності підприємства, можна зробити загальний висновок про покращення роботи підприємства в звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом. Завдяки загальному збільшенню вартості активів та капіталу підприємства, а також на збільшення реалізації та прибутку підприємства, відбулось збільшення відносних показників, які характеризують ефективність фінансової діяльності підприємства. Але, для подальшого підвищення ефективності використання фінансових коштів підприємства необхідно впровадити заходи, які сприятимуть збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства. Для покращання показників фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємства було запропоновано такі заходи: метою підвищення показників ліквідності та платоспроможності підприємства пропонується ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів. Аналіз активів підприємства дозволив виявити позитивне явище зменшення дебіторської заборгованості підприємства. Для подальшого усунення впливу збільшення дебіторської заборгованості на зменшення показників ліквідності та платоспроможності пропонується ввести на підприємстві менеджмент дебіторської заборгованості, метою якого є відслідковування простроченої дебіторської заборгованості та вжиття всіх можливих заходів для її усунення. В результаті введення менеджменту дебіторської заборгованості очікується зменшення її розміру та відповідне збільшення розміру грошових коштів підприємства, що має призвести до підвищення показників платоспроможності підприємства 3.Крім того для більш підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємству необхідно планувати свою фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів. Для впровадження системи управління запасами, менеджменту дебіторської заборгованості та системи фінансового планування на підприємстві необхідно ввести до його системи управління додаткову посаду фінансового менеджера, який має вирішувати питання стратегічного та оперативного фінансового планування, а також має здійснювати менеджмент дебіторської заборгованості та виробничих запасів підприємства. Створені на підприємстві структурні підрозділи з дебіторської заборгованості зможе реалізувати поставлені перед ним завдання і повною мірою виконати свої функції за наданням йому відповідних прав. Ефективність діяльності управління менеджерів може бути забезпечена за суворої відповідальності працівників за виконання своїх функцій при диференціації її на персональну і загальну, що має бути чітко визначено Положенням про структурний підрозділ підприємства з дебіторської заборгованості. Така організація роботи з дебіторською заборгованістю дасть змогу здійснювати необхідне управління нею. В результаті запропонованих заходів фінансовий стан підприємства може покращитися, що призведе до зростання ліквідності. Отже запропоновані заходи економічно обґрунтовані, доцільні, а отже можуть бути реалізовані в практичній діяльності підприємства.

Коментар модератора

45 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?