Дипломна робота «Особливості віровчення Свідків Єгови і мормонів», 2010 рік

З предмету Релігієзнавство · додано 05.04.2011 20:11 · від Аля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Особливості віровчення та культової практики в свідків єгови і мормонів 6 1.2. Основні доктрини та положення віровчення мормонів та свідків Єгови 6 1.2. Особливості культової практики мормонів та свідків Єгови 26 Висновки до Розділу 1 60 Розділ 2. Соціально-етичні та есхатологічні погляди 64 2.1. Біомедична революція (ставлення до абортів) 64 2.2. Переливання крові у свідків Єгови 65 2.3. Кінець світу у мормонів і свідків Єгови 68 Висновки до Розділу 2 76 Розділ 3. Місіонерська діяльність 78 3.1. Організація роботи у свідків Єгови і мормонів 78 3.2. Основні напрямки: освіта, виховання 84 Висновки до Розділу 3 92 Висновки 94 Список використаних джерел 99

Висновок

Сучасна Україна – багатоконфесійна держава, де діє понад 27 тис. релігійних організацій, які представляють більш ніж сотню конфесій. На нинішньому етапі українського державотворення релігія як форма суспільної свідомості та церква як інститут громадянського суспільства – стали важливими чинниками політичного процесу. Причому характерною особливістю сучасної релігійної ситуації є те, що її формування відбувається не лише за рахунок традиційних для України церков і конфесій, а й під цілеспрямованим впливом закордонної релігійної експансії та активної діяльності місцевих представництв неокультів.

Ідеологiям неокультів притаманне уявлення про те, що свiт найближчим часом буде радикально змiнено в результатi перемоги сил свiтла над силами темряви. Носiями добра є представники неокульту на чолi з керівником. Всi iншi будуть або знищенi, або не воскреснуть, або будуть пiдлеглі вiруючим, якi стануть елiтою нового свiту. Така перспектива може бути привабливим моментом для тих, кого не влаштовує життєве становище. Більшість новітніх культів, на вiдмiну вiд традицiйних релiгiй, розгортають активну пропагандистську дiяльнiсть. Кожен адепт неокульту вiдчуває себе мiсiонером, а тому адептами неокультів нерiдко стають люди, якi прагнуть до духовної чи релiгiйної активностi, хочуть вiдчути свою значимість.

Засновники культів часто користуються тими само джерелами, що й традиційні церкви, але тлумачать їх по-різному. Наприклад, “Свідки Єгови” та мормони по-різному коментують Біблію.

Свої вчення Свідків Єгови основують на Біблії, вважаючи її натхненим Божим словом за посередництвом праведних вибраних людей. Свідки Єгови різко відрізняються від загальновизнаних християнських церков. Використання у церквах ікон, образів є ідолопоклонством та суперечить Біблії, особливими для Свідків Єгови є також: переконаність у близькості «Армагеддону», а «Війни‚ голод‚ пошесті‚ зріст беззаконня» знаком наближення кінця, неприйняття святкування днів народжень, неприйняття крові, як у формі вживання в їжу, так і у випадках переливання, навіть у разі гострої медичної необхідності.

Віровчення мормонів увібрало християнські, ісламські, буддійські, давньогрецькі та давньоримські релігійні положення, тлумачення самого Сміта. Мормони вважають себе богообраними людьми і сподіваються на щасливий кінець свого життя, вірять у божественне одкровення, можливість побудови "Сіону" на американському континенті, визнають обряд хрещення через занурення у воду, покаяння. Церква має чітку ієрархічну організацію. Очолює її президент, якого вважають пророком, він керує громадами за допомогою 12 апостолів, кворуму сімдесяти, "Керуючого єпископату" та патріарха церкви. Вся влада перебуває в руках священства мормонів, яке поділяється на Ааронове (молодше) та Мельхиседекове (старше). Центр мормонів у м. Солт-Лейк-Сіті штат Юта (США). Громади церкви є в Англії, Скандинавії, Німеччині та в Україні.

При цьому, якщо традиційне християнство пропонує пасивне чекання другого пришестя Христа. Ця пасивність не зовсім відповідає динамічному життю сучасного суспільства. Люди хочуть бачити реальне утілення Месії на Землі, а не абстрактне божество. Це може відбуватися з багатьох причин. Деякі не можуть уявити собі Бога інакше як персоніфікованого в образі людини, інші бажають і готові побачити його своїми очима, треті – не приймають консервативних традиційних вірувань і шукають сучасні вчення, що відповідають моді. Відповідно до попиту виникає пропозиція, що виражається у виникненні різних культів на будь-який смак.

Е.Дюркгейм висловлює думку, що тепер ми можемо вказати на причину, через яку боги не можуть обходитися без своїх віруючих, як і віруючі без своїх богів - це саме суспільство, а боги є не більш ніж його символічним вираженням. Проте символічне божество, запропоноване традиційними релігіями, перестало задовольняти людей. Розвиток цивілізації підсилив динамізм життя, запит на який не міг не відбитися в релігійній сфері.

Слід зазначити, що клімат для поширення неокультів в Україні надзвичайно сприятливий. Це пояснюється сучасною суспільно-психологічною та соціокультурною атмосферою; відстороненістю нових релігійних та містичних груп від традиції, зокрема традиційних церков; винятковою активністю іноземних місій та їхніми фінансовими можливостями, що значно перевищують ті, котрими оперують традиційні церкви. У більш широкому контексті причина виникнення та бурхливої активізації неокультів - загальна орієнтаційна криза євроцентристської цивілізації, що спричиняється до спроб синтезу західної та східної релігійних традицій та інтенсифікує релігійні експерименти взагалі; загальна духовна криза, брак стрижневих ідей та загальнозначущих цінностей; розрив у соціальному досвіді та ціннісних засадах між поколіннями; ослабленість історичних церков і нерозвиненість їхньої місіонерської структури.

Віруючий звертається до культу за власним бажанням. Спочатку він відвертається від своїх проблем, тому що не здатен їх вирішити. Втрата віри у свої сили та у свою спроможність пов’язана з певними змінами в психології, поглядах і поведінці людини. З’являється прагнення до розуміння світу, що є немов би гарантом захисту від впливу “земних” людських слабостей і спочиває на тривких основах “божественного одкровення”, яке повідомляє людині, що вона “загубила” в собі “абсолютну істину”.

Французький вчений О.Клеман вважає, що люди стали дуже самотніми і гостро відчувають свою смертність; розпадаються сім’ї, люди шукають у культі відчуття спокою та любові. Вони легко інтегруються в нову структуру і знаходять у ній “матір” – секту. Психолог А.Джаноф теж відмічав цей привабливий момент - можливість задовольнити дитяче прагнення до любові та захисту від реальності. Нерідко культи приваблюють людей з тяжкими психічними відхиленнями і тих, які страждають від різних неврозів та жахів. Кількість таких людей сьогодні зростає внаслідок економічної та моральної кризи, а також соціальної незахищеності у сучасному українському суспільстві.

Неможливо не враховувати особливості неокультів як специфічного різновиду людського співтовариства. Адже люди, які втратили життєві позиції, вступивши в культ, знову знаходять себе, відновлюють втрачений зв’язок зі світом. Суспільство нехтує невдахами, проте в культах вони є “братами”. Неокульти об’єднують людей, котрі зневірилися в житті, сумують за цілісним світовідчуттям, отже готові прийняти за Бога будь-якого ідола.

Релігійна потреба зводиться до специфічної (релігійної) форми задоволення реальних соціальних потреб людей, які через ті або інші причини не можуть реалізуватися у світському житті. До таких потреб вона відносить потребу в сім’ї, у самоствердженні, самовираженні та діяльності. Задоволення цих потреб у культі призводить до формування почуття божественної обраності.

Питома вага протестантських громад у релігійному спектрі України значно перевищувало питому вагу протестантів у загальній чисельності віруючих. Головною причиною динамічного розвитку протестантських Церков в Україні можна назвати рівень релігійної свободи.

За даними соціологічних досліджень, проведених Українським інститутом проблем молоді, лише близько 15% респондентів вважали себе невіруючими, ще 2% назвали себе атеїстами, а натомість 20% молодих українців навпаки — вбачали головний сенс свого життя у необхідності заслужити нагороду у потойбічному світі, 30% — розвивати у собі віру в Бога, 25% зазначили, що завжди були віруючими, 19% — лише із часом, через певні життєві обставини повірили у Бога. У 43% опитаних ставлення до релігії останнім часом стало більш шанобливим і лише 4% наголосили на певному зниженні рівня релігійної поваги.

Серед респондентів 40% засвідчили свою належність до певних церков і конфесій, а 14% не могли назвати таку релігійну інституцію, яка б повністю відповідала їхнім духовним запитам.

Економічна та духовна криза українського суспільства, його неповна релігійна структурованість створили об’єктив ні умови для активізації діяльності як традиційних Церков, так і особливо різного роду нетрадиційних культів, релігійних угруповань «окультного підпілля». Саме тому Україну заполонили іноземні релігійні місіонери. При цьому вони вміло використовують труднощі соціально-економічного розвитку країни, відсутність єдності в українському православ’ї, недосконалість національного законодавства в галузі державно-церковних відносин, політику «відкритих дверей», яку проголосила українська держава. Щомісяця в Україну приїздять десятки груп проповідників, закордонних доброчинців, усіляких просвітників тощо.

Місіонерська діяльність іноземних проповідників у нашій країні відбувалася і відбувається під виглядом найрізноманітніших форм світського навчання: семінарів, курсів, шкіл, університетів, конференцій з питань сучасного бізнесу, історії, філософії, культури, мовознавства. Так, у Харкові впродовж 2004–2006 рр. в таких неконтрольованих потоках активно діяло понад 250 зарубіжних місіонерів свідків Єгови та мормонів.

Більша частина з них прибула по туристичних візах, знаходилася там з порушенням термінів перебування, намагалася уникнути реєстрації в паспортних і реєстраційних підрозділах органів внутрішніх справ. Всі вони брали участь в організації та проведенні несанкціонованих релігійних заходів із залученням значної кількості молоді, учнів, інтелігенції.

Коментар модератора

Робота не містить додатків!

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?