Дипломна робота «Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.04.2011 19:44 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Теоретико-методологічні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку 7 1.1. Економічна сутність та особливості обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку 7 1.2. Класифікація валових витрат підприємства-платника податку для цілей обліку 12 1.3. Бухгалтерський та податковий облік валових витрат та їх плив на фінансово-господарську діяльність підприємства-платника податку 19 1.4. Особливості аудиту операцій з обліку валових доходів і валових витрат підприємства-платника податку 34 1.5. Нормативно-правове забезпечення обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку 45 Висновки до І розділу 50 Розділ іі. Дослідження обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства тов «елеваторпромсервіс» 52 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 52 2.2. Синтетичний та аналітичний облік валових витрат підприємства-платника податку 58 2.3. Калькулювання собівартості виготовленої продукції та її відображення в обліку 68 2.4. Методика проведення аналізу валових витрат, визначення рівня навантаження податку на прибуток на рівень прибутковості підприємства 71 Висновки до ІІ розділу 76 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства ТОВ «Елеваторпромсервіс» 78 3.1. Застосування бухгалтерського і податкового планування на підприємстві для забезпечення зростання фінансових результатів його діяльності 78 3.2. Напрями оптимізації валових витрат 83 3.3. Аудит валових витрат 83 3.4. Аудиторські висновки та шляхи усунення виявлених порушень 89 Список використаних джерел 90 Додатки 94 Додаток а 95 Додаток б 99 Додаток в 103 Додаток г 105 Додаток д 108 Додаток е 111 Додаток є 114

Висновок

Дана робота присвячена дослідженню методики обліку, аналізу та аудиту валових витрат підприємства.

З економічної точки зору валовими витратами є виражені в грошовій формі поточні витрати трудових, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів на виробництво продукції (чи створення послуг). З податкової точки зору валовими витратами є витрати, що зменшують об'єкт оподаткування. Питання валових витрат сьогодні регулюються Податковим Кодексом, що почав діяти з 2011 року. Хоча в даному документі прийнято багато заходів по наближенню податкового обліку до фінансового, все одно ряд розбіжностей є. Зокрема до складу валових витрат підприємство не може зарахувати всі витрати, які воно понесло на рекламу, інформаційні послуги, консалтингові послуги, розвиток персоналу, вартість рекламних товарів та послуг, придбаних у нерезидентів.

З метою ведення податкового обліку, валові витрати поділяють на витрати матеріальні, витрати на оплату праці та соціальні відрахування, амортизаційні витрати, вартість придбаних послуг, що прямо пов'язані із виробничою діяльністю та інші прямі витрати.

Значення витрат в фінансовій діяльності є великим, оскільки вони є ключовою ланкою у формуванні основного показника ефективності діяльності - прибутку.

При аудиті валових витрат використовуються стандартні методи та прийоми аудиту. Загальна процедура аудиту складається із 3-х етапів: підготовчий, збір та обробка інформації та висновки. При аудиту валових витрат необхідно перевірити всі первинні документи з обліку, розглянути правомірність зарахування витрат до складу валових.

Проводячи аудит валових витрат потрібно додатково звертати увагу на розбіжності податкового та фінансового обліку, що може вплинути на формування фінансового результату.

Об'єктом дослідження є виробниче підприємство ТОВ "Елеваторпромсервіс". Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та є прибутковим.

Облік валових витрат ведеться за статтями калькуляції та за елементами витрат, тобто застосовуються рахунки 8 та 9 класу та рахунок 23 "Витрати виробництва". При проведенні облікових операцій, застосовується спочатку списання витрат за елементами ( на рахунки 8 класу), автоматично дані рахунки закриваються на відповідні рахунки 9 класу, або 23. Списання витрат на фінансовий результат відбувається в кінці місяця.

Провівши аналіз валових витрат, встановлено, що найбільшу їх долю складає собівартість реалізованої продукції - 92,4%, адміністративні витрати становлять 5,2%, витрати на збут 1,3% всі інші витрати становлять менше 1%.

Матеріаломісткість виробництва становить 78,7%. Витрати на оплату праці складають порядка 10,4% витрат операційної діяльності.

Аналіз податкового навантаження показав, що загальне податкове навантаження на валовий дохід становить в 2010 році близько 6,4%.

Розглядаючи напрямки планування фінансових показників в роботі було досліджено економічне та бухгалтерське (або податкове) планування. Економічне планування розглянуто трендовим методом, за результатами аналізу ми бачимо, що підприємство може отримати збиток, оскільки темп приросту витрат перевищує темп приросту доходів. Проте в ході бухгалтерського планування ми встановили, що підприємство може бути прибутковим, і прибуток до опдаткування в 2011 році складе 2494,8 тис.грн. В 2011 році підприємство планує сплатити близько 573,8 тис.грн. прибуткового податку. Основними напрямками оптимізації витрат підприємства є зменшення сировиномісткості, витрат на оплату праці, та загальних витрат. Проте зменшення сировиномісткості не є ефективним способом оптимізації витрат, точно як і зменшення витрат на оплату праці (бо продуктивність праці за досліджуваний період значно зросла). Тому доцільно скорочувати загальновиробничі витрати: адміністративні видатки, витрати на збут та інші операційні витрати.

За результатами аудиту встановлено, що деяка первинна документація не оформлена належним чином, тому аудитор запропонував виправити помилки в заповненні документів. Крім того було проведено інвентаризацію матеріалів, згідно якої було знайдено надлишки на недостачу певних матеріалів. Запропоновано відобразити в обліку результати інвентаризації. В ході аудиту витрат на оплату праці встановлено певні порушення в нарахуванні пенсійних внесків. Помилок в обліку інших витрат не знайдено.

За разультатами аудиту складено умовно-позитивний висновок та рекомендовано проводити внутрішній контроль обліку та повну автоматизацію облікової системи засобами 1-С.

Коментар модератора

Робота написана відповідно до нового податкового законодавства

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення