Реферат «Процес адаптації Болонської системи навчання і оцінки знань студентів в систему вищої школи України», 2008 рік

З предмету Інше · додано 19.04.2011 20:58 · від Юля · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Принципи, шляхи і засоби адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти 2.Пристосування системи навчання та оцінки знань студентів України до вимог Болонського процесу 3.Державне сприяння адаптації Болонського процесу в системі вищої освіти України Висновок Список використаної літератури

Висновок

Підписання Україною Болонської декларації, спрямованої на структурне реформування національних систем вищої освіти й створення єдиного європейського освітньо-наукового простору, відкриває один з напрямів інтеграції України в Європу. Нам надається реальна можливість отримати рівноправний статус у європейському освітньому просторі, який визначає розвиток нашої країни на ціле покоління вперед. Участь вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована на її перпективний розвиток і набуття нових європейських ознак.

Орієнтація на Болонський процес не має призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями й стандартами, та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі. При цьому еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від інших сфер суспільства. Вона має розвиватися в гармонійному взаємозв'язку із суспільством у цілому, беручи на собі роль його провідника.

Починати перебудову необхідно з відходу від старих поглядів. Для того, щоб наблизитися до необхідних умов для навчання за Болонською системою, потрібно набирати групи 10-15 студентів. На жаль, така умова неможлива на теперішній час. Інша необхідність – комп’ютеризація українських вузів. Очевидно, що європейські та американські університети мають зовсім інший рівень матеріального забезпечення й освітніх, і наукових потреб. В нашій країні на це бракує грошей. Тому, на сьогодні для подолання вказаних проблем можна зробити:

- розробити бальну шкалу оцінювання, але з урахуванням українських реалій як то кількість студентів у групі (наврятчи у великих групах кожен студент зможе отримати достатьо уваги викладача, повністю себе розкрити та набрати необхідну кількість балів), навантаження викладачів (в наших вузах кількість годин з однакових дисциплін більше, ніж у західноєвропейських);

- зменшити час, відведений на самостійну роботу (навчально-методична література, комп’ютеризація).

Обов’язково розтлумачувати студентам суть освітніх реформ, зокрема технологічні і дидактичні аспекти змін в навчальному процесі. Також упорядковувати не тільки систему оцінювання навчальної діяльності студентів, але й удосконалити організацію та методичне забезпечення кредитно-модульної системи, особливо навчальні програми за кредитно-модульним принципом та тестові системи оцінювання.

Адаптація до нової системи пройде успішно, якщо не забувати таку річ: втілення європейських критеріїв вищої освіти не виключає збереження досягнень і пріоритетів національної системи освіти, автономії університетів. Такі глобальні параметри підготовки спеціаліста вищої кваліфікації – це необхідні передумови, без яких неможливо створити європейський простір вищої освіти як засобу мобільності та працевлаштування молоді.

Коментар модератора

19 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?