Дипломна робота «Кримінальна відповідальність за злочини проти екологічної безпеки», 2010 рік

З предмету Право · додано 19.04.2011 10:50 · від Илона · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Поняття та кримінальна характеристика злочинів проти екологічної безпеки 7 1.1. Екологічні правопорушення як підстава кримінальної відповідальності відповідальності 7 1.2. Загальна характеристика складу злочинів проти довкілля 11 1.3. Система та характеристика злочинів проти екологічної безпеки 24 Розділ іі. Кримінально—правова характеристика складу злочинів проти екологічної безпеки 35 2.1. Об’єкт та предмет злочинів проти екологічної безпеки 35 2.2. Об’єктивна сторона злочинів проти екологічної безпеки 45 2.3. Суб’єкти та суб’єктивна сторона злочинів проти екологічної безпеки 52 Розділ ііі. Кримінальна відповідальність за злочини проти екологічної безпеки 61 3.1. Підстави кримінальна відповідальність за злочини проти екологічної безпеки 61 3.2. Форми реалізації кримінальної відповідальності за злочини проти екологічної безпеки 67 Висновки 78 Список використаної літератури 81

Висновок

Важливим елементом правового регулювання охорони навколишнього природного середовища, а також одним із засобів покращення екологічної кризи є саме вдосконалення інституту екологічної відповідальності.

Підставою для притягнення до відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства є вчинення правопорушення, яке можна назвати екологічним правопорушенням.

Під екологічним правопорушенням деякі вчені розуміють протиправні дії, які посягають на екологічну безпеку.

Екологічні правопорушення в більшій мірі ніж інші залежать від поглядів законодавця, їх правова ознака не стабільна, а екологічна небезпека не завжди сприймається суспільством однаково. Структуру екологічно правопорушення складають суб’єкт, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона. Зокрема серед екологічних правопорушень виділяють екологічні адміністративні проступки та екологічні злочини, останні характеризуються підвищеним ступенем суспільної небезпеки. Особливістю екологічної злочинності в Україні є те, що вона характеризується постійним зростанням і високою латентністю.

Не кращим чином на стан екологічної злочинності позначаються недоліки у застосуванні кримінального законодавства. Зокрема не забезпечується принцип невідворотності відповідальності за екологічні злочини, не виявляються всі особи, причетні до їх вчинення, внаслідок чого лишаються безкарними організатори і посібники. Непоодинокі факти призначення м’яких мір покарання злісним порушникам, неправильної кваліфікації, їх дій. Не у всіх необхідних випадках конфіскуються знаряддя злочину та відшкодовуються заподіяні збитки.

Слід акцентувати увагу на наступних положеннях, які мають принциповий характер. Перш за все, слід підкреслити, що необхідність встановлення такого заходу впливу на осіб, винних у злочинному забруднені або псуванні земель, яким є кримінальна відповідальність, обумовлена насамперед конституційним приписом про те, що земля є основним національним багатством, яке знаходиться під особливою охороною держави (ст. 14 Конституції України). Основним законом закріплено також обов’язок держави забезпечувати екологічну безпеку та підтримання екологічної рівноваги та території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу. Отже, потреба у встановленні кримінальної відповідальності за забруднення або псування земель достатньою мірою відповідає вимогам сьогодення і характеризується соціальною обумовленістю. Новостворювана модель охорони земель від негативного суспільно небезпечного впливу повинна стати органічною складовою юридичної системи сучасного суспільства.

В процесі дослідження проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти екологічної безпеки були зроблені наступні висновки:

1) зміст об’єкта злочинів проти екологічної безпеки визначається характером предмета та особливостями механізму завдання шкоди об’єкту кримінально-правової охорони. Предметом злочину, передбаченого статтями 236, 237, 238 та 253 КК України, потрібно вважати екологічне забруднення. Родовим об’єктом, зазначеного злочину, слід визнавати екологічну безпеку – як особливий стан довкілля, який відповідає встановленим у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, що стосуються його чистоти, ресурсомісткості (невиснаженності), екологічної стійкості, санітарних вимог, видового різноманіття, безпечності для людини та здатності задовольняти її інтереси, а основним безпосереднім об’єктом – нормальний природний якісний стан навколишнього середовища, який є необхідною умовою екологічної безпеки;

2) об’єктивна сторона злочинів проти екологічної безпеки характеризується своєю складністю, яка полягає в існуванні декількох видів наслідків: первинного – екологічне забруднення та дворівневого похідного – створення небезпеки для життя, здоров‘я людей або довкілля та реальне заподіяння такої шкоди. Визначені суттєві ознаки поняття “забруднення земель” та “псування земель”.

3) особливості об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтями 236, 237, 238 та 253 КК України, обумовлюють необхідність стверджувати, що особу, яка вчинила злочинне діяння, слід вважати спеціальним суб’єктом;

4) суб’єктивна сторона злочинів проти екологічної безпеки визначається складністю об’єктивної сторони цього злочину і зазвичай характеризується складною формою вини, тобто різним психічним ставленням суб’єкта до діяння та його наслідків.

Аналіз змісту статті 238 КК та основних положень кримінального закону України, свідчить, що ця норма потребує вдосконалення. Зокрема, було б доцільним передбачити застосування штрафу в якості не основного, а додаткового покарання та громадських робіт як альтернативного основного покарання за інше псування ґрунтового покриву земель. Вбачається за необхідне у санкції за статті 237 Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення збільшити строк позбавлення волі до восьми років. В основу обґрунтування цієї пропозиції покладено те, що найбільш тяжкий похідний наслідок пов’язаний із загибеллю людей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?