Курсова робота «Управління проблемними кредитами банку», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 08.04.2011 21:24 · від tatyana · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ розділ 1 теоретичні основи управління проблемними кредитами 1.1. Сутність та ознаки проблемних кредитів 1.2. Причини виникнення проблемних кредитів 1.3. Система управління проблемними кредитами Висновки до розділу 1 Розділ 2. Механізм управління проблемними кредитами банку 2.1. Організаційне, інформаційне та нормативне забезпечення управління проблемними кредитами банку 2.2. Аналіз проблемних кредитів банку 2.3. Регулювання проблемних кредитів банку 2.4. Контроль проблемних кредитів банку Висновки до розділу 2 Розділ 3. Шляхи удосконалення управління проблемними кредитами банку 3.1. Проблеми управління простроченими кредитами 3.2. Зарубіжний досвід управління проблемними кредитами банку 3.3. Удосконалення методики управління проблемними кредитами банку Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел

Висновок

На основі вищевикладеного можна зробити такі висновки:

1. Проблемними боргами називають такі, за якими своєчасно не проведені один чи кілька платежів, значно знизилась ринкова вартість забезпечення, виникли обставини, за яких банк матиме сумнів щодо повернення позики. Головними ознаками проблемних кредитів є, насамперед, несплата процентів чи неповернення основної суми боргу або її частини; несприятлива зміна у вартості забезпечення кредиту, більш низькі, ніж передбачалося, надходження на рахунок; фінансові показники, що відбивають несприятливе становище. На додаток до вищезгаданих подій співробітники банку повинні також стежити за «сигналами», що можуть несприятливо відбитися на становищі позичальника.

Основними причинами виникнення проблемних кредитів можна виділити: кредитування інсайдерів; неповна кредитна інформація, погашення кредитів, недостатньо виважений підхід до кредитної діяльності, некомпетентність у спеціальних питаннях, невиважений підхід до ризиків, кредитування у занадто великих сумах, конкуренція, недостатній рівень супроводження кредитів. До факторів, що негативно впливають на виконання зобов’язань за кредитним договором належать: фактори, пов’язані з діяльності позичальника; фактори пов’язані з діяльністю банку; фактори, які не знаходяться під контролем банку.

Таким чином, можна стверджувати, що, з одного боку, виникнення проблемної заборгованості зумовлене негативними наслідками фінансової кризи, з іншого - серйозними помилками в кредитній політиці самих банків і з третього - умисними неплатежами позичальників. І тепер банкам самим доводиться вирішувати питання повернення проблемних кредитів.

Завдання менеджменту при управлінні проблемними кредитами полягає в мінімізації збитків за кредитними операціями банку з допомогою відповідних методів управління.

Система управління проблемними кредитами включає: аналіз кредитного портфелю, метою якого є раннє виявлення кредитів, які можуть перейти до категорії проблемних; якщо позика визнана проблемною, то розробляється комплекс заходів по погашенню; регулювання проблемних кредитів - реабілітація (реструктуризація, збільшення терміну кредиту, кредитні канікули, фіксація та зниження процентної ставки) та ліквідація; контроль за погашенням проблемних кредитів.

2. Для того, щоб ефективно проводити управління проблемними кредитами банку потрібна правильна організація кредитного процесу банку, взаємодія та співпраця всіх підрозділів банку, причетних до видачі кредитів та їх супроводження. Доцільно створити окремий підрозділ, який би працював як з проблемними кредитами, так і з проблемними активами загалом. Незважаючи на регулювання взаємовідносин кредитних суб’єктів загальними нормами права, різними законами України та нормативними актами в Україні, потрібен Закон України «Про кредитування», який би покращив роботу банків по недопущенню та погашенню проблемних кредитів. Також банки звертаються до колекторських компаній, які допомагають вирішувати проблеми із поверненням боргів.

Фінансовий аналіз має велике значення при управлінні проблемними кредитами, так як саме він допомагає на початковому етапу виявити недоліки у фінансовому стані позичальника чи у обслуговуванні кредитних операцій. Саме аналіз якості кредитного портфелю показує реальний стан погашення заборгованості по кредиту та відсоткам, появу простроченої заборгованості та проблемних кредитів.

До методів регулювання проблемних кредитів відносяться реабілітація (реструктуризація, збільшення терміну кредиту, кредитні канікули, фіксація та зниження процентної ставки) та ліквідація.

Недостатній внутрішній контроль і аудит призводить до збільшення частки проблемних кредитів банку. Тому потрібно систематично перевіряти проблемні кредити, розробляти план дій щодо погашення проблемної заборгованості на основі рекомендацій аудиторів та органів внутрішнього контролю.

3. Серед проблем управління проблемними кредитами можна назвати невідповідність правового та інформаційного забезпечення особливостей кредитної діяльності вітчизняних банків, обмеженість кредитних ресурсів, пасивність банків, неефективна їх реакція на утворення і утримання боргу позичальниками, відсутність досвіду цілеспрямованої роботи у поверненні боргів як безпосередньо у банках, так і у суб’єктів, що надають послуги з цих питань. Відсутність в державі Закону України „Про кредитування” суттєво позначається на діяльності суб’єктів господарювання і економічному розвитку самої країни.

Як одним із етапів роботи з позичальником при управлінні проблемними кредитами, потрібно розробити стратегію поведінки в переговорах з боржником. З метою прискорення розрахунків за простроченими кредитами банк може використовувати такі дієві форми по погашенню боргу, як переуступлення права вимоги та переведення боргу. Якщо банк зацікавлений у створенні можливості для повернення кредиту, він підписує спільну угоду з погашення кредиту. Проблема вдосконалення методів оцінки кредитних угод є актуальною як у теоретичних дослідженнях, так і в практичній діяльності банків. На сьогоднішній день практично є відсутніми наукові роботи системного плану, присвячені удосконаленню кредитних відносин комерційних банків із позичальниками.

Розглянувши шляхи вдосконалення методики управління проблемними кредитами, можна сказати, що потрібно розробляти різні підходи до різних позичальників, використовувати всі можливі схеми повернення проблемної заборгованості, створювати ситуаційні центри управління проблемними кредитами.

Коментар модератора

70 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?