Курсова робота «Податковий облік операцій з цінними паперами», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 05.04.2011 19:07 · від Даниэлка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретична частина. Теоретичні аспекти здійснення операцій з цінними паперами 6 1.1. Сутність цінних паперів 6 1.2. Види цінних паперів та їх характеристика. 10 2. Облікова частина. Бухгалтерський і податковий облік операцій з цінними паперами 23 2.1. Бухгалтерський і податковий облік акцій 23 2.2. Бухгалтерський і податковий облік векселів 27 2.3. Бухгалтерський і податковий облік облігацій 31 2.4. Податковий облік і порядок складання податкової звітності за операціями з цінними паперами 37 2.5. Розрахунок податків на базовому підприємстві 43 3. Проектна частина. Шляхи вдосконалення українського законодавства у сфері оподаткування операцій на ринку цінних паперів 47 Висновки 64 Перелік посилань 66 Додаток 1 – Податкова накладна видана 68 Додаток 2 – Податкова накладна отримана 69 Додаток 3 – Реєстр отриманих і виданих податкових накладних 70 Додаток 4 - Податкова декларація з податку на додану вартість 72 Додаток 5 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємства 76 Додаток 6 – Оборотна відомість ВАТ «Статус» за липень 2009 року 78

Висновок

В результаті виконання курсової роботи зроблено наступні висновки:

1) цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між собою, особи, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам;

2) в Україні основними документами, що регулюють операції з цінними паперами є Законо України "Про цінні папери та фондову біржу" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії";

3) основними видами цінних паперів в Україні є акціїї, облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання республіки, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери;

4) бухалтерський і податковий облік ведеться в розрізі окремих видів цінних паперів. Фінансовий результат визначається також окремо на кожний вид цінних паперів;

5) операції з емісії цінних паперів та їх зворотного викупу (погашення) не оподатковуються податком на додану вартість;

6) за результатами діяльності ВАТ «Статус» є прибутковим підприємством;

7) найважливіша частина політики розвитку ринку цінних паперів - податковий компонент. Світовий досвід свідчить: ринки цінних, як джерело інвестицій, завжди і скрізь мають величезні податкові пільги. В умовах кризи, дефіциту інвестицій і високих ризиків, створення сильних податкових стимулів, які компенсують ці ризики, є одним з найсильніших інструментів мотивації населення до вкладення заощаджень - в українські акції і облігації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?