Курсова робота «Організація бухгалтерського обліку на ТОВ "Сімекс"», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 11.04.2011 13:21 · від 3OPOACTP · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних скорочень 3 Вступ 4 Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Сімекс» 5 Розділ 2. Прийняття справ новим головним бухгалтером 8 2.1. Загальні відомості 8 2.2. Підготовка комплекту бухгалтерських документів 9 2.3. Перевірка стану бухгалтерського обліку і звітності. Інвентаризація 10 Розділ 3. Облікова політика ТОВ «Сімекс» 14 3.1. Загальні положення 14 3.2. Податковий, управлінський та бухгалтерський облік 15 3.3. Облік активів і зобов`язань 17 Розділ 4. Положення про бухгалтерію 24 Розділ 5. Службові обов'язки головного бухгалтера 27 Розділ 6. Службові обов'язки бухгалтера-касира 33 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 41

Висновок

ТОВ «Сімекс» веде діяльність відповідно до норм діючого законодавства України, Статуту підприємства. Основними напрямами діяльності ТОВ «Сімекс» виступають: переробка цукрової тростини та цукрового буряку; виробництво цукру та супутньої продукції; матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва; торгівля сільськогосподарською продукцією; зберігання і доведення продукції до товарної кондиції.

Стан ТОВ «Сімекс» стабільний, підприємство отримує прибутки.

Підприємство очолює директор, який має заступника та першого заступника. Заступник директора відповідає за відділ приймання, відділ закупівель, відділ продажів, плановий відділ, матеріально-технічний, склад. Перший заступник директора відповідає за відділ кадрів, юридичний, обліковий відділ та IT – відділ. Головному бухгалтеру надається право другого підпису. Йому підпорядковується бухгалтерська служба ТОВ «Сімекс», до якої входять заступник головного бухгалтера, відповідальний за фінансову звітність та податковий облік, фінансовий менеджер, на якого покладається ведення управлінського обліку, бухгалтер та бухгалтер-касир, на яких покладений фінансовий облік.

Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог, передбачених Законом про бухоблік, зокрема п.7 ст.8, та іншими законодавчими та нормативними документами з питань організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку. Відповідальність за ведення податкового обліку, правильність і своєчасність складання і подання податкової звітності несе головний бухгалтер згідно з чинним законодавством. Бухгалтер-касир відноситься до категорії технічних виконавців, приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.

Накопичення даних про валові витрати і валові доходи для цілей обчислення оподатковуваного прибутку здійснюється у бухгалтерській програмі на підставі первинних облікових документів, що фіксують здійснення господарських операцій, відповідно до положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

Система і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій розробляються фінансовим менеджером та можуть змінюватися в оперативному режимі у залежності від потреб користувачів цієї звітності.

Бухгалтерський облік на ТОВ «Сімекс» згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV, та затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Облікова політика підприємства будується з використанням наступних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності: автономність; обачність (обережність); повне висвітлення (відображення); послідовність; безперервність; нарахування і відповідність доходів і витрат; превалювання (перевага) сутності над формою; історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?