Дипломна робота «Діагностика та розробка заходів виходу із фінансової кризи ТзОВ «Еліт»», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.04.2011 20:11 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти причин фінансової кризи та її наслідків 5 1.1. Поняття фінансової кризи та форми її прояву 5 1.2. Банкрутство як наслідок фінансової кризи 14 1.3. Правові методи антикризового управління фінансовою діяльністю підприємства 20 Розділ 2. Аналіз ймовірності банкрутства тзов «еліт» 27 2.1. Коротка економічна характеристика ТзОВ «Еліт» 27 2.2. Оцінка майнового стану ТзОВ «Еліт» 32 2.3. Аналіз фінансових результатів та прибутковості ТзОВ «Еліт» 37 2.4. Аналіз показників ліквідності, фінансового стану та ділової активності ТзОВ «Еліт» 51 2.5. Аналіз ймовірності банкрутства ТзОВ «Еліт» 57 Розділ 3. Розробка антикризових заходів для тзов «еліт» 61 3.1. Напрямки удосконалення фінансового стану підприємства 61 3.2. Розробка планових показників на 2010 рік із врахуванням антикризових заходів 69 3.3. Вплив розроблених заходів на зміцнення фінансового стану підприємства 75 Висновок 83 Список використаної літератури 87 Додатки 88

Висновок

З вище наведеного матеріалу можна зробити такий висновок, що серйозність наслідків банкрутства підприємства для його постачальників, сумісників, фінансово-кредитних установ, інвесторів, зайнятих працівників зумовлює необхідність запровадження системи організаційно-економічних заходів, здатних запобігти глибокій фінансовій кризі.

Діагностика банкрутства - це використання сукупності методів фінансового аналізу для своєчасного розпізнавання симптомів фінансової кризи на підприємстві, та оперативного реагування на неї на початкових стадіях з метою зменшення імовірності повної фінансової неспроможності суб'єктів господарювання.

В даній дипломній роботі діагностика банкрутства проводилася на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт», що займається вставленням пластикових вікон. Криза 2009 року негативно відобразилася на даному підприємстві,а точніше на будівництві, спад ринку будівництва призвів до того, що досліджуване підприємство на межі банкрутства.

Щоб правильно продіагностувати рівень банкрутства в роботі було проаналізовано:

Майновий стан підприємства;

Фінансові результати за підсумками 2007-2009 років;

Показники рентабельності;

Проведено комплексний експрес-аналіз фінансового стану;

Розглянуто ймовірність банкрутства за допомогою різних методик.

Дані аналізу зробили наступні висновки: всього в поточному році реалізовано продукції (без ПДВ) на суму 3284,9 тис.грн. Дохід підприємства за останній рік зменшився внаслідок економічної кризи на 35,83 тис.грн. Проаналізувавши звітність ми побачили, що валовий прибуток підприємства складає в 2009 році 729,24 тис.грн., за останній рік він зменшився на 37,84 тис.грн, а за період з 2007 по 2009 рр. зменшився на 27,62 тис.грн. Але проте збільшення адмінвитрат різко зменшило прибутки та прибутковість підприємства. Так підприємство отримало збитку в сумі 2 тис.грн., що на 48,07 тис.грн. менше показника минулого року.

Загальна сума активів становить на кінець 2009 року 4364,0 тис.грн. Протягом останнього року сума активів зменшилася на 31 тис.грн. У порівнянні із показником на кінець 2005 року, активи збільшилися на 39 тис.грн.

Отже загальна сума доходів ТзОВ "Еліт" становить в 2007 році 3246,7 тис.грн. В 2008 році сума доходів підприємства збільшилася на 101,996 тис.грн. і склали 3348,7. Протягом 2009 року доходи підприємства зменшилися на 32,8 тис.грн. і склали за рік 3315,9 тис.грн.

Загальна сума витрат підприємства має зростаючу тенденцію. Темпи зростання витрат перевищує темп зростання доходів (темп зростання витрат за останній рік становить 0,9 %, а темп зростання доходів за цей період склав -1,0 %). Даний фактор є негативним для підприємства і свідчить про подальше зменшення прибутків.

В роботі проаналізовано основні показники рентабельності: рентабельність реалізованої продукції, рентабельність активів та рентабельність власного капіталу.

За даними таблиці ми бачимо, що рентабельність реалізованої продукції склала в 2007 році складає 30,7 %, в 2008 році рентабельність реалізованої продукції склала 30,0 % *100%, в 2009 році показник склав 28,5% ( 3284,9 - 2555,6 )/2555,6*100. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 2,2 %.

А рентабельність капіталу в 2007 році складає 1,2 %, в 2008 році рентабельність продаж склала 1,1 %, в 2009 році показник склав 0,0. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 1,3 %.

За даними таблиці ми бачимо, що рентабельність власного капіталу становить в 2007 році складає 3,7 %, в 2008 році рентабельність продаж склала 3,2 %, в 2009 році показник склав -0,1 %. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 3,9 %.

Аналіз ліквідності показав, що показник абсолютної ліквідності в 2009 році складає 0,11, що на 0,01 більше показника попереднього року та на 0,01 більше показника за 2007 року.

Коефіцієнт загальної ліквідності визначається як відношення оборотних коштів до короткострокових зобов'язань підприємства. За даними таблиці він є досить високим і складає на кінець 2009 року 1,19 ( 3433 / 2883,1 ), що на 0,02 більше показника попереднього року та на 0,03 більше показника 2007 року.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності складає на кінець 2009 року 0,72, що на 0,17 більше показника попереднього року та на 0,19 більше показника 2007 року. Коефіцієнт автономії, або як його називають коефіцієнт фінансової незалежності складає в кінці 2009 року 0,34, що є меншим нормативного значення показника (0,5) на 0,16.

Даний показник складає на початок 2010 року 1,95, що на 0,02 менше показника попереднього року та на 0,11 менше показника на початок 2008 року.

Коефіцієнт маневреності власних засобів, або коефіцієнт мобільності збільшується щороку. Даний показник є нижчим рекомендованого рівня (0,5). На кінець 2009 року даний показник склав 0,37.

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу на кінець 2009 року є нижчим рекомендованого рівня (0,5) на 0,13 і склав 0,37.

На початку 2010 року даний показник склав 0,40, що на 0,12 більше показника попереднього року.

На початок 2010 року основний капітал підприємства сформований за рахунок власних джерел фінансування. Збільшення коефіцієнта модернізації свідчить про поступове застаріння обладнання. На кінець 2009 року показник модернізації склав 0,37 ( 544 / 1475 ).

Оборотність активів в 2009 році складає 0,8, період обороту більший року. Середня тривалість одного обороту активів склала в 2009 році 480,0 днів, що на 4,0 більше показника попереднього року.

Тривалість обороту запасів становить в 2009 році 2,07. Тривалість обороту запасів становить 173,6 днів. Термін погашення дебіторської заборгованості становить в 2009 році 27,5 днів.

Аналіз фінансового стану показав, що підприємство є фінансово-залежним від кредиторів, оборотність є низькою – це ключові показники, які впливають на ймовірність банкрутства.

Аналіз банкрутства проведено за методикою Альтмана та Таффлера. Результати різняться між собою: якщо за Альтманом підприємство має великі шанси стати банкрутом, то за Таффлером – навпаки.

В даній роботі проведено планові показники доходів та витрат підприємства. Тенденція зміни показників показує, що збитки збільшуватимуться. Тому запропоновано ряд заходів: зменшити собівартість продукції на 2% та зменшити адміністративні витрати на 5%. Зменшення собівартості продукції можна досягнути шляхом економії електроенергії, зменшення адмінвитрат – за рахунок скорочень витрат на утримання адмінприміщення.

Так собівартість реалізованої продукції зменшиться на 53,0 тис.грн. і складатиме в 2010 році 2596,7 тис.грн. Адміністративні витрати зменшаться на 38,3 тис.грн і складуть 728,1 тис.грн, витрати на збут складуть 22,3 тис.грн, інші витрати - 8,5 тис.грн. Ефект від оптимізації становить 76,9 тис.грн., а рентабельність операційної діяльності збільшиться на 2,9 % і складе 1,7 %.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення