Курсова робота «Облік виплат працівникам», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.04.2011 19:40 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти обліку виплат працівникам 5 2. Нормативно-правове регулювання виплат працівникам 8 3. Фінансовий облік виплат працівникам 15 4. Особливості обліку виплат працівникам в системі податкових розрахунків 21 5. Організація обліку виплат працівникам в автоматизованих бухгалтерських системах 24 Висновок 33 Список використаної літератури 36 Додаток а 40 Додаток б 42 Додаток в 43 Додаток г 44

Висновок

Отже, за даними дослідження зробимо висновки: основним нормативно-правовим документом, то визначає засади оплати праці правцівників будь-якого підприємства є трудовий договір, а також Закон України "Про оплату праці".

Згідно даного закону заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

До фонду заробітної плати включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Основними функціями заробітної плати є: відтворення, стимулювання, регулювання та соціальна функція.

Основними формами заробітної плати є відрядна оплата праці та погодинна оплата праці.

Курсова робота написана на основі діяльності ПП «Авторитет-5», середньоспискова чисельність складає 5 осіб.

Оперативний облік персоналу установи веде бухгалтерія на бланках типових форм. Табельний облік є формою контролю за використанням робочого часу та станом трудової дисципліни на підприємстві.

Основними первинними документами, що використовуютсья для обліку оплати праці є: наказ про приймання на роботу, особова картка, розрахункова платіжна відомість, платіжна відомість, видаткові касові ордери.

Основою для видачі зарплати служать розрахунково-платіжні чи платіжні відомості.

Облік заробітної плати в системі рахунків - це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання.

Для обліку розрахунків за всіма видами оплати праці: заробітної плати, премій, виконання громадських обов'язків призначений Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". Для обліку витрат на оплату праці» застосовується рахунок 81 «Витрати на оплату праці».

Оплата праці робітникам тягне за собою додаткові зобов’язання підприємства перед державними фондами обов’язкового страхування.

Підприємство зобов’язане здійснювати відрахування до фондів: пенсійного страхування; соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням; соціального страхування на випадок безробіття; соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Проте оскільки підприємство знаходиться на спрощеній системі оподаткування, то воно відраховує тільки внески до пенсійного фонду та фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Система обліку оплати праці здійснюється за допомогою програми Exel. На підприємстві доцільно використовувати програмне забезпечення 1-С, в розділі 4 ми розглянули його переваги.

Узагальнення інформації по витратах на оплату праці проводиться в журналі-ордері по рахунках 66, 65, 81, по виплаті заробітної плати - в журналі ордері 30. Дані журналів-ордерів по вищенаведених рахунках узагальнюються в оборотних відомостях, згідно яких складається головна книга підприємства, а потім і баланс.

Розробляючи заходи по удосконаленню ведення обліку витрат з оплати праці пропонується скласти розширений план рахунків із обліку розрахунків за заробітною платою, налагодити систему погодинної оплати праці персоналу та запровадити додаткову оплату праці з метою мотивації діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення