Дипломна робота «Раціоналізація витрат підприємства», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.04.2011 20:05 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичне дослідження затрат підприємства 6 1.1. Економічна суть та класифікація витрат 6 1.2. Аналіз беззбитковості та планування прибутку підприємства 18 1.3. Резерви зниження витрат підприємства 24 Розділ іі. Управління витратами в тов "іст гейт логістік" 36 2.1. Експрес-аналіз витрат ТОВ "Іст Гейт Логістік" 36 2.2. Аналіз прямих витрат ТОВ "Іст Гейт Логістік" 43 2.3. Аналіз непрямих витрат ТОВ "Іст Гейт Логістік" 54 Розділ ііі. Шляхи удосконалення управління витратами 62 3.1. Резерви зниження витрат ТОВ "Іст Гейт Логістік" 62 3.2. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок зниження витрат 71 Висновок 79 Список використаної літератури 82 Додатки 85

Висновок

Провівши аналіз управління витратами ТОВ «Іст Гейт Логістік» можна зробити наступні висновки:

Витрати підприємства класифікують за різними показниками, проте з точки зору економіки, найважливішою класифікацією є розмежування витрат на постійні та змінні. При веденні бухгалтерського обліку витрат підприємства - на прямі витрати на непрямі. Прямими витратами підприємства є витрати, що безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, непрямі - з витратами на збут, адміністративними витратами, та іншими операційними витратами підприємства.

Об'єктом дослідження дипломної роботи є ТОВ "Іст Гейт Логістік". Підприємство займається перевезенням та складуванням товарної продукції.

Аналіз витрат підприємство проводився в декілька етапів. На першому етапі проведено експрес-аналіз. За даними дослідження встановлено, що витрати на 1 грн. реалізованої продукції зменшуються щороку, що є позитивним показником і свідчить про тенденцію до економії коштів. Станом на 2010 рік витрати на 1 грн. реалізованої продукції склали 85,95 коп, що є досить хорошим показником. Важливими показниками, що свідчать про якість витрат є матеріаломісткість продукції та енергомісткість продукції. За даними аналізу виявлено, що надання послуг з перевезення та складування є матеріаломістким. Енергомісткість складає 37,6%, що є досить високим показником, проте він є типовим для підприємств аналогічної діяльності.

Найважливішим якісним показником ефективності діяльності підприємства є рентабельність продукції. В 2010 році цей показник склав 15,72% і має тенденцію до збільшення.

На другому етапі проаналізовано прямі витрати підприємства. Витрати поділяють за 3-ма напрямками діяльності: витрати перевезень, складування та іншої діяльності підприємства. В 2010 році виконання планового показника з перевезення складає 96,15%, виконання планового показника із складування становить 90,91%, інших послуг - 145,56%.

Аналіз структури собівартості продукції за елементами показав, що матеріальні витрати становлять 98,93%, витрати на оплату праці становлять всього 0,69%, це означає, що надання послуг не є трудомістким процесом і не потребує значних трудозатрат. Аналіз прямих трудових затрат показав, що основну частку фонду оплати праці становить основна заробітна плата.

Аналіз непрямих витрат показав, що до їх складу відносять: витрати на утримання та експлуатацію устаткування; загальновиробничі витрати;

загальногосподарські витрати; позавиробничі (комерційні) витрати.

Частка непрямих витрат в загальній сумі становить 16,82%. Непрямі витрати на 1 грн. реалізованої продукції становлять в 2010 році 14,46коп. Найбільшу частку серед непрямих затрат становлять витрати на збут продукції. Аналіз витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання показав, що найбільшу їх частку становлять витрати на поточний ремонт техніки.

Отже, підсумовуючи дослідження витрат підприємства зазначимо, що вони мають тенденцію до зменшення, що є позитивним фактором. Оскільки основною часткою витрат є матеріальні витрати, то розробляючи резерви зменшення витрат, необхідно шукати резерви зниження саме цих витрат.

Розглядаючи резерви зменшення витрат підприємства розглянуто 2 напрямки : резерви зменшення матеріальних витрат, а точніше зменшення витрат палива, та другий напрямок: резерви збільшення продуктивності праці і як наслідок зниження витрат на оплату праці.

Обгрунтування даних напрямків базується на тому, що підприємство не організовану систему контролю за витратою палива. Саме тому пропонується встановити в автомобілі підприємства обладннаня що дозволяє заощаджувати близько 15%. Витрати палива на 1 грн. наданих послуг складають в 2010 році 74,97 коп, це на 1,91 коп. менше минулорічного показника. Якщо враховувати середньостатистичне зменшення витрат палива (15%), яке відбувається за рахунок встановлення FMS-T і EUTELTRACS, то витрати досліджуваного підприємства складуть 64720,9 тис.грн. Резерв зменшення витрат складе 11421,3 тис.грн.

Інший напрямок грунтується на тому, що для зменшення складських витрат підприємство платує придбання автонавантажувачів, які зменшать трудозатрати та збільшать ефективність використання складських площ.

Підприємство планує докупити 2 автонавантажувачі BALKANCAR ціною 87 тис.грн. кожен. Вартість інвестицій складатиме 174 тис.грн.

Завдяки даним навантажувачам планується збільшити виробничу потужність складування на 10%. В 2010 році дохід від складування складав 26599 тис.грн. Обслуговував процес надання послуг 1 автонавантажувач, який працював на 100% виробничої потужності, проте виконував необхідний обсяг завдань на 60%.

В 2011 році планується збільшити продуктивність праці за рахунок придбання автонавантажувачів на 15%. Виробнича потужність збільшиться на 11%.

Завдяки даним впровадженням рентабельність продукції зросте на 15%, дане збільшення є дуже великим і свідчить про раціональність проваджень резервів зниження витрат на паливо та оплату праці.

За даними таблиці ми бачимо, що в 2011 році підприємство отримає 37562,9 тис.грн. прибутку від операційної діяльності.

Підсумовуючи дослідження зазначимо, що резерви зменшення витрат є раціональними і чим швидше підприємство втілить їх в діяльність тим швидшим буде ефект від їх застосування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення