Дипломна робота «Управління необоротними активами ПП «Гловер»», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.04.2011 20:09 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади управління необоротними активами 5 1.1. Економічна сутність необоротних матеріальних активів та їх класифікація 5 1.2. Особливості управління необоротними активами 13 1.3. Організаційно-інформаційна модель аналізу необоротних фондів 18 Розділ 2. Аналізефективності використання необоротних активів пп «гловер» 27 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 27 2.2. Аналіз необоротних активів 34 2.3. Аналіз ефективності використання необоротних активів 47 Розділ 3. Шляхи її підвищення ефективності використання необоротних активів пп «гловер» 62 3.1. Методи покращення ефективності використання необоротних активів 62 3.2. Сучасні напрямки управління необоротними активами підприємства 71 Висновок 80 Список використаної літератури 82 Додатки 87

Висновок

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки і пропозиції :

1. Необоротні активи підприємства відіграють значну роль в фінансово-господарській діяльності, забезпечують ефективність безперебійної роботи будь-якого підприємства торгівлі. Проте питання залучення необоротних матеріальних активів носить двоякий характер, адже потребує значних фінансових вкладень – обмеженість обсягів залучення, тобто залежить від фінансових можливостей та ефективної діяльності за попередній період; висока вартість залучення у порівнянні з іншими альтернативними; стримує зростання рентабельності власних коштів.

2. До необоротних активів відносять нематеріальні активи, незавершене виробництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи. До складу необоротних активів досліджуваного підприємства відносять: нематеріальні активи та основні засоби.

3. Об'єкт дослідження - ПП "Гловер", що займається торгівельною діяльністю. Підприємство має нестійкий фінансовий стан, є неліквідним. В 2007-2008 роках підприємство було збитковим, в 2009 вдалося вийти на прибуток в розмірі 0,8 тис.грн.

4. Аналізуючи необоротні активи досліджено структуру та динаміку нематеріальних активів та основних засобів.

5. До складу нематеріальних активів відноситься програмне забезпечення, вартість сайту та торгова марка. Нематеріальні активи підприємства є придатними до використання.

6. До складу основних засобів відносять: будівлі, техніка, обладнання, інші основні засоби. Найбільша доля основних засобів припадає на будівлі та споруди.

7. Ефективність використання основного капіталу показала, що дані активи є придатними до використання, їх фондовіддача зростає.

8. Розробляючи напрямки вдосконалення управління необоротних активів запропонована інвестиційна програма по придбанню морозильних прилавків на суму 135 тис.грн. Оскільки власних коштів не достатньо, підприємство вимушене взяти кредит. Очікуваний термін окупності обладнання становить 3 роки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення