Дипломна робота «Управління ціновою політикою на підприємстві», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 08.04.2011 20:12 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління ціновою політикою 7 1.1. Суть ціни, поняття цінової політики 7 1.2. Управління ціновою політикою 19 1.3. Методика аналізу ефективності цінової політики 33 1.4. Інформаційна база для аналізу цінової політики 36 Розділ 2. Аналіз діяльності зат «золотоніський маслоробний комбінат» 40 2.1. Загальна характеристика організації. Техніко-економічні показники підприємства 40 2.2. Оцінка фінансового стану ЗАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» 46 2.3. Організація ціноутворення на підприємстві 52 Розділ 3. Рекомендації щодо удосконалення ціноутворення на зат «золотоніський маслоробний комбінат» 70 3.1. Розробка етапів удосконалення ціноутворення на ЗАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» 70 3.2. Взаємозв’язок напрямків удосконалення із ефективністю діяльності підприємства 74 3.3. Побудова моделі удосконалення ціноутворення 77 3.4. Визначення ефективності вдосконалення ціноутворення 82 Розділ 4. Охорона праці та навколишнього середовища 87 Висновки 98 Література 102 Додатки 104

Висновок

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин все більш важливого значення набуває ціна: з однієї сторони, як економічний елемент взаємовідносин підприємства з постачальниками ресурсів, споживачами продукції, іншими суб’єктами ринку та державою, а з другої, як елемент внутрішніх відносин між апаратом управління підприємством та його структурними підрозділами, а також між ними самими в процесі господарської діяльності.

Ціна – універсальний інструмент узгодження економічних інтересів, вона відображає весь спектр відносин, які виникають між економічними суб’єктами. Сутність ціни розкривається через її функції, які є взаємопов’язаними.

Мінливість і багатоманітність економічних ситуацій обумовлює появу та існування різних видів цін, які необхідно знати у всій різноманітності, вирішенню цього завдання сприяє класифікація цін за певними ознаками, зокрема: характером економічного обороту, процесом просування продукції до споживача, часом дії, територією дії, ступенем врахування транспортних витрат, новизною продукції, ступенем свободи від впливу держави, маркетинговою ціллю тощо.

Основними чинниками, які впливають на процес ціноутворення в умовах ринкових відносин є: виробничий потенціал підприємства та рівень його витрат; конкуренція на ринку; тип ринку, на якому функціонує підприємство; особливості кон’юнктури ринку; державне регулювання тощо.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є ЗАТ «Золотоніський маслоробний комбінат». Аналіз ефективності діяльності підприємства показав, що підприємство є прибутковим, прибуток в 2009 році склав 2866 тис.грн., що на 1243 на більше минулорічного показника. За даними аналізу діяльності підприємства ми бачимо, що підприємство покращило ефективність роботи за досліджуваний період. 2008 рік для досліджуваного підприємства (як і для багатьох підприємств України) був складним, про що свідчить різкн зменшення прибутку підприємства, проте не дивлячись на це, ЗАТ все одно залишилося прибутковим.

Аналіз показників фінансового стану показав, що підприємство є фінансового залежним, рівень автономності становить тільки 31%, відзначимо, що показник за досліджуваний період змінювався від 16 до 31%.

В роботі було проведено оцінку організації ціноутворення. В результаті досліджень було визначено механізм ціноутворення, встановлено, що при формуванні ціни використовується витратний метод, тобто сумуються всі витрати та розподіляються між продукцією та додається плановий % накрутки.

В ході дослідження було проаналізовано структуру витрат вцілому та в розрізі за видами продукції. Відзначимо, що значну частину витрат становлять інші витрати операційної діяльності, а саме – витрати на утримання об’єктів соціального призначення.

Загальна сума витрат в 2009 році становить 235 574,2 тис.грн, разом із цим, чистий дохід підприємства складає 216 561,9 тис.грн. Підприємство не є збитковим, оскільки воно отримує доходи від іншої операційної діяльності, який склав в 2009 році 28655,0 тис.грн. Таким чином було припущено, що на формування ціни на основну продукції впливають тільки собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати та витрати на збут, а інші витрати не впливають.

При формуванні ціни враховуються прямі витрати: витрати сировини та матеріалів, трудові витрати та амортизаційні та непрямі – витрати на утримання упарвління та витрати на збут.

Якщо витрати сировини і матеріалів можна порахувати відповідно до їх затрат на одиницю продукції, то непрямі витрати розподіляються пропорційно на 1 кг виробленої продукції.

Загальна сировиномісткість продукції становить 86,71%. Проте за різними товарами, значенн збільшується. Зокрема найбільша сировиномісткість в маслі та сирі. Витрати на оплату праці виробничого персоналу становлять 4,18% загальних витрат виробництва.

Відзначимо, що значними є також витрати на транспортування та пакування. Загальна їх сума становить близько 2% витрат.

Відповідно до наказу про формування цін, на витрати підприємства нараховується в % відношенні торгова націнка.

Таким чином ми бачимо, що середній рівень націнки на молоко становить всього близько 3%, на кефір – 6%, на сметару – 7%, на сир – 9,7% а на масло – 10%.

Розглядаючи напрямки удосконалення ціноутворення ми встановили, що підприємство виробляє таку продукцію, що цінова політика повинна формуватися за методом найменшої ціни. Оскільки продукція не є унікальною, для її виробництва не повинно залучатися дороге обладнання, її якість є практично однаковою у всіх виробників, а тому встановлення вищої ціни свідчитиме про зменшення попиту на продукцію і як наслідок зменшення прибутків. Саме тому для подальшого зменшення ціни на одницю виробу, необхідно знайти резерви зменшення собівартості продукції.

ЗАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» значну частину витрат складають витрати на доставку. В 2009 році витрати склали 2,5 млн.грн. В основному це витрати на паливо та ремонт автомобілів. Відповідно до підрахунків є резерви зниження даних витрат – перехід на газове пальне. Це дозволить скоротити витрати на 20%. Резерв економії становить близько 500 тис.грн. щорічно. Вартість установки на весь автопарк – 96 тис.грн. Як ми бачимо, дані витрати окуповуються протягом 2 – 2,5 місяців роботи.

Підприємство планує вкласти в додаткове обладнання по виробництву кисломолочних продуктів в розмірі 320 тис.грн.

- лінія по упаковці молочних продуктів, вартістю 180 тис.грн.

- паровий котел для обробки молочної продукції, вартістю 140 тис.грн.

Дане обладнання буде використовуватися замість застарілого, це дозволяє зменшити витрати на електроенергію на 10% та зменшити витрати на пакування на 15%.

Коефіцієнт ефективності інвестицій складе 0,33. Це дуже хороший показник.

В результаті скорочення витрат ми досягаємо нижчої ціни на продукцію, що дозволить збільшити дохід щонайменше до 473 млн.грн, ефект від впровадження становить в 2010 році 960,5 тис.грн.

Отже, в ході дослідження ми досягнули мети – визначили методи вдосконалення ціноутворення та показали основні заходи щодо їх реалізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення