Дипломна робота «Шляхи вдосконалення оподаткування підприємства», 2010 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 08.04.2011 20:03 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Система оподаткування підприємств 8 1.1. Оподаткування підприємств України 8 1.2. Нормативно-правове забезпечення справляння податків і зборів 13 Розділ іі. Аналіз оподаткування во «південмаш» 24 2.1. Оцінка діяльності ВО «Південмаш» 24 2.2. Аналіз оподаткування досліджуваного підприємства 40 2.3. Значення підприємства у формуванні бюджету 55 Розділ ііі. Шляхи вдосконалення оподаткування підприємств україни 61 3.1. Проблеми та напрямки удосконалення оподаткування підприємств 61 3.2. Зарубіжний досвід державного контролю за платниками податків 72 Висновок 77 Список використаної літератури 82 Додатки 88

Висновок

Отже, дослідивши тему «Удосконалення системи оподаткування підприємства» було встановлено, що провідна роль у формуванні бюджету належить податкам, а більша частина надходжень надходить від сплати податків великих платників податків.

Великим платником податків вважається юридична особа, у якої обсяг валового доходу від усіх видів діяльності за звітний рік перевищує 100 мільйонів гривень та середньооблікова чисельність працюючих за рік перевищує 250 осіб або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків у платежах, що контролюються органами державної податкової служби, за рік перевищує 25 мільйонів гривень.

За статистичними даними в 2010 році зареєстровано 1497 підприємств, які є великими платниками податків та внесені до реєстру великих платників податків України на 2010 рік.

Питання оподаткування великих платників податків нормативно регулюється загальними законодавчими актами, що використовуються і малими платниками. Основний податковий закон - Про систему оподаткування», що визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні.

Іншими основними законодавчими актами є:

• Закон України «Про податок на додану вартість»

• Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства

• Закон України «Про плату за землю»

• Декретом КМУ «Про місцеві податки і збори»

• Та рядом законів із регулювання сплати загальнодержавних внесків до фондів соціального страхування.

Об’єкт дослідження дипломної роботи - ВО «Південмаш», що є єдиним в Україні й одним з найбiльших у свiтi пiдприємством зi створення, виробництва, ремонту й супроводу в експлуатацiї сучасних, надiйних авiацiйних двигунiв, якi становлять конкуренцiю передовим виробам провiдних фiрм свiту.дним з найбiльших ринкiв збуту для нашого пiдприємства є Росiя.

Аналіз діяльності підприємства показав, що воно є успішним, стійким і добре розвивається. Так темп приросту активів склав 20 %. В роботі було проаналізовано показники ефективності використання фондів підприємства. Так показник фондовіддачі склав в 2009 році 2.

Крім збільшення обсягів оборотів та майна, підприємство розширило і штат працюючих. Позитивним фактором є збільшення продуктивності праці персоналу. За останній рік вона зросла на 129 тис.грн.

Аналіз ефективності діяльності підприємства показав, що підприємство є прибутковим, прибуток в 2009 році склав 741 229 тис.грн., що на 738 675 на більше минулорічного показника. Це свідчить про те, що підприємство нормально пережило кризову ситуацію в світі, і вже з 2009 року почало працювати в звичайному режимі.

Ефективність діяльності також покращилася. Так рентабельність продукції збільшилася на 34,5 % і склала в 2009 році 34,7 %. Рентабельність активів склала в 2009 році 19,1 %, що на 19,05 більше минулорічного показника.

В другому розділі дипломної роботи ми провели аналіз податкового навантаження на підприємство. Аналіз сплати податку на прибуток показав, що прибуток вираховується як різниця між валовими доходами, витратами та амортизаційними відрахуваннями.

Валовий дохід ВО «Південмаш» складає в 2009 році 6293797,0 тис.грн., валові витрати - 5179770,0 тис.грн., амортизація ВО «Південмаш» становить в 2009 році 118414,0 тис.грн.. Таким чином прибуток до оподаткування ВО «Південмаш» складає в 2009 році 995613,0 тис.грн.

Підприємство сплатило податку на прибуток в 2009 році 254 384 тис.грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість. Проте за досліджуваний період даного податку не було сплачено, оскільки податковий кредит протягом 2007-2009 року значно переважав податкове зобов’язання.

В 2009 році ПДВ підлягає відшкодуванню із бюджету в сумі 66 858,5 тис.грн.

Аналіз комунального податку показав, що він формується від середньоспискової чисельності працюючих. Комунальний податок в 2009 році сплачено в сумі 37,3 тис.грн, що на 0,6 тис.грн. менше сплати 2008 року та на 1,4 тис.грн. менше суми сплати 2007 року.

Найбільше податкове навантаження на підприємства мають обов’язкові соціальні збори на фонд оплати праці. Фонд оплати праці становить в 2007 році 354 791 тис.грн. Відрахування складають 36,8% фонду.

Відрахування на соціальне страхування на випадок безробіття складає за даний рік 10288,9 тис.грн. Відрахування на соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності складає за 2007 рік 4612,3 тис.грн.. Відрахування до пенсійного фонду становить 112823,5 тис.грн. Відрахування на страхування від нещасних випадків на виробництві склали в 2007 році 2511,2 тис.грн. (ставка 0,8%).

Порівнюючи показник податкового навантаження цей показник за 2009 рік із минулорічним, ми бачимо, що він збільшився на 254 800 тис.грн., а в порівнянні із 2007 роком, податкове навантаження збільшилося на 484 000 тис.грн.

Аналіз ефективності прибутку показав, що за рахунок зміни валового доходу відбулося збільшення прибутку на 94316,26 тис.грн, а за рахунок збільшення ефективності відбулося збільшення прибутку на 86228,74 тис.грн.

Таким чином, хоча дане підприємство не входить в десятку найбільших бюджетоутворюючих підприємств, його значення є великим як для державного, так і для місцевого бюджету.

Доля ВО «Південмаш» у ВВП країни в 2009 році складає 0,31%. Це на 0,09% більше значення 2008 року та на 0,07% більше 2007 року. Внесок підприємства у формування доходної частини бюджету України в 2009 році становить 0,18%, що на 0,1% більше показника за 2008 рік та на 0,2% більше показника за 2007 рік.

Проте діяльність великих платників податків має не тільки позитивний вплив на розвиток країни та бюджетоутворення. Проблеми пов’язані із оподаткуванням великих платників ми розглянули в 3 розділі дипломної роботи. На жаль практика свідчить, що не завжди діяльність великих платників проходить виключно у правовому полі. Втрати бюджету у вигляді недоїмки з податків і зборів (обов’язкових платежів) по цих платниках податків досягають 60–70 %. Так, у першому півріччі 2009 році втрати бюджету через надання пільг з оподаткування становили 10.9 млрд грн, або 2,8 % ВВП.

В цілому діяльність спеціалізованих податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків є новим напрямом оновлення адміністративної діяльності податкової служби, на яку покладаються наступні завдання:

• вивчення, узагальнення та запровадження в Україні прогресивного іноземного досвіду в питаннях оподаткування та побудови податкової політики держави, у тому числі щодо особливостей оподаткування підприємств - великих платників податків, специфіки їх податкового супроводження, оподаткування ВПП, що діють у спеціальних (вільних) економічних зонах, тощо;

• скасування окремих податкових пільг тощо;

• максимальне використання технічних засобів обслуговування та контролю;

• впорядкування податкового законодавства;

• належне визначення статусу СДПІ по роботі з великими платниками податків і нормативне закріплення специфіки їх діяльності;

• чітке відпрацювання процедури оскарження рішень СДПІ по роботі з ВПП і дій її працівників, що визначала б можливість подання апеляцій виключно до вищестоящого органу системи ДПС і не передбачала необхідності звернення із скаргою власне до спеціалізованої інспекції, в межах якої й було прийнято відповідне рішення

• застосування заходів морального (нагороди, подяки) чи матеріального (преміювання, цінні подарунки тощо) заохочення працівників СДПІ по роботі з ВПП залежно від їх реального внеску у підвищення якості податкового супроводження великих платників податків

• забезпечення належної роботи навчально-консультаційних центрів, в яких працівники системи ДПС (у тому числі СДПІ по роботі з ВПП) могли б періодично проходи ти підвищення професійної кваліфікації

Досвід державного контролю за великими платниками податків в зарубіжних державах є важливим та неодмінним інститутом державного управління. Основний вплив з боку контролюючих органів в зарубіжних країнах, переважно, спрямовується з боку податкових та природоохоронних органів. Позитивний досвід у здійсненні державного контролю таких країн, як КНР, Німеччина, США, Російська Федерація, Австрія, варто врахувати і Українській державі при визначенні засад контрольної діяльності державного управління великих платників. Крім того, надзвичайно важливим, у контексті євроінтеграційних намагань України, є врахування досвіду в цій сфері держав ЄС.

Отже, дослідження, які проведені в дипломній роботі показали, що всі завдання, поставлені на початку роботи є виконаними, а мету досягнуто.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення