Дипломна робота «Психолого-педагогічні умови формування мотивації учіння молоших школярів», 2010 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 05.04.2011 08:28 · від Людочка · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Психолого-педагогічні основи мотивації учіння молодших школярів 1.1. Питання формування мотивації учіння молодших школярів у психолого-педагогічній науці 1.2. Мотиви навчальної діяльності у структурі мотиваційної сфери 1.3. Особливості формування мотиваційної сфери молодших школярів Висновки до І розділу Розділ ІІ. Методика формування позитивної мотивації учіння молодших школярів 2.1. Формування позитивного ставлення до навчання 2.2. Роль особистості вчителя у формуванні позитивних мотивів навчання молодших школярів 2.3. Умови формування мотивації учіння молодшого школяра Висновки до ІІ розділу Загальні висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Отже, в процесі виконання бакалаврської роботи нами досліджено вплив мотивів учіння школярів молодшого шкільного віку, що дало змогу зробити наступні висновки:

1. Навчальні успіхи учня великою мірою визначаються ставленням його до школи, до учіння. Вчити можна того, хто хоче вчитися.

2. При аналізі навчальної діяльності в психології виділяють її змістову, операційну та мотиваційну сторони. Між ними існує діалектична єдність: залежно від змісту навчання, тобто знань, які підлягають засвоєнню, і системи дій, за допомогою яких учень виконує навчальні завдання, так чи інакше складається сукупність мотивів. І навпаки, тим, які фактори спонукають школяра до учіння, які почуття і настрій виникають у нього, істотною мірою визначаються його активність в оволодінні знаннями й уміння вчитися.

3. Підхід до навчання як спільної діяльності педагога й учнів нині є вже усталеним. Діяльність педагога передається терміном «навчання» (навчити, вчити), а школярів – «учіння» (учитися, навчатися). Термін «навчання» стосовно учнів вживається у широкому розумінні і, звичайно, передбачає активність і педагога, і школярів. Доцільність виділення понять «навчання» і «учіння» стає очевидною, коли треба схарактеризувати спрямованість, мету спільної для педагогів та учнів діяльності. Вчитель організовує навчальний процес, передає знання, формує вміння, а учень здобуває знання шляхом власної активності, включаючись у навчання як його суб’єкт.

4. Особливо істотне значення для розвитку особистості учнів у процесі навчання має виховання в них мотивів з високим моральним змістом (прагнення бути корисним у суспільстві, мотиви громадського обов'язку тощо).

5. Коли важливі суспільні цілі навчання стають особистими цілями дитини, мотивація їх пізнавальної діяльності стає високою, тим самим підвищується й цінність її особистості. Якщо мотиви дитини пов’язані з досягненням вузькоособистих цілей, а її прагнення спрямовані на особистий добробут, розваги і т. п., то в неї можуть виникнути й закріпитися егоїстичні риси характеру.

6. Розвиваючи особистість дитини, треба в кожному конкретному випадку з’ясовувати, який саме смисл вкладає вона в ті чи інші її дії або вчинки. Одні й ті самі дії або вчинки молодших школярів стимулюються різними за своїм значенням прагненнями.

7. Ефективність засобів педагогічного впливу залежить від того, чи правильно розуміє вчитель причину поведінки й дій учня, тобто від розкриття мотивів. Без врахування цього можуть виникнути серйозні труднощі у взаємовідносинах дорослих і дітей і відповідні ускладнення виховного процесу.

8. Виявити усталені мотиви учіння досить важко, оскільки формуються вони в системі доступних дітям суспільних відносин під впливом умов життя і виховання. Ці мотиви мають складний індивідуальний характер. Тому, щоб виявити їх, треба добре знати учня, його потреби, запити, інтереси, ставлення до школи, учителів, однокласників, батьків, знати обставини, що зумовлюють мотиви. Крім того, кожному віковому етапу розвитку особистості притаманні свої особливості мотивації навчання, які ставлять відповідні завдання щодо їх виховання.

Коментар модератора

65 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?