Курсова робота «Резерви зниження собівартості продукції», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.04.2011 14:41 · від nani · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічна характеристика витрат виробництва та їх класифікція 1.1. Сутність витрат та їх класифікація 1.2. Принципи формування та обліку витрат за центрами відповідальності, чинники, що впливають на рівень витрат Розділ 2. Аналіз витрат виробництва ЗАТ «Юність» 2.1. Характеристика економічної діяльності ЗАТ «Юність» 2.2. Структура витрат на виробництво продукції по основній діяльності і собівартість продукції Розділ 3. Резерви зниження собівартості продукції та економічна ефективність запропонованих результатів Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Таким чином, собівартість продукції - це вартісна оцінка використовуваних у процесі її виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на виробництво і реалізацію.

Головне істотне значення собівартості полягає в тому, що цей показник відповідає на питання, у скільки ж обійшлося підприємству виробництво товару і просування його до споживача. При цьому товар розуміється в широкому сенсі - це та продукція, і послуги, і роботи, і вилучення вигоди з правообладания активами і т.д.

Найважливішою особливістю собівартості і те, що вона носить об'єктний характер, тобто не залежить від такого роду обставин, як наявність або відсутність нормативних документів її регулювання, бажання або можливість її обчислення бухгалтерськими службами бізнесу і т.п.

Витрати підприємства - складне і багатогранне явище. Для ефективного управління ними необхідно використовувати класифікацію, яка передбачає угруповання витрат за певними ознаками.

Угруповання витрат по економічних елементах дозволяє визначати і аналізувати структуру витрат підприємства. Для проведення такого роду аналізу необхідно розрахувати питому вагу того чи іншого елемента в загальній сумі витрат. У залежності від цього співвідношення, галузі економією можна розділити відповідно на матеріаломісткі (висока питома вага матеріальних витрат у собівартості), трудомісткі (висока частка витрат на оплату праці), фондомісткі (переважає амортизація основних засобів та інших необоротних активів).

Так як метою в даній роботі було виявити шляхи зниження витрат, що включаються у виробництво продукції на прикладі ЗАТ «Юність» ми запропонували наступні шляхи зниження витрат, що включаються до собівартості продукції.

- зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати у структурі собівартості;

- серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації і кооперування. На спеціалізованих підприємствах з масово-потоковим виробництвом собівартість продукції значно нижче, ніж на підприємствах, що виробляють цю ж продукцію в невеликих кількостях. Розвиток спеціалізації вимагає встановлення й найбільш раціональних кооперованих зв'язків між підприємствами;

- для того, щоб добитися зниження витрат на одну гривню товарної продукції, необхідно збільшити обсяг виробництва в 2010р.

Коментар модератора

32 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?