Дипломна робота «Аналіз фінансового стану ТОВ «Карго»», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.04.2011 19:49 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства 6 1.1. Поняття фінансового стану підприємства 6 1.2. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства 14 1.3. Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства 18 Розділ 2. Аналіз фінансового стану тов «карго партнер» 31 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 31 2.2. Аналіз майнового стану ТОВ «Карго» 40 2.3. Аналіз фінансових результатів ТОВ «Карго» 43 2.4. Аналіз ліквідності ТОВ «Карго» 49 2.5. Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Карго» 53 2.6. Аналіз прибутковості ТОВ «Карго» 58 Розділ 3. Удосконалення фінансового стану тов «карго партнер» 69 3.1. Бюджетування ТОВ «Карго партнер» 69 3.2. Методи удосконалення системи бюджетування на підприємстві 79 3.3. Напрямки удосконалення фінансового стану та їх вплив на ефективність діяльності підприємства 84 Висновок 92 Список використаної літератури 93

Висновок

Отже, дослідивши дану тему дипломної роботи, можна зробити наступні висновки:

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовим ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного повернення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Аналіз фінансового стану проходить в декілька етапів:

На першому етапі проводиться оцінка майнового стану підприємства, вивчаються тенденції зміни активів, власного капіталу та порівнюють їх зростанням виручки від реалізації.

На другому етапі вивчаються фінансові результати підприємства, досліджується структура доходів, витрат та формування чистого прибутку.

На третьому етапі проводиться аналіз рентабельності - продукції, активів, власного капіталу, також доцільно провести факторний аналіз прибутковості.

На четвертому етапі проводиться аналіз ліквідності та платоспроможності.

На п'ятому етапі аналізують показники фінансового стану: структури майна, ефективності використання основного та оборотного капіталу.

Дипломна робота виконана на базі ТОВ «Карго партнер», що займається логістичною діяльністю. Аналіз порівняння приросту майна та фінансових результатів показав, що темп приросту вартості капіталу за 2007-2008 рр. становить 162,2 %, що на 117,9 % більше темпа приросту виручки, на 382,0 % менше темпа приросту власного капіталу і на 115,0 % менше темпа приросту прибутку.

Аналіз майнового стану показав, що необоротні активи становлять на початок 2010 року 6,5 % активів підприємства, що становить 171 тис.грн.

Оборотні активи становлять на початок 2010 року 93,5 % активів підприємства, що становить 2484 тис.грн. Враховуючи, що основним видом діяльності підприємства є перевезення, можна зробити висновок, що питома вага основних засобів в активах є досить малою. Підприємство має свій автопарк, проте даних машин не вистачає, тому часто автомобілі орендуються.

Власний капітал підприємства становить на початок 2010 року -211,6 % капіталу підприємства, що становить -5619 тис.грн. Залучений капітал 2010 року становить 17% капіталу підприємства, що становить 453 тис.грн. Позичковий капітал 2010 року становить 294,5 % капіталу підприємства, що становить 7821 тис.грн. Дана структура майна є вкрай незадовільною і свідчить про повну залежність підприємства від позичальників.

Аналіз фінансових результатів показав, що загальна суму доходів ТОВ протягом 2009 року зменшилася на 49233,1 тис.грн. і склала за 2009 рік 9116,3 тис.грн.

Загальна сума витрат підприємства має спадаючу тенденцію. Зазначимо, що темпи зростання витрат є меншим темпа зростання доходів (темп зростання витрат за останній рік становить -98,4 %, а темп зростання доходів за цей період склав -84,4 %). Даний фактор є позитивним, оскільки в подальшому прибутки зростатимуть.

За останній рік збиток підприємства зменшився на 2784,9 тис.грн., а у порівнянні із показником за 2007 рік - збільшився на 521,0 тис.грн., що є негативним фактором і свідчить про погіршення ефективності діяльності підприємства.

Аналіз ліквідності балансу показав, що такий баланс є абсолютно неліквідним. Коефіцієнтний аналіз ліквідності також показав дуже низькі показники, так:

• Коефіцієнт покриття (поточної, загальної ліквідності) становить на початок 2010 року 0,3.

• Коефіцієнт платоспроможності (фінансової незалежності, автономності) становить на початок 2010 року -2,12

• Коефіцієнт фінансової стійкості становить на початок 2010 року -1,71

Основний капітал сформований за рахунок залучених коштів, так частка основного капіталу у власному становить на початок 2010 року -0,03.

Коефіцієнт модернізації становить на початок 2010 року 0,63.

Коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення становить на початок 2010 року 0,07 – це дуже низький показник.

За таких низьких показників фінансового стану було прийнято рішення визначити ймовірність банкрутства, результати аналізу показали, що показник Альтмана становить 0,19. Отже, ймовірність банкрутства є дуже високою.

Розробка планових показників даного підприємства ускладнювалася вкрай нестійким фінансово-економічним станом. Зокрема було визначено коефіцієнт рівномірності доходів, який становить тільки 35,3 %, а для витрат 36,3. Даний коефіцієнт повинен наближуватися до 100.

Ще одним показником ефективності планування є коефіцієнт достовірності апроксимізації. Для доходів та витрат даний показник становить менше 0,1, хоча повинен становити 0,7-0,99. Це вкрай низький показник, який свідчить, що на основі трендового аналізу бюджетування не може проводитися на підприємстві.

Розробляючи планові показники, встановлено, що доходи операційної діяльності складатимуть 44107,5 тис.грн. На основі трендового аналізу ми бачимо, що тенденція зміни доходів і витрат веде до величезного збитку в сумі -6136,0.

Розробляючи пропозиції по удосконаленню ефективності діяльності підприємства запропоновано оновити автопарк підприємства. Ми бачили, що автомобілі є застарілими, тому підприємство постійно несе перевитрати на їх ремонт та неефективне споживання паливо. Запропоновано придбати автопарк на суму 850 тис.грн. Дану інвестицію доведеться провести за рахунок коштів засновників і додаткових внесків до статутного капіталу, оскільки кредиту підприємство не зможе взяти.

ТОВ «Карго партнер» за рахунок даних коштів планує скоротити витрати щонайменше на 5,5 млн. грн. в наступному році. Дана економія відбудеться за рахунок зменшення витрат палива на 20% та зменшення витрат на ремонт автомобілів.

Таким чимом, збиток в 2010 році складе 573,4 тис.грн.

За рахунок даних впроваджень зміцниться фінансовий стан підприємства. Так показник платоспроможності збільшиться на 0,95, а фінансової стійкості на 0,78. Дещо покращаться показники ліквідності та використання оборотного капіталу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення