Курсова робота «Створення та особливості функціонування ВЕЗ в Україні», 2011 рік

З предмету ЗЕД · додано 10.04.2011 23:32 · від Ksenia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи створення та функціонування вільних економічних зон 1.1. Сутність, мета та основні принципи створення вільних економічних зон 1.2. Класифікація вільних економічних зон 1.3. Історичний досвід та особливості функціонування ВЕЗ в Україні РОЗДІЛ 2. Аналіз функціонування ВЕЗ в Україні 1.4. Передумови створення вільних економічних зон в Україні 1.5. Законодавчо-правові аспекти створення та функціонування ВЕЗ в Україні 1.6. Аналіз специфіки механізму спеціальної експериментальної зони «Сиваш» РОЗДІЛ 3. Формування земельних та аграрних відносин в регіоні ВЕЗ 3.1. Перспективи розвитку ВЕЗ в Україні 3.2. Аграрні відносини в регіоні розміщення ВЕЗ 3.3. Шляхи вирішення проблеми продовольчого забезпечення ВЕЗ 3.4. Особливості формування зон сільськогосподарського призначення Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Створення і функціонування в Україні ВЕЗ може стати, як і в багатьох державах світу, одним із ефективніших способів залучення іноземних інвестицій, каталізатором розвитку зовнішньоекономічних зв`язків і економіки держави в цілому. Але для цього політика їх формування повинна бути продуманою і послідовною.

Україна має винятково вигідне, з точки зору транспортних перевезень, географічне розташування. Але існуючий у цій сфері потенціал використовується не повною мірою. Тому доцільно розглядати рішення про створення ВЕЗ у взаємозв’язку з питаннями створення транспортних коридорів як основних об’єднуючих елементів.

Виходячи із світового досвіду, слід зауважити, що практика створення особливих економічних зон, які охоплюють цілком адміністративні території себе не виправдала. Тому, згідно Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» визначається, що межі вільних зон не можуть збігатись з межами одиниць адміністративно-територіального устрою України.

При цьому чітко визначені регулюючі механізми створення і функціонування усіх без винятку ВЕЗ, а також обгрунтовані альтернативні варіанти розвитку ВЕЗ, ув’язані з перспективами майбутньої структурної перебудови економіки України, можливими змінами кон’юнктури світового ринку, проблемами вирівнювання рівня розвитку окремих регіонів країни.

Відповідно до закону, утворення вільних економічних зон в Україні базується на територіальному принципі, тобто, вільна економічна зона – це не відокремлена територія (анклав), а, насамперед, частина національного економічного простору, де повинна діяти особлива система економіко-правових пільг та стимулів, спрямованих на забезпечення передбачення та стабільності державної економічної політики, гарантій потенційним внутрішнім та зовнішнім інвесторам, обумовлених спеціальним правовим режимом.

Проте слід пам’ятати, що навіть з усіх точок зору ідеально розроблений пакет документів по створенню будь-якої зони на практиці не буде збігатися з фактичними діями по його реалізації. Тому треба брати до уваги: логічність задуму, послідовність його реалізації, ресурсну забезпеченість проекту.

Дуже важливо, щоб ефект від функціонування ВЕЗ мав не тільки локальний (на її території), але й макроекономічний (для всього народного господарства України) характер. Необхідно досягнути збалансованості інтересів усіх учасників інвестиційного процесу на території зони. Це стосується як державних структур, так і вітчизняних та іноземних підприємців, які в умовах економічної кризи в Україні повинні мати рівні права для вкладення інвестицій в розвиток економіки. Причому у кожній з ВЕЗ необхідно забезпечити можливості для багатоваріантного економічного розвитку, тобто розробка проекту створення зони передбачає, як зазначалось вище, альтернативність напрямків, за якими потенційно вона може розвиватися.

Для нормального функціонування ВЕЗ необхідно розробити програму її розвитку, що врахувала б варіанти створення фінансової та банківської інфраструктур ринкової економіки в зоні, які повинні створити умови для першочергового накопичення капіталу, здатного забезпечити інвестування не лише простого, а й розширеного відтворення ВНП України, завдяки якому тільки й можливо забезпечити прискорений розвиток її народного господарства. В багатьох країнах, що розвиваються, встановлено жорсткий контроль за економічною діяльністю, яка дискримінується, перш за все, за рахунок фіскальної політики. У ВЕЗ такий контроль послаблено, а податкова система працює у пільговому режимі, особливо стосовно до митних зборів.

Позитивний вплив ВЕЗ на економіку країни в цілому виникає, як правило, тоді, коли кількість та розміри зон досягає певної критичної маси, а національна економіка і національне законодавство - певної стабільності. Якщо правова та господарська системи несталі, характер впливу ВЕЗ може бути різноспрямованим.

Значення земельних відносин для ВЕЗ полягає в тому, що вона займає певну ділянку на території приймаючої країни. Вільні економічні зони володіють і користуються землею відповідно із діючим у країні законодавством. У більшості випадків іноземним підприємцям земельні ділянки на території ВЕЗ надаються в довгострокову оренду.

Аграрні відносини в регіоні розміщення ВЕЗ привертають увагу з двох причин: забезпечення продовольством населення ВЕЗ; розвиток агробізнесу на основі експортної спеціалізації сільськогосподарського і всього агропромислового виробництва. В регіонах розміщення ВЕЗ розвиток аграрних відносин повинен бути спрямований на створення сприятливих умов для створення глибоко спеціалізованих господарств, які забезпечують достатнє і регулярне продовольче постачання населення зони, а також для формування відповідних агропромислових циклів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення