Курсова робота «Види сучасних грошей», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 03.04.2011 19:39 · від oligarh · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність та функції грошей 5 2. Сучасні грошові форми (агрегати) 14 3. Еволюція грошових систем і видів грошей 17 4. Макроекономічні принципи забезпечення стабільності грошової одиниці 28 Висновки 35 Список використаних джерел 37

Висновок

У господарській практиці назву грошей мають явища, зовні відмінні одне від одного: одиниці лічби, в яких визначаються ціни на товари; національні грошові знаки; чужоземна валюта; записи на банківських рахунках; кошти, витрачені на придбання цінних паперів; боргові зобов'язання, що використовуються для платежів тощо. Це пов'язано з тим, що, обслуговуючи всі сфери економічних стосунків, гроші виконують різні функції, у кожній з яких вони мають свою специфічну форму вияву.

Гроші — одне з найдавніших явищ у житті суспільства — відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Уже в працях Платона й Аристотеля є цікаві висловлювання про гроші. Часто згадується про них і в літописах періоду Київської Русі. Проте систематичні дослідження грошей і формування їх наукових теорій почалися з розвитком капіталізму. Вивчення грошей значною мірою визначило формування економічної теорії як науки.

Гроші та грошова проблематика пронизують усі сфери соціального життя і є невід'ємними атрибутами існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не тільки економічної діяльності, а й самого буття людини у сучасній цивілізації здійснюється через використання грошей.

Спроможність виконувати властиві грошам функції є основною ознакою грошей. Будь-який матеріальний носій загальновизнаних функцій можна визначити як гроші. У сучасній літературі поширені способи визначення природи грошей шляхом виділення їх функціональних властивостей: "... гроші – це засіб оплати товарів та послуг, засіб вимірювання вартості, а також засіб збереження вартості".

Пропозиція грошей у ринкових економіках є одним з найбільш дієвих інструментів державного регулювання економіки. Стосовно механізму формування пропозиції грошей існує широкий діапазон поглядів, що пов'язано з різними концептуальними підходами та умовами реалізації монетарної політики. В умовах поглиблення трансформаційних процесів в Україні важливим є перехід до процесу формування пропозиції грошей згідно зі стандартами, властивими сучасним ринковим економікам.

Проведений аналіз дає підстави для таких висновків. По-перше, в самій суті грошей, природі їх функцій закладено можливість утворення і розвитку функціональних форм. По-друге, у господарській практиці назву грошей мають явища, зовні відмінні одне від одного. Це відбувається тому, що, обслуговуючи всі сфери економічних стосунків, гроші виконують різні функції і у кожній з них вони мають свою специфічну форму вияву. По-третє, основними функціями грошей варто вважати мірило вартості, засіб платежу, засіб обміну, засіб нагромадження, а функція світових грошей є похідною. Світові гроші виконують усі основні функції грошей. По-четверте, функціональні форми - це похідні від грошових функцій, їх логічне продовження. Вони виступають як форма безпосереднього буття грошових функцій за умов структурно розвинених товарних відносин. Функціональні форми - найвищий ступінь у розвитку грошових відносин.

На жаль, в Україні кореляція валютного курсу в той або інший бік відбувається не на основі попиту та пропозиції на валютному ринку, а в більшій мірі шляхом адміністративного втручання для послаблення інфляційних процесів та інших негативних явищ, що постійно виникають під час ринкової трансформації. При цьому методи, які використовуються Національним банком України, далекі від ринкових. Саме тому починаючи з 1998 року економіка України декілька разів зазнавала значних та непередбачуваних змін валютного курсу, при яких велика кількість суб'єктів господарювання різних форм власності, інвестори, населення та інші терпіли великих збитків. Виникає суперечлива ситуація, коли протягом декількох років валютний курс залишається майже незмінним, а купівельна спроможність національної валюти при цьому зменшується в декілька разів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?