Курсова робота «Шляхи мінімізації кредитного ризику комерційних банків», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 15.04.2011 10:56 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1.теоретичні аспекти визначення кредитного ризику комерційних банків 7 1.1. Поняття та суть кредитного ризику 7 1.2. Якісний та кількісний аналіз кредитного ризику 12 1.3. Методи мінімізації кредитного ризику 16 2.аналіз управління кредитним ризиком в банківській установі на основі даних аб «металург» 30 2.1. Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи «Металург» 30 2.2. Загальна оцінка кредитного портфеля АБ «Металург» 36 2.3. Способи мінімізації кредитного ризику, що використовуються АБ «Металург» 41 Висновки 46 Список літератури 48 ДОДАТОК А «Балансова звітність на 31.12.2008р» 50 ДОДАТОК В «Звіт про фінансові результати за 2008рік» 52

Висновок

На основі написання та аналізу курсової роботи можна зробити наступні узагальнення:

Кредитний ризик - це ризик несплати позичальником кредитору основного боргу і процентів за його користування. Звідси, під кредитним ризиком слід розуміти ймовірність, а точніше загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недотримання прибутків або збільшення витрат у результаті здійснення певних фінансових операцій. Кредитний ризик не можна розглядати відірвано від інших ризиків банківської діяльності, так як вони переплітаються і корелюються між собою, утворюючи системний ризик комерційного банку. Кредитний ризик є досить складною сукупністю елементів, які викликаються зовнішніми (не можуть регулюватися банком) і внутрішніми факторами. Важливою характеристикою кредитного ризику є його динамічність, яка вимагає від банківських працівників періодичної оцінки ризику та управління ним.

Оцінка кредитного ризику включає в себе кілька етапів. Особливо гострою проблемою для українських банків є створення методики визначення ступеню ризику за перспективними, а не минулими показниками фінансової діяльності позичальника. Здійснюючи заходи по управлінню ризику неповернення позичок, банківський персонал орієнтується на банківську кредитну політику, яка визначає стратегічні цілі та тактичні задачі. Зовнішні способи мінімізації кредитного ризику (розподіл ризику, страхування ризику, забезпечення) передбачають передачу частини або всього ризику іншим економічним суб‘єктам. Внутрішні (нормування, лімітування, диверсіфікація, створення резервів, оцінка кредитоспроможності позичальника) засновані на самостійних спробах банку перестрахуватися. Щоб знизити кредитний ризик, необхідно формувати єдину систему бюро кредитних історій, котра забезпечить банки від видачі кредитів небажаним позичальникам, а також створення потужної служби безпеки.

На державному рівні проблема мінімізації кредитного ризику вирішується за допомогою впровадження обов”язкового створення банками резервів на покриття можливих втрат від кредитної діяльності, а також введення економічних нормативів, спрямованих на послаблення ризику. Але вплив таких методів є досить опосередкованим і більше спрямований на уникнення системного ризику. Мінімізація кредитного ризику на рівні банку, на відміну від компенсації за рахунок резервів, передбачає активний вплив на ймовірність настання негативних явищ. Тому на практиці акценти мають бути зміщені від погашення отриманих збитків до попередньої їх мінімізації. В першу чергу мінімізація кредитного ризику має здійснюватись силами самих банків шляхом застосування активних методів впливу на імовірність неповернення позик та процентів за ними в сторону зменшення. Завданням банків є вдосконалення внутрішнього кредитного ризик-менеджменту. Мотивацією слугує підвищення конкуренції, але для цього на державному рівні повинні бути вирішенні інформаційнї, законодавчі, загальноекономічні неузгодженні питання.

Таким чином, основним способом мінімізації кредитного ризику в банківській системі України є забезпечення кредитів. А серед форм забезпечення найпоширенішою є застава. Кредитний ризик є помірним та керованим.

На мою думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Акціонерного банку «Металург» станом на кінець дня 31 грудня 2008 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Управління ризиками здійснюється на підставі внутрішніх положень Банку з урахуванням розподілу функцій з управління ризиками між структурними підрозділами Банку та у відповідності до нормативно-правових актів Національного банку України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення