Дипломна робота «Управління обіговими коштами підприємства», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.04.2011 20:10 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування нормативу обігових коштів мкк «рошен» 6 1.1. Поняття та класифікація обігових коштів 6 1.2. Суть нормування обігових коштів в виробничих запасах, незавершеному виробництві та готовій продукції 16 1.3. Методологія дослідження ефективності обігових коштів та їх нормування 25 Розділ 2. Аналіз формування нормативу обігових коштів мкк «рошен» 34 2.1. Організаційно-економічна характеристика МКК «РОШЕН» 34 2.2. Аналіз обігових коштів МКК «РОШЕН» 44 2.3. Аналіз нормування запасів МКК «РОШЕН» 56 2.4. Аналіз ефективності використання обігових коштів МКК «РОШЕН» 61 Розділ 3. Розробка напрямків удосконалення нормування обігових коштів 77 3.1. Розробка планових показників забезпечення запасами на МКК «РОШЕН» 77 3.2. Економічне обґрунтування напрямків удосконалення 82 Висновки 91 Список використаної літератури 95 Додаток а 105 Додаток б 106 Додаток в 108 Додаток г 110 Додаток е 112 Додаток є 114 Додаток ж 116

Висновок

Отже, дана дипломна робота присвячена дослідженню нормування обігових коштів. В першому розділі роботу було проаналізовано суть обігових коштів. Визначено, що економісти поняття обігових коштів часто страктують по-різному, існують навіть протиріччя в самому визначенні обігових коштів. Проте більшість сучасних економістів схиляються до наступного визначення– це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку.

Здійснюючи виробничу діяльність будь-яке підприємство повинно займатися плануванням використання обігових засобів. Це необхідно для забезпечення безперебійного виконання планів виробництва. Економічно обґрунтовані обсяги обігових засобів, що спрямовуються на формування виробничих запасів, відіграють важливу роль у забезпеченні ритмічності виробництва та своєчасному виконанні договірних зобов’язань підприємства. При цьому вони дають змогу не лише запобігти появі можливих зривів виробництва продукції через несвоєчасну поставку постачальником сировини, а й уникнути зайвих витрат грошових коштів через утримання надлишкових запасів матеріальних ресурсів.

Норматив обігових засобів – це їхній мінімальний плановий розмір у вартісному вираженні, необхідний для забезпечення нормальної роботи підприємства.

Досліджуючи теоретичні основи аналізу ефективності використання обігових коштів, зроблено висновки, що для аналізу матеріального забезпечення (запасів) використовується більшістю підприємствами ABC-XYZ аналіз, який дозволяє виділити ті кошти, які необхідно планувати з точністю до дня, і ті матеріальні ресурси, які необхідно планувати з запасом.

До узагальнених показників ефективності використання обігових коштів відносяться наступні:

- матеріаловіддача;

- матеріалоємність.

Найбільш важливими показниками, що характеризують оборотні кошти є показники оборотності та період обороту обігових активів та їх структурних елементів. В роботі аналіз обігових коштів структуровано на аналіз запасів, дебіторської заборгованості та аналіз грошових коштів.

Дипломна робота виконана на базі діяльності МКК «РОШЕН», оборот якого становить в 2010 році 1775123,0 тис.грн. Підприємство в 2008 році внаслідок економічної кризи стало збитковим. Проте з 2009 року обсяги прибутку стрімко зростають.

В другому розділі дипломної роботи було проведено аналіз обігових коштів.

За останній рік залишок запасів зменшився, проте порівнюючи показник із 2008 роком, запаси збільшилися. Дебіторська заборгованість складає на кінець 2010 року 662048,0 тис.грн., що на 305086 тис.грн. більше залишку дебіторської заборгованості на кінець 2009 року. Залишок грошових коштів складає на кінець 2010 року 35204,0 тис.грн., це на 22654 тис.грн. більше залишку на кінець 2009 року. Інші оборотні активи на кінець 2010 року відсутні.

Аналіз нормативів обігових коштів показав, що МКК «РОШЕН» планувало потребу в розмірі 1164201,8 тис.грн. запасів, фактично надійшло на 189521,2 тис.грн. більше. Аналізуючи виконання плану за групами запасів, зазначимо, що потреба підприємства в запасах групи А склала 628669,0 тис.грн, а фактичне надходження товарів склало 737779,0 тис.грн. План перевиконано на 109110,1 тис.грн. Коефіцієнт виконання складає 117,4%.

Аналіз запасів групи В показав, що потреба склала 325976,5 тис.грн, а фактичне надходження товарів склало 368212,7 тис.грн. План перевиконано на 42236,2 тис.грн. Коефіцієнт виконання складає 113,0%.

Аналіз запасів групи С показав, що потреба склала 209556,3 тис.грн, а фактичне надходження товарів склало 247731,3 тис.грн. План перевиконано на 38175,0 тис.грн. Коефіцієнт виконання складає 118,2%.

Аналіз ефективності використання обігових коштів показав, що матеріаломісткість продукції зросла, а матеріаловіддача відповідно зменшилася. Це пов’язано із збільшенням цін на сировину та матеріали, що використовуються в виробничому процесі.

Аналіз оборотності показав наступне:

Оборотність обігових активів становить в 2010 році 2,6, що на 0,7 менше минулорічного показник та на 0,7 менше показника за 2008 року.

Оборотність дебіторської заборгованості становить в 2010 році 3,5, що на 1,5 менше минулорічного показник та на 1,4 менше показника за 2008 року.

Оборотність запасів становить в 2010 році 12,6, що на 2,0 більше минулорічного показника та на 1,4 більше показника за 2008 року.

Тривалість обороту обігових активів, днів становить в 2010 році 137 днів, що на 28 днів більше минулорічного показника та на 29 днів більше показника за 2008 року.

Тривалість обороту дебіторської заборгованості, днів становить в 2010 році 103 днів, що на 31 днів більше минулорічного показника та на 30 днів більше показника за 2008 року.

Тривалість обороту запасів, днів становить в 2010 році 28 днів, що на 5 днів менше минулорічного показник та на 3 днів менше показника за 2008 року.

Тривалість операційного циклу склала в 2010 році - 132 днів.

Ще одними показниками, що характеризують використання оборотного капіталу є ліквідність. Абсолютна ліквідність в 2010 році склала 0,05. Коефіцієнт загальної ліквідності складає на кінець 2010 року 1,19. Коефіцієнт миттєвої ліквідності складає на кінець 2010 року 0,99. В цілому показники ліквідності свідчать про те, що підприємство є ліквідним.

Проведемо дослідження планового споживання запасів в 2011 році. За даними планових прогнозів плановий показник виробництва складе 2285439,6 тис.грн, оскільки середній % матеріаломісткості складає 79,0%, то можна визначити плановий показник споживання матеріальних витрат. В 2011 році буде спожито 1806159,3 тис.грн. виробничих запасів. Середньоквартальне споживання становить 451539,8 тис.грн.

Загальна сума залишків запасів на кінець першого кварталу складе 60433,7 тис.грн, в другому кварталі залишок запасів складе 74822,6 тис.грн, в третьому 67628,2 тис.грн, і на кінець року - 84894,9 тис.грн.

В третьому розділі роботи проаналізовано і планові показники діяльності підприємства та майновий стан. Плановий показник прибутку становить в 2011 році 10834,8 тис.грн, що на 4363,1 тис.грн. більше показника 2010 року. Крім цього визначено планові показники ліквідності та оборотності. В цілому по всіх показниках є позитивні зрушення:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшиться на 0,14, загальної залишиться незмінним, миттєвої ліквіності збільшиться на 0,08. Оборотність активів зменшиться, проте оборотність оборотного капіталу зросте. Так оборотність запасів складе 20,36 що на 7,7 більше попереднього року, а термін погашення дебіторської заборгованості збільшиться на 0,01.

Отже, підсумовуючи дослідження, зазначимо, що всі завдання, поставлені на початку дипломної роботи виконані, робота може бути використана та апробована на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення