Курсова робота «Аудиторські докази», 2010 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 11.04.2011 17:33 · від Яна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика аудиторських доказів 4 1.1. Поняття аудиторських доказів. 4 1.2. Види аудиторських доказів. 7 1.3. Вимоги до аудиторських доказів. 9 1.4. Джерела отримання аудиторських доказів. 10 Розділ 2. Отримання аудиторських доказів у процесі аудиту 12 2.1. Аудиторські процедури для одержання аудиторських доказів 12 2.2. Процедури стосовно судових справ та претензій 13 2.3. Зовнішні підтвердження 14 2.4. Аудиторські докази щодо виявлення пов’язаних сторін і розкриття інформації про них 19 Розділ 3. Оцінка надійності аудиторських доказів 23 Практичне завдання 26 Висновок 29 Список використаної літератури 30

Висновок

В ході виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» було розглянуто:

- що являють собою аудиторські докази та різні думки в зарубіжних та вітчизняним джерелах щодо трактування їх сутності;

- види аудиторських доказів за такими ознаками як: відношення до об´єктів аудиту; стадії аудиторського процесу; джерела отримання доказів; форма подання; процедури, внаслідок яких отримані аудиторські докази;

- вимоги, яким повинна відповідати зібрана аудитором інформація при будь-якій аудиторській перевірці. Огляд зарубіжних та вітчизняних джерел щодо дослідження основних вимог до аудиторських доказів дозволяє виділити такі як: необхідність, обґрунтованість, повнота, правильність, достовірність, достатність, своєчасність, доречність, неупередженість, переконливість, значущість, належність;

- джерела отримання аудиторських доказів. Аудитор може збирати необхідні докази з таких джерел як: облікові регістри, Головна книга, бухгалтерська звітність, плани, кошториси, розпоряджувальні документи, матеріали перевірок, проведених державними податковими інспекціями, органами державної контрольно-ревізійної служби та іншими органами управління, дані, отримані аудитором під час проведення документального і фактичного контролю об'єктів аудиту, письмові та усні заяви робітників підприємства і третіх осіб стосовно змісту досліджуваних об'єктів.

Також було вивчено, які процедури може застосувати аудитор для отримання доказів, а саме: процедури стосовно судових справ та претензій, зовнішні підтвердження, аудиторські процедури щодо виявлення пов’язаних сторін та розкриття інформації про них.

Було встановлено, що найбільш надійнішими аудиторськими доказами є зовнішні докази (наприклад, свідоцтво, отримане від незалежного джерела зовні підприємства); докази, отримані самим аудитором; докази, отримані у формі документів і письмових свідоцтв та інформація, надана іншим аудитором.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?