Курсова робота «Характеристика етапів управління трудовими ресурсами», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 09.04.2011 21:22 · від Аня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Методологічні аспекти вивчення характеристики етапів управління трудовими ресурсами 6 1.1. Основні поняття дослідження «трудові ресурси» та «етапи управління трудовими ресурсами» 6 1.2. Історія дослідження етапів управління трудовими ресурсами 9 1.3. Методи дослідження 13 Розділ 2. Теоретичні аспекти вивчення характеристики етапів управління трудовими ресурсами 15 2.1. Трудові ресурси: загальна характеристика 15 2.2. Мета, функції і методи управління трудовими ресурсами організації 18 2.3. Особливості впровадження етапів управління трудовими ресурсами 20 Розділ 3. Праксеологічні аспекти вивчення характеристики етапів управління трудовими ресурсами 28 3.1. Аналіз сучасних факторів, які впливають на етапи управління трудовими ресурсами 28 3.2. Пропозиції щодо врахування сучасних нововведень на різних етапах управління трудовими ресурсами 30 Висновки 33 Список використаних джерел 35

Висновок

Таким чином, трудові ресурси — це всі працюючи на підприємстві громадяни, які вкладають свою працю, фізичні та розумові здібності, знання, практичні навички у виробничо-фінансову діяльність для виконання місії підприємства та досягнення його цілей.

Термін "трудові ресурси" зазвичай використовується для характеристики робітників підприємства як один з елементів ресурсного потенціалу підприємства.

Використовуючи термін "кадри", найчастіше мають на увазі працюючих спеціалістів і кваліфікованих працівників, які постійно працюють на даному підприємстві.

Найбільш універсальним і узагальнюючим є термін "персонал". До персоналу ми відносимо всіх робітників, які виконують виробничі або клерувальні операції, та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці. В теорії управління існують різні підходи до класифікації персоналу залежно від професії та посади робітника, рівня управління, категорії робітників. Базовою є класифікація по категоріях робітників, запропонована в 80-х роках. Ця класифікація передбачає виділення двох основних частин персоналу за участю в процесі виробництва: робочі та службовці.

Управління трудовими ресурсами містить у собі такі етапи:

1. Планування ресурсів: розробка плану задоволення майбутніх потреб у людських ресурсах.

2. Набір персоналу: створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах.

3. Відбір: оцінка кандидатів на робочі місця і відбір кращих із резерву, створеного в ході набору.

3.1. Профорієнтація й адаптація: вступ найнятих робітників в організацію і її підрозділи, розвиток у робітників розуміння того, що очікує від нього організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку.

3.2. Навчання: розробка програм для навчання трудовим навичкам, що вимагаються для ефективного виконання роботи.

3.3. Оцінка якості трудових ресурсів: розробка методик оцінки трудової діяльності і доведення її до робітника.

4. Визначення заробітного фонду і пільг: розробка структури заробітної плати і пільг із метою залучення, наймання і збереження службовців.

5. Підготування керівних кадрів, управління просуванням по службі: розробка програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці керівних кадрів.

Фактично появу управління людьми можна пов’язати з появою перших людських спільнот – племін, общин, кланів, адже коли об’єднуються дві людини для досягнення спільної мети, виникає необхідність координації дій, а отже один з них був змушений стати керівником.

Методи управління — це способи впливу суб’єкта управління на колективи та окремих працівників для досягнення певних цілей. Розрізняють методи управління та методи процесів управління.

Фаза розподілу й перерозподілу трудових ресурсів характеризується розподілом їх за видами робіт, родом діяльності, а також по організаціях, підприємствах, районах, регіонах країни. Розподіл трудових ресурсів здійснюється також відповідно до статі, віку, рівня освіти і здоров’я. Великого значення в умовах ринку набуває структура трудових ресурсів за віком, оскільки успіх економічних перетворень вирішальною мірою залежить від молодого покоління.

Інтенсивне відтворення трудових ресурсів пов’язане зі зміною їхньої якості. Це — зростання освітнього рівня працівників, їхньої кваліфікації, фізичних і розумових здібностей тощо. Екстенсивний та інтенсивний типи відтворення взаємно доповнюють один одного.

Важливе значення для раціонального формування і розподілу трудових ресурсів має розроблення системи їх балансів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?