Дипломна робота «Доходи, витрати, прибуток ТОВ Добробит», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.04.2011 20:01 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти доходів, витрат та фінансових результатів 6 1.1. Поняття, класифікація та структура прибутку 6 1.2. Класифікація та склад витрат 10 1.3. Механізм формування використання фінансових результатів 22 Розділ 2. Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів на тов «добробит» 30 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Добробит» 30 2.2. Аналіз доходів та витрат підприємства 36 2.3. Факторний аналіз формування прибутку 42 2.4. Аналіз формування прибутку та розподілу прибутку 44 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутку на підприємстві тов "добробит" 54 3.1. Розробка шляхів підвищення фінансового результату ТОВ "Добробит" 54 3.2. Моделювання впливу напрямків на фінансовий результат підприємства 59 3.3. Економіко-математичне моделювання 63 3.4. Фінансове планування прибутку 70 Розділ 4. Охорона праці на тов "добробит" 74 4.1. Організація охорони праці на підприємстві 78 4.2. Аналіз нормативних документів з охорони праці які діють в межах підприємства 80 4.3. Аналіз умов праці в економічному відділі 90 4.4. Забезпечення пожежної безпеки приміщення 95 Висновок 98 Список використано літератури 101 Додатки 110

Висновок

Дослідження, проведені в дипломній роботі показали, що поняття "прибуток" трактується неоднозначно. Зокрема в економічній літературі прибуток використовують як узагальнююче значення різниці доходів та витрат. З бухгалтерської точки зору даний прибуток ще поділяють на неоподаткований прибуток та прибуток після оподаткування, або чистий прибуток, крім того прибуток підлягає розподілу, тому розрізняють ще розподілений та нерозподілений прибуток.

За результатами досліджень зроблено висновок, що прибутком буде визнано ту частину доходу, що залишається після відшкодування витрат пов’язаних із діяльністю підприємства та оподаткування.

Джерелами формування прибутку є доходи та витрати підприємства. Прибуток операційний формується шляхом віднімання від доходів операційної діяльності витрат цієї ж діяльності.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «Добробит», що займається обслуговування житлового фонду, потреб населення, орендарів та власників нежитлових приміщень, а також забезпечення іншими видами житлових послуг, які входять до складу витрат по утриманню будинків та прибудинкової території і визначені законами України, Постановами та Розпорядженнями КМУ, наказами – Державного комітету архітектури, будівництва та житлової політики України, державного комітету України по житлово-комунальному господарстві.

За аналізу визначено, що загальна суму доходів ТОВ "Добробит" становить в 2007 році 5519,4 тис.грн. В 2008 році сума доходів підприємства збільшилася на 1877,551 тис.грн. і склала 7397,0. Протягом 2009 року доходи підприємства збільшилася на 6676,0 тис.грн. і склали за рік 14073,0 тис.грн.

Загальна сума витрат підприємства має зростаючу тенденцію. Зазначимо, що темпи зростання витрат перевищує темп зростання доходів (темп зростання витрат за останній рік становить 126,2 %, а темп зростання доходів за цей період склав 90,3 %). Даний фактор є негативним для підприємства і свідчить про подальше зменшення прибутків.

За останній рік чистий прибуток підприємства зменшився на 990,0 тис.грн., а у порівнянні із показником за 2007 рік - зменшився на 341,7 тис.грн., що є негативним фактором і свідчить про погіршення ефективності діяльності підприємства.

На зміну прибутку основною мірою вплинуло

збільшення витрат - на 1634,5 тис.грн.,

зменшення доходів на 461,3 тис.грн.,

зменшення витрат на 1 грн. доходу на 2163,3 тис.грн.

Рентабельність продукції в 2009 році становить 2,9%. У порівнянні із 2007 роком, рентабельність зменшилася майже на 20%.

В умовах фінансової кризи підприємство повинно шукати резерви зменшення витрат, зокрема досліджуваним підприємством ТОВ «Добробит» прийнято рішення в наступних звітних періодах скоротити витрати:

• зменшити собівартість продукції за рахунок зменшення витрат на оплату парці;

• зменшити адміністративні витрати за рахунок зменшення витрат на консультаційні послуги;;

• зменшити інші операційні витрати за рахунок зменшення витрат псування матеріалів.

Таким чимно розробляючи планові показники ми бачимо, що доходи операційної діяльності складатимуть 20431,8 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції 16638,4 тис.грн. Адміністративні витрати складуть 3215,2 тис.грн.

Інші витрати складуть 111,7 тис.грн. Таким чимом, прибуток звичайної діяльності складе в 2010 році 460,5 тис.грн. Ефект від впровадження становить 1666,5 тис.грн.

Підприємство отримає найбільше прибутку в листопаді. Також ж ймовірність, що підприємство отримає менше прибутку в бережні та жовтні місяцях.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення