Дипломна робота «Передумови та результати процесів поглинання та злиття на підприємстві», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.04.2011 19:58 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Загальнотеоретичні аспекти процесів злиття та поглинання підприємств 7 1.1. Теоретичні основи реорганізації підприємств 7 1.2. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання) 17 1.3. Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній 26 Розділ 2. Аналіз поглинання тов «спецпрофіль» пп «комфортбуд» 44 2.1. Аналіз фінансового стану ПП «Комфортбуд» 44 2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ «Спецпрофіль» 52 2.3. Аналіз ефективності поглинання ТОВ «Спецпрофіль» ПП «Комфортбуд» 67 2.4. Планування діяльності ТОВ «Спецпрофіль» на наступних звітний період 79 Розділ ііі. Охорона праці 87 3.1. Аналіз умов праці на підприємстві 87 3.2. Розробка заходів з охорони праці 89 3.3. Пожежна безпека 91 3.4. Заходи з виробничої естетики 93 Висновки 96 Список використаної літератури 100 Додатки 103

Висновок

Трансформація економічної системи України у зв’язку з переходом до господарювання у ринкових умовах вимагає адаптації кожного окремого підприємства до нового середовища, зміни логіки і принципів функціонування. Неприведення їх у відповідність до “правил гри”, які визначає економіка вільного підприємництва, спричиняє виникнення кризових явищ на підприємстві, які, у разі ігнорування їх ознак, можуть привести господарюючого суб’єкта до банкрутства. Серед заходів у системі діагностики та запобігання банкрутству особливої уваги заслуговує такий організаційно-економічний захід запобігання банкрутству, як санація шляхом реорганізації підприємства.

Згідно з Цивільним Кодексом (стаття 37) та Законом №887-ХІІ (стаття 34) у разі злиття підприємства з іншим підприємством усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до підприємства, яке виникло в результаті злиття. При приєднанні одного підприємства до іншого до останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаного підприємства. Бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються. Отже, в результаті приєднання нова юридична особа не створюється, а лише вносяться зміни до засновницьких документів правонаступника. Наголосимо, що принципова різниця між злиттям і поглинанням полягає у тому, що в першому випадку всі майнові права та обов’язки кількох юридичних осіб концентруються на балансі підприємства, яке створюється, а в другому - на балансі підприємства, що вже функціонує на момент прийняття рішення про приєднання.

Отже, визнаючи переваги реорганізації шляхом злиття або поглинання підприємств, треба зауважити, що ці процеси надзвичайно складні, оскільки в їх ході передбачається поєднання різних індивідуальних структур, персоналу, традицій, які зумовлюють глибокі перетворення як в основному підприємстві, так і в тому, що приєднується.

Західні економісти поділяють об’єднання підприємств також за ініціативою проведення. Виділяють дружнє об’єднання, тобто схвалене керівництвом обох підприємств, і вороже об’єднання, коли одне з підприємств чинить опір цьому процесу. Тоді компанія-покупець може звернутися до акціонерів з пропозицією продати акції за вигідною ціною, оскільки цей крок не потребує погодження з керівництвом компанії. Підприємство може розробити певну систему заходів протидії ворожому поглинанню, наприклад, збільшити дивіденди або звернутися до суду, щоб припинити процес насильницького об’єднання.

Зарубіжний досвід доводить, що насамперед під час планування злиття чи поглинання необхідно не лише ретельно відпрацьовувати технологічні та юридичні проблеми, але і намагатися здійснити оцінку ефективності рішення про придбання компанії, провести оцінку її вартості, проаналізувати гармонізацію рішень щодо поглинання зі стратегією бізнесу, а також ефективність управління бізнесом після того, як поглинання відбулося.

Проблема відсутності ефективних процедур аналізу та прийняття рішень, що базуються на сучасних методах, стосується не лише рішень щодо купівлі нового бізнесу, а й стратегічних рішень щодо розробки і впровадження у виробництво нових продуктів, виходу на нові ринки збуту, істотних змін у технології тощо. Досить поширеною є ситуація, коли підприємство має сильну і кваліфіковану фінансову та аналітичну служби, але вплив їх оцінок на прийняті рішення є досить незначним.

Стратегічні рішення, що приймають українські підприємства, в тому числі й щодо злиття та поглинання, характеризуються складною структурою фінансування, що змінюється в часі; наявністю безлічі ефектів синергії (коли, наприклад, підприємство не може розглядатися ізольовано від взаємозв'язків усередині фінансово-промислової групи); складними схемами та механізмами податкового планування; непередбачуваністю та непрозорістю системи корпоративного управління.

Перш ніж проводити аналіз ефективності поглинання в роботі було проаналізовано фінансовий стан обидвох підприємств. Поглинання відбулося тому що ПП "Комфортбуд" стало збитковим і не змогло погасити заборгованості, крім того із поточним фінансовим станом кредит в банку важко отримати, а ТОВ "Спецпрофіль" погодилося погасити заборгованість в обмін на спільну діяльність обидвох підприємств, збереження штату та передачі майна на баланс підприємства поглинача.

За даними аналізу встановлено, що збиток ПП "Комфортбуд" невеликий, становить тільки 10 тис.грн, проте заборгованість складає 532 тис.грн. Продавши майно підприємство погасить заборгованість, проте втратить ресурси до існування, саме тому поглинання є оптимальним варіантом.

В роботі було проаналізовано ймовірність банкрутства, за двома методиками: Альтмана та Таффлера підприємство має велику ймовірність збанкротувати. Фінансовий стан підприємства нестійкий та нестабільний.

Крім того в роботі було проаналізовано фінансовий стан Спецпрофіль. Дане підприємство, за винятком 2008 року, має постійно зростаючі прибутки. Обсяги капіталу зростають, зростають і обороти підприємства. За підсумками 2009 року прибуток досліджуваного підприємства склав 966 тис.грн. Цього повністю вистачає щоб покрити всю заборгованість підприємства- банкрута. Оцінка фінансового стану ТОВ "Спецпрофіль" показав, що підприємство повністю може дозволити за рахунок власного капіталу організувати поглинання. Це проводиться для того, щоб разом із поглинутим партнетом збільшити обсяги оборотів, оскільки працюючих в команді охоплюється більше коло ринку.

В дипломній роботі було розраховано новий склад майна ТОВ "Спецпрофіль" та визначено, що його фінансовий стан не значно погіршиться в результаті поглинання. Знизиться тільки ефективність діяльності - показники прибутковості, зокрема: рентабельність продукції впаде 7 %, активів на 1,6%, власного капіталу на 1,6%.

За результатами спільної діяльності двох підприємство, які після поглинання стали одним проведено планування показників на 2011 рік. Встановлено, що прибуток складе 1679,3 тис.грн. це на 401,3 тис.грн показника за 2009 рік, що є дуже хорошим показником.

Отже, завдання поставлені на початку роботи є виконаними, а мети досягнуто.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали