Дипломна робота «Напрями удосконалення інвестиційної політики підприємства», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.04.2011 20:14 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування інвестиційної політики підприємства 6 1.1. Поняття інвестицій та їх класифікація 6 1.2. Сутність та принципи формування інвестиційної політики підприємства 13 1.3. Джерела та методи фінансування інвестиційної діяльності підприємства 25 Розділ 2. Аналіз інвестиційної діяльності тов «стофф» 30 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «Стофф» 30 2.2. Оцінка реальних інвестицій ТОВ «Стофф» 35 2.3. Аналіз фінансових інвестицій ТОВ «Стофф» 49 2.4. Інвестиційний портфель ТОВ «Стофф» та оцінка його ефективності 53 Розділ 3. Напрями удосконалення інвестиційної політики тов «стофф» 63 3.1. Сучасні методи управління інвестиційними ризиками 63 3.2. Резерви збільшення інвестиційних ресурсів підприємства 72 3.3. Вплив пропозиції по інвестиційному проекту на фінансову діяльність підприємства 80 Висновки 91 Список використаних джерел 95 Додатки 99

Висновок

Отже, питання інвестицій стосується всіх майнових чи інтелектуальних вкладень, в результаті яких утворюється прибуток. Загальні правові засади інвестицій визначає Закон України "Про інвестиційну діяльність". На підприємствах інвестиції - це придбання основного капіталу. Класифікації інвестицій є різними, проте найпоширенішим поділом є на: капітальні, фінансові інвестиції та реінвестиції.

В даній дипломній роботі більше приділяється уваги реальним інвестиціям підприємства. До реальних відносять вкладення в будівництво, реконструкцію, розширення, технічне оснащення, підтримку виробничих потужностей та приріст товарно-матеріальних цінностей. Фінансовими є інвестицій в цінні папери та спільну діяльність підприємства.

Основним завданням розробки інвестиційної політики є отримання максимального прибутку від інвестиційного проекту. Для цього необхідно визначити шляхи прискорення реалізації інвестиційного проекту, максимізувати дохід, мінімізувати інвестиційні ризики та забезпечити подальшу фінансову стійкість та платоспроможність підприємства.

Розробляючи інвестиційний проект необхідно провести його оцінку. Оцінка інвестиційного проекту проводиться декількома методами. Перший найпоширеніший - метод приведеної вартості, він є критерієм доцільності реалізації проекту.

Інший метод - метод ануїтету. Використовується для оцінки річного економічного ефекту.

Третій метод - метод ліквідності, заснований на визначенню періоду повернення капіталовкладень.

Основними джерелами інвестування є власні та залучені. Ми поділили залучені кошти на тимчасово-залучені та позичкові кошти.

Власними коштами є капітал засновників, прибуток.

Залученими - є позики та кошти, які тимчасово не повернуті працівникам, бюджету, фондам та ін.

В умовах нестабільної економіки найбезпечнішим є використання власного капіталу.

Практична частина дипломної роботи виконана на базі діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Стофф", що займається наданням туристичних послуг.

За даними аналізу балансу, підприємство проводить як реальні так і фінансові інвестиції.

Досліджуване підприємство за останній рік збільшило прибуток, наростило капітал, основні засоби, штат, збільшило оклади працюючим - це основні показники, що характеризують успішність підприємства та його стрімкий розвиток.

За останній рік темп приросту активів склав 14 %, порівнюючи його із темпом приросту виручки від реалізації, ми бачимо, що даний показник більший темпа приросту виручки. Це означає, що підприємство використовує не тільки власні ресурси для збільшення активів, а й зовнішні.

Аналіз ефективності діяльності підприємства показав, що прибуток в 2009 році склав 318 тис.грн., що на 58 на більше минулорічного показника.

Аналіз темпів інвестування показав, що темп приросту інвестицій у капітал перевищили темп приросту виручки від реалізації та темп приросту власного капіталу за період 2007 по 2008 рік, аналогічна ситуація і за період 2008-2009 років. Більшу частку майна становлять необоротні активи, підприємство активно нарощує їх вартість: так вони становлять на початок 2010 року 81,7 % активів підприємства, що становить 3381 тис.грн. За останній рік необоротні активи збільшилися на 454 тис.грн., а в порівнянні із показником на початок 2008 року - збільшилися на 877 тис.грн. Аналіз структури основного капіталу показав, що більшу частку становить вартість офісу та гаражів - на початок 2010 року їх вартість становить 1550 тис.грн. Вартість автопарку 916 тис.грн, обладнання - 160 тис.грн, інших основних засобів - 106,8 тис.грн.

Аналіз динаміки інвестицій в основні засоби показав, що темп інвестування в 2009 році знизився порівняно із 2008 роком, так в будівлі інвестовано 65 тис.грн, в автопарк - 50 тис.грн.

Крім того підприємство інвестує кошти в розширення запасів. Інвестування в запаси в 2009 році є більшим інвестування в 2008 році на 11,3 тис.грн.

Аналіз джерел формування інвестицій показав, що в основному інвестиції проводяться за рахунок власних коштів ( питома вага власного капіталу становить 68%).

Отже, дохід від спільної діяльності складає в 2009 році 404,1 тис.грн., що становить 89,0 % доходів фінансової діяльності. За останній рік питома вага доходів від спільної діяльності збільшилася у порівнянні із минулорічним показником на 3,0%.

Фінансові інвестиції в цінні папери складають в 2009 році 215тис.грн, що складає 86% витрат фінансової діяльності підприємства. За останній рік питома вага даних витрат збільшилася на 23,7%.

Фінансові інвестиції дочірні підприємства складають в 2009 році 35 тис.грн, що складає 14,0% витрат фінансової діяльності підприємства. За останній рік питома вага даних витрат зменшилася на 23,7%.

Отже, інвестиційний портфель становить в 2009 році 397 тис.грн, 63% інвестицій є фінансовими.

Рентабельність реальних інвестицій в 2009 році - 39,7%, фінансових - 81,6%. Рентабельність інвестиційного портфелю - 66,1%.

Розглядаючи сучасні методи запобіганню ризику інвестиційних проектів найчастіше використовується метод страхування або уникнення інвестицій.

Як ми досліджували в другому розділі дипломної роботи основним джерелом інвестування підприємства є прибуток. Саме тому, в ході пошуку резервів збільшення інвестиційних ресурсів пропонується розглянути пошук напрямків збільшення прибутку, як внутрішнього джерела інвестування.

Розглядаючи економічні напрямки удосконалення надання туристичних послуг, скористаємося двома напрямками. Обидва напрямки базуються на залученню додаткових коштів для збільшення обсягів обслуговування. Так підприємство планує придбати 1 автобус вартістю 780 тис.грн.

Тобто чистий приведений дохід від даного інвестиційного проекту становить 6909,5 тис.грн, що є дуже хорошим показником.

Аналіз впливу даних інвестицій на фінансовий стан підприємства показав, що в 2010 році через вкладення такої суми підприємство недоотримає 99 тис.грн. чистого прибутку, проте вже наступного 2011 року чистий прибуток збільшиться на 638 тис.грн, а в 2012 році на 1955 тис.грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення