Курсова робота «Діяльність міжнародних інвестиційних банків», 2010 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 08.04.2011 14:21 · від Борис Миколайович · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи функціонування міжнародних інвестиційних банків 6 1.1. Сутність міжнародної інвестиційної банківської діяльності 6 1.2. Основні концепції характеристики міжнародних інвестиційних банків 10 РОЗДІЛ 2. Структурні та функціональні характеристики міжнародних інвестиційних банків 14 2.1. Структурні характеристики міжнародних інвестиційних банків 14 2.2. Функціональні характеристики міжнародних інвестиційних банків 18 РОЗДІЛ 3. Міжнародна інвестиційна банківська діяльність в Україні 23 3.1. Проблеми діяльності міжнародних інвестиційних банків в Україні 23 3.2. Перспективи розвитку діяльності міжнародних інвестиційних банків 24 Висновки 28 Анотація 31 Список використаних джерел 32

Висновок

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової задачі щодо діяльності міжнародних інвестиційних банків.

Міжнародна банківська інвестиційна діяльність розвивається у контексті поглиблення інтернаціоналізації економіки, посилення процесів усуспільнення капіталу, удосконалення форм та методів його концентрації і експорту, диверсифікації виробництва у динамічному конкурентному середовищі. Вона опосередковує інвестиційні форми бізнесу, які, перш за все, спрямовані на входження в зарубіжний ринок в процесі інтернаціоналізації господарської діяльності.

Основними характерними рисами для інвестиційних банків є: крупна універсальна комерційна організація, що поєднує більшість допустимих видів діяльності на ринку цінних паперів і на деяких інших фінансових ранках; головною визнається діяльність по залученню фінансування за допомогою цінних паперів; будучи крупною організацією, оперує, перш за все, на оптових фінансових ринках; віддає пріоритет середньо- і довгостроковим вкладенням; цінні папери є основою його портфеля, при цьому більшість інвестиційних банків найбільшою мірою орієнтуються на недержавні цінні папери.

Сумісна участь в інвестиційних проектах приватного капіталу і держави набуває все більшого розповсюдження у всьому світі, особливо при реалізації проектів в капіталомістких і наукоємких галузях.

У багатьох проектах, в рамках державно-приватного партнерства, організуюча роль держави ефективно поєднується з використанням підприємницьких і фінансових ресурсів саме за рахунок участі в них сполучної ланки – банків розвитку, що у результаті приводить до високої віддачі для всієї економіки країни або регіону

МБР є інститутами, що здійснюють фінансову підтримку і консультування країн, що розвиваються, в цілях економічного і соціального розвитку. Виділення МБР в окрему групу невипадково, оскільки вони є самостійною силою, що грає істотну роль в стимулюванні економічного розвитку і проведенні реформ, як в рамках конкретної країни, так і в масштабах регіону. Ресурси МБР дозволяють здійснювати довгострокове фінансування, яке направлене на соціальний розвиток і підвищення рівня життя і часто супроводжується технічним сприянням і консультаціями в області проведення реформ, у тому числі і політичних.

Розрізняють декілька груп МБР.

I група – «Multilateral Development Banks» – багатобічні банки розвитку.

II група – ряд інших банків і фондів, що подають підтримку країнам, що розвиваються, також відносять до багатобічних фінансових інститутів. Відмінність від банків I групи полягає у вужчому складі акціонерів - членів і націленості на певні види діяльності. До них можна віднести: Європейську комісію і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку, Ісламський банк розвитку, Північний фонд розвитку і Північний банк розвитку.

III група – так звані субрегіональні МБР, які також класифікуються як «багатобічні» банки, але володіють ще вужчим географічним фокусом і довкола держав-учасників.

Форми участі МБР в ДПП різні, найчастіше, це видача кредитів урядам країн-учасниць або приватним компаніям в рамках конкретної концесії. При цьому, обов'язковою вимогою по відношенню до позичальника, з боку банку, є надання гарантій третьої сторони (суверенній гарантії держави або гарантії інших крупних банків) по кредитах. За наявності такої гарантії, при настанні не сприятливого фінансового результату (риски), вірогідність істотних втрат банку по проектах, що фінансуються, зведена до мінімуму. Останнє особливо важливе для ситуацій, коли банк безпосередньо бере на себе проектні ризики, виходячи з тих, що задовольняють його на момент початку фінансування, економічних, фінансових і технічно показників.

Одним з банків, що пред'являють подібні вимоги, є Європейський інвестиційний банк.

У широкому колі можливих заходів щодо залучення і ефективного використання міжнародних інвестицій для ефективного економічного розвитку України особливу увагу слід приділити взаємовідносинам з ТНК. Їх присутність і активна діяльність очевидна у багатьох сферах і, практично, на всіх сегментах українського інвестиційного ринку. Ключовим фактором у залученні крупного транснаціонального капіталу в економіку України була участь у приватизації, насамперед, стратегічних об'єктів.

В Україні тривалий час не вдається створити сприятливий інвестиційний клімат для ефективних як прямих, так і портфельних інвестицій. Дію таких факторів національної інвестиційної привабливості як природно-ресурсний потенціал, наявність освіченої і кваліфікованої робочої сили тощо нівелюють відсутність дійової правової системи, послідовної макроекономічної і антимонопольної політики, ефективного і стабільного оподаткування тощо. У цілому Україна серед європейських постсоціалістичних країн сприймається як країна з найбільшим ризиком, оскільки національні економічні умови для реалізації міжнародних інвестиційних програм є порівняльно непривабливими. На сьогодні Україні досить важко конкурувати із країнами Східної Європи та СНД на міжнародних фінансових ринках.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення