Курсова робота «Контроль розрахунків з покупцями та замовниками», 2010 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 08.04.2011 19:46 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Організація контролю розрахунків із покупцями і замовниками 5 1.1. Організація розрахунків із покупцями і замовниками 5 1.2. Нормативне регулювання обліку і контролю розрахунків із покупцями і замовниками 8 1.3. Послідовність проведення контролю за розрахунками із покупцями та замовниками 10 Розділ 2. Організація контролю розрахунків із покупцями і замовниками 22 2.1. Основні завдання та джерела контролю розрахунків із покупцями та замовниками 22 2.2. Організація проведення контролю розрахунків із покупцями і замовниками 25 2.3. Автоматизація проведення контролю розрахунків із покупцями і замовниками 28 Висновок 31 Список використаної літератури 33 Додатки 34 Додаток 1 35

Висновок

Отже, дана курсова робота присвячена організації контролю розрахунків із покупцями та замовниками.

У балансі поточна дебіторська заборгованість поділяється на заборгованість покупців і замовників та іншу поточну дебіторську заборгованість.

Покупці - це фізичні або юридичні особи, які придбають товари (роботи, послуги).

Замовники - це учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником договору.

Дебіторська заборгованість підприємства нормативно регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік», та положеннями бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість» та 2 «Баланс».

Для її обліку використовується рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». По дебету рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг ( у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації, по кредиту – суми платежів, які надійшли на рахунки підприємства банківських установ або в касу, а також інші види розрахунків.

Наявність дебіторської заборгованості є фактором негативним і свідчить про порушення фінансової та розрахункової дисципліни. Для перевірки такої заборгованості аудитор використовує бухгалтерський баланс, регістри бухгалтерського обліку по рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», первинні документи по розрахунках з дебіторами і кредиторами, акти звірок.

Аналіз дебіторської заборгованості починається із визначення його структури та динаміки. Дебіторська заборгованість підприємства є короткостроковою. Погашення дебіторської заборгованості відбувається згідно договору - на протязі трьох місяців частинами.

В даній курсовій роботі проведено контроль заборгованості по розрахунках із покупцями та замовниками. Зокрема зроблено вибірку за 2009 рік, і проаналізовано розрахунки за 5-ма покупцями. Виявлено, що для багатьох покупців складено графік погашення товарів та послуг. Деякі підприємства мають відстрочку на 4 місяців.

В ході аналізу виявлено, що заборгованість погашається на завжди своєчасно, проте затримка в погашенні не перевищує із списку вибраних покупців 4 місяці.

Розрахунки проводяться на рахунок Мотор Січ, який обслуговує Донбаська фiлiя ВАТ "Кредитпромбанк" м. Донецьк.

Перевіряючи перевірив виписки з банку, та їх відповідність із даними обліку.

Отже, визнання, облік і оцінка дебіторської заборгованості здійснювались відповідно до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Резерв сумнівних боргів за продукцію та товари станом на 31.12.2009 року в розмірі 33 071 тис. грн. створено в основному згідно з вимогами П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали