Дипломна робота «Вдосконалення управління транспортними перевезеннями у зовнішній торгівлі», 2010 рік

З предмету ЗЕД · додано 08.04.2011 20:02 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методичні основи управління міжнародними перевезеннями 7 1.1. Класифікація міжнародних транспортних перевезень та чинники, що впливають на їх ефективність 7 1.2. Механізми управління міжнародними транспортними перевезеннями 19 1.3. Методи визначення ефективності міжнародних транспортних перевезень 25 Висновок до розділу 1 31 Розділ 2. Дослідження системи управління міжнародними транспортними перевезеннями зат «кзшв «столичний» 32 2.1. Організаційно-управлінська структура та аналіз зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «КЗШВ «Столичний» 32 2.2. Оцінка ефективності здійснення транспортних операцій на зовнішньому ринку 58 2.3. Оцінка механізму міжнародних транспортних перевезень на ЗАТ «КЗШВ «Столичний» 62 Висновок до розділу 2 70 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління міжнародними транспортними перевезеннями зат «кзшв «столичний» 71 3.1. Економічні напрямки вдосконалення міжнародного транспортного перевезення 71 3.2. Організаційні напрямки удосконалення перевезень 81 3.3. Вплив запропонованих заходів на діяльність підприємства 86 Висновок до розділу 3 94 Висновки 96 Список використаної літератури 99 Додаток а 106 Додаток б 109 Додаток в 111 Додаток г 114 Додаток д 116 Додаток е 119 Додаток є 121 Додаток ж 124 Додаток з 126 Додаток и 129 Додаток і 131

Висновок

Отже, провівши дослідження дипломної роботи на тему: «Удосконалення транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства» можна зробити висновок, що міжнародними вважаються перевезення вантажів між двома чи кількома державами. Вони виконуються на умовах, що встановлені укладеними цими державами міжнародними угодами (транспортними конвенціями).

Класифікація міжнародних перевезень є багатогранною. За видом транспорту перевезення поділяють на:

• Морські перевезення;

• Залізничні перевезення;

• Автомобільні перевезення;

• Повітряні перевезення.

Із перелічених транспортів автомобільний транспорт є найдоступнішим для більшості підприємств, що потребують міжнародних перевезень. Водний транспорт має найбільшу перевізну спроможність, трубопровідний транспорт є найнадійнішим, повітряний найшвидшим. З усіх цих перевег підприємство обирає те, яке потрібно йому найбільше.

До основних чинників, що впливають на ефективність перевезень відносять: якість транзитних шляхів, технічні особливості автомобіля, державне нормативно-правове регулювання перевезень, митне регулювання.

Організація управління транспортуванням за кордон – це сукупність організаційно і технологічно взаємозв'язаних дій і операцій, що виконуються автотранспортними підрозділами самостійно або погоджено з іншими організаціями при підготовці, здійсненні і завершенні перевезень вантажів.

Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності — це система технічних, технологічних елементів, економічних, комерційно-правових, організаційних чинників, методів управління транспортними операціями у сфері виробництва, обігу і споживання товарів, що переміщуються між країнами.

Основними показниками, що визнчають ефективність перевезення є прибуток та рентабельність перевезення. Технічними показниками є своєчасність перевезення та цілісність вантажу.

За даними результатів аналізу КЗШВ не дивлячись на кризову ситуацію в 2009 році отримав прибуток в 12 355 тис.грн. Фінансова криза негативно відобразилася на підприємстві в 2008 році, коли великі обсяги поставок були зірвані і доводилося знижувати ціни на продукцію, щоб вона не застоювалася на складах, тоді підприємство отримало тільки 240 тис.грн. чистого прибутку.

Не дивлячись на зростаючі обсяги виробництва та реалізації, темп зростання експорту зменшується. Так якшо в 2005 році експорт складав 3,3% реалізації, то в 2009 році цей показник впав до 2,6%. Загальна сума експорту становить 4 918 тис.грн. Експорт товарів здійснюється за допомогою власного транспорту. Зокрема підприємство викоритосує свій автопарк із машин, які знаходяться в найкращому стані. В 2009 році здійснено 81 перевезення, середня вартість одного перевезення 60 тис.грн.

Перевезення здійснюються в країни ближного та дальнього зарубіжжя. Найбільше поставок здійснюється в Росію, Білорусію, Польщу. Також здійснюються поставки в такі країни як Норвегія, Венгрія, Швеція, Франція та інші країни Європи.

В досліджуваній роботі ми проаналізувати ефективність здійснення одного рейсу.

Так ми визначили, що рентабельність транспортування становить 78,34%. Загальна рентабельність збуту становить 45,5%.

В роботі проаналізовано залежність додаткового прибутку, який підприємство отримує від транспортування від кількості перевезень та середньої завантаженості рейсу. Зазначимо, що середня завантаженість рейсу становить 1897 пляшок в 2009 році. Аналіз показав, що достовірність такої залежності є високою - на рівні 98%, тому прогнозування прибутку залежить від кількості здійснених перевезень.

До основних проблем, які виникають під час транспортування є недостатнє нормативно-правове регулювання перевезень, простої на митниці, недосконала організаційна структура, застарілий автопарк та неконтрольовані методи контролю за споживанням пального. Напрямки вирішення даних питань розглянемо в наступному розділі дипломної роботи.

Удосконалюючи управління міжнародними транспортними перевезеннями розглянуто два економічних напрямки та один організаційний. Економічні напрямки базуються на зменшення витрат на транспортування завдяки зменшенню витрат палива та зменшення рементних робіт та збільшення ефективності перевезень за рахунок оновлення автопарку.

Для зменшення витрат пропонується обладнати автопарк спеціальними комп'ютерами, що дозволяють управляти витратаю палива, мінімальна економія, на яку дає гарантію виробник - 15% паливних витрат. Інвестиції в дане обладнання становлять 36,8 тис.грн. Інший напрямок - оновлення автопарку 2-ма вантажними автомобілями Камаз. Вартість інвестування 836 тис.грн. Орієнтовний термін експлуатації обладнання 7 років, чистий приведених дохід становить 958 тис.грн.

Розглядаючи організаційні напрямки пропоновано замість організації постійних відряджень організувати представництва в різних країнах, це дозволить скоротити порядка 290 тис.грн. щорічно.

Завдяки даним пропозиціям підприємство збільшить плановий прибуток на 2196 тис.грн та отримає в 2010 оці 9713,6 тис.грн. Розглядаючи вплив на ефективність експортної діяльності, то ефект становить 429,8 тис.грн від експортної діяльності.

Таким чином, завдання, які були поставлені на початку дипломної роботи є виконаними, мета досягнутою. Результати досліджень можуть бути впровадженими на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення