Курсова робота «Проблеми токсичності поверхневих вод суші», 2009 рік

З предмету Екологія · додано 18.04.2011 14:20 · від Inna · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Сучасний стан поверхневих вод суші 1.1. Загальна гідрографічна характеристика поверхневих вод 6 1.2. Джерела забруднення поверхневих вод суші 7 1.3. Екологічні проблеми поверхневих вод суші 11 Розділ 2. Загальна характеристика токсичності 2.1. Поняття про токсичність речовини 14 2.2. Класифікація токсикантів 16 2.3. Токсичні ефекти речовин 18 Розділ 3. Токсичність водного середовища 3.1. Пріоритетні токсиканти водного середовища 21 3.2. Реакція гідробіонтів на токсичні впливи 24 3.3. Методи оцінки та контролю токсичності водного середовища 25 Висновки 27 Список використаних джерел 29

Висновок

Внаслідок проведених досліджень було встановлено:

континентальні водні об’єкти України представлені природними водами (річки, озера, болота) та штучно створеними водосховищами річкового типу, водоймами-охолоджувачами теплових і атомних електростанцій, ставами рибогосподарського призначення, каналами територіального перекидання водного стоку;

на території України налічується 63119 річок, близько 20 тис. озер та лиманів, 4 190 тис. га боліт і перезволожених земель, 1157 водосховищ, 28,8 тис. ставків;

основними джерелами забруднення поверхневих вод є промислові підприємства, річковий транспорт, сільське та комунальне господарство, а також атмосферні опади, скидання теплих вод, які використовуються для охолодження на ТЕС і АЕС, міські зливі стоки, хімікати, води шахт і рудників;

за запасами водних ресурсів Україна вважається однією з найменш забезпечених країн у Європі;

дефіцит води в Україні зараз становить близько 4 млрд. м3 ;

основними екологічними проблемами поверхневих вод є вододефіцит, евтрофікація, асидифікація та радіоактивне забруднення донних відкладів;

токсичність – здатність хімічних речовин викликати при їх надходженні до організму порушення життєво важливих функцій і створювати небезпеку для життя;

токсичні речовини бувають органічного (токсини) і неорганічного (ксенобіотики) походження;

токсичність речовини нероздільно пов’язана з індивідуальною біомасою організму, на який вона діє;

при кількісній оцінці дії токсиканта враховується його доза та концентрація;

токсичний ефект залежить від хімічної природи речовини, її вмісту в середовищі, особливостей будови та функціонування організму, віку, статі, абіотичних факторів середовища та від тривалості дії отрути;

чим меншою є летальна доза, тим більшим токсичним ефектом володіє речовина;

гостру та хронічну токсичність;

ксенобіотики можуть чинити канцерогенний, мутагенний та патогенний вплив на живі організми;

пріоритетними токсикантами водного середовища є: нафта і нафтопродукти, важкі метали, пестициди і поверхнево-активні речовини;

токсобність води залежить від багатьох абіотичних факторів середовища: вмісту кисню, рН, лужності, вмісту діоксиду вуглецю, загального вмісту органічних речовин у волі, її жорсткості, солоності, температури та освітленості;

у водних рослин найбільш показовою реакцією на токсичні впливи є зниження інтенсивності фотосинтезу;

вищі водні рослини при дії токсиканта проходять певні стадії відмирання: спочатку змінюється забарвлення листя із зеленого на жовте, буре або коричневе, потім листя в’яне, втрачається тургор.

у тварин гостре отруєння найчастіше закінчується смертю. При хронічному виникають різні порушення життєдіяльності, аномалії поведінки, зменшення плодючості ряду поколінь, судороги, гальмування пересування у воді, зміна положення або забарвлення тіла, асфіксія;

для встановлення токсичності води та ступеня її небезпеки використовують біологічні методи (біоіндикацію та біотестування), в основу яких покладена реакція гідробіонтів на забруднення води.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?