Дипломна робота «Оцінка вартості фірми виконану за матеріалами ТзОВ «Агротехніка»», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 03.04.2011 15:15 · від Юра · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи оцінки вартості підприємства 6 1.1. Суть та особливості оцінки бізнесу 6 1.2. Основні методи оцінки вартості підприємства 18 Розділ 2. Визначення вартості ТзОВ «Агротехніка» 41 2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства 41 2.2. Оцінка вартості ТзОВ «Агротехніка» доходним підходом 44 2.3. Витратний підхід оцінки вартості підприємства 58 2.4. Порівняльний метод оцінки. Коригування результатів оцінки вартості підприємства різними методами 61 Розділ 3. Шляхи удосконалення оцінки вартості фірми 69 3.1. Застосування сучасних технологій оцінки вартості бізнесу діючої компанії 69 3.2. Удосконалення результатів оцінки вартості фірми на основі синтетичних моделей оцінки. 80 Висновки та пропозиції 89 Список використаних джерел 91

Висновок

У магістерській роботі здійснено теоретичне обґрунтування та вирішення науково-практичного завдання щодо вдосконалення оцінки вартості підприємства на основі класичних підходів, яке полягає в визначенні перспективних підходів оцінки вартості підприємства. Основні висновки та результати, які одержано в ході проведеного дослідження, зводяться до такого:

1. Підприємство в сучасних умовах слід розглядати як об’єкт ринкових відносин, що має вартість і якому властиві якості товару. На основі дослідження ключових ознак підприємства як об’єкта оцінки розкрито економічну сутність підприємства з точки зору оцінки його вартості, яке розглядається як сукупність відносин, що виникають між економічними суб’єктами суспільства з метою відтворення та розподілу капіталу на базі уособлених персоніфікованих економічних інтересів, і якому властиві якості товару.

2. Дослідження існуючих методичних підходів і методів оцінки вартості підприємства дозволяє зробити висновок про неможливість використання жодного з них як базового й про доцільність використання при оцінці бізнесу кількох методів, реальна ж вартість компанії перебуває в проміжку між максимальною по величині оцінкою й мінімальної з них.

3. Проведена оцінка вартості ТзОВ «Агротехніка» дозволила виявити всі сильні і слабкі місця в оцінці вартості підприємства різними методами. Поєднавши оцінку різними методами за допомогою вагових коефіцієнтів я дійшов до висновку, що найбільш точною є узагальнена оцінка за допомогою коефіцієнтів. Проте, проаналізувавши західні методики оцінки вартості я виявив, що синтетичні підходи до оцінки вартості є перспективними і мало в чому поступаються комплексній оцінці за допомогою вагових коефіцієнтів..

4. Більшість проблем традиційних підходів до оцінки певною мірою можна подолати за допомогою синтетичних моделей до оцінки вартості бізнесу. Моделі Ольсона та Блека-Шоулза можна використовувати для узгодження результатів, отриманих у межах традиційних підходів, за умови дотримання основних умов: методика визначення вартості компанії має бути достатньо чіткою і не містити множини «вільних параметрів», зміна яких у межах цих моделей дає змогу зменшувати або підвищувати вартість у широкому діапазоні значень; параметри і вхідні дані моделей Ольсона та Блека-Шоулза повинні бути тісно пов’язані з відповідними показниками стандартних підходів.

Коментар модератора

робота не містить додатків, проте розрахункова частина виконана на цифрах, що вказані по тексту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення